+38 (067) 901-63-22 Нд 09:00—18:00
ukr
+38 (067) 901-63-22 Нд 09:00—18:00

Кошик

0 goods
0 грн.

Всего просмотров этой страницы: 1106

Програмний продукт "BAS Комплексне управління підприємством" Додати до порівняння

Ідентифікатор товару: k2soft-241
Програмний продукт "BAS Комплексне управління підприємством" BAS Комплексне управління підприємством

BAS Комплексне управління підприємством

Характеристики
 • Кількість робочих місць
  1
 • Операційна система
  Windows
 • Напрямок продукту
  Бухгалтерія
 • Тип пристрою
  Персональний комп'ютер, Сервер

Опис товару


Продукт автоматізує следующие види ДІЯЛЬНОСТІ торговельного та виробничого підприємства:

Управління фінансами:

 • Планування та облік руху безготівковіх и готівкових копійчаних коштів.
 • Облік кредитів, депозітів и позик.
 • Еквайринг (Платіжні карти).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Маршрути погодження заявок.
 • Інвентаризація кас та Банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху копійчаних коштів.

бюджетування:

 • Настроювані види бюджетів и розшірена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Підтримка декількох валют.
 • Таблічні форми Введення и коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз Досягнення планових показніків.
 • Розширення фінансовий аналіз.

Моніторинг ТА АНАЛІЗ ПОКАЗНІКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей и цільовіх показніків.
 • Створення різніх варіантів показніків з можлівістю порівняння.
 • Моніторинг цільовіх показніків з розшифровки вихідних Даних.
 • Розширення аналіз ФІНАНСОВИХ результатів за Напрямки діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентованості ОБЛІК:

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік Фактів господарської ДІЯЛЬНОСТІ відкладенім проведення з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формирование проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формирование вихідних податкових накладних та Додатків до них віходячі з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повнотіла та правільності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ и податкового призначення придбання.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І розрахунок заробітної плати:

 • Робота з персональними данімі співробітніків.
 • Облік руху кадрів и зайнятості персоналу ОРГАНІЗАЦІЙ, включаючі Отримання уніфікованіх звітніх форм и внутрішньої аналітичної звітності.
 • Організація роботи зі Штатний розклад.
 • Робота з договорами підряду.
 • Облік відпрацьованого часу Із ЗАСТОСУВАННЯ різніх обліковіх методів.
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з Використання різніх систем оплати праці: погодінної (у тому чіслі тарифної), відрядної та їх різновідів.
 • Використання показніків ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ организации и безпосередно конкретного співробітніка при розрахунку винагороди за працю.
 • Розрахунок Утримання Із заробітної плати, в тому чіслі за виконавчими документами.
 • Нарахування других доходів, які не пов'язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній форме.
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій форме, управління заборгованістю по співробітніках.
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з Використання внутрішньої аналітичної звітності.
 • Отримання уніфікованіх звітніх форм.
 • Обчислення регламентованості законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
 • Формування регламентованої звітності Із заробітної плати, як зведеної, так и персоніфікованої.

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ:

 • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.
 • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
 • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
 • Облік багатопередільного виробництва напівфабрікатнім и безнапівфабрікатнім методом.

УПРАВЛІННЯ витрати І розрахунок СОБІВАРТОСТІ:

 • Облік фактичність витрат підприємства за видами ДІЯЛЬНОСТІ в необхідніх розрізах в натуральному и вартісному вімірі.
 • Оперативний кількісній облік ресурсов у незавершеному ВИРОБНИЦТВІ.
 • Облік Фактично залишків незавершеного виробництва на кінець звітного ПЕРІОДУ в необхідніх розрізах.
 • Різні Способи розподілу витрат на собівартість продукції та віконуваніх робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
 • Розрахунок фактічної собівартості випуску за период.
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, віпущеної на замовлення клієнта.
 • Надання Даних про структуру собівартості випуску.

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ:

 • Управління ефектівністю процесів продажів и Угод з Клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про Залишки товарів.
 • Використання регламентованості процесів продажів, бізнес-процесів управління складаний продажами.
 • Розширене управління замовлення КЛІЄНТІВ, типові та Індивідуальні правила продажів, оферти.
 • Самообслуговування КЛІЄНТІВ.
 • Управління торгового представника.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільній облік по партнерах (управлінський облік) и контрагентів (регламентованості облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розшірені інструменти для формирование статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМІ:

 • Оперативніше планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва и невиконання замовлень покупців.
 • Оформлення замовлень постачальником и контроль їх Виконання.
 • Реєстрація та аналіз Виконання Додатковий умів за договорами з фіксованімі номенклатурних позіціямі, ОБСЯГИ и рядками поставок.
 • Підтримка різніх схем приймання товарів від постачальніків, у тому чіслі приймання на комісію.
 • Оформлення невідфактурованіх поставок з Використання складських ордерів.
 • Аналіз потреб складу и виробництва в товарах, готовій продукції и Матеріалах.
 • Наскрізній аналіз і встановлення взаємозв'язків между замовлення КЛІЄНТІВ и замовлення постачальником.
 • Аналіз НАСЛІДКІВ, до якіх может привести невиконання замовлень постачальниками (до зріву которого клієнтського замовлення может привести недопоставка товарів або матеріалів).
 • Планування закупівель з урахуванням прогнозованого уровня складських запасів и зарезервованіх ТМЦ на складах.
 • Підбір оптимальних постачальніків товару за їх надійністю, історією поставок, крітеріямі терміновості Виконання замовлень, пропонованімі умів доставки, теріторіальнім або іншімі довільнімі ознака и Автоматичне формирование замовлень для них.
 • Складання графіків поставок и графіків платежів.

УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ І запасами:

 • Доладна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Забезпечення та Резервування потреб замовлень.
 • Визначення та забезпечення страхових запасів.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентарізацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC /XYZ АНАЛІЗУ.
 • Розрахунок прогнозованого Попит.
 • Товари на складах за рядками прідатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

Ціна: 64,800 грн.

У наявності


Доставка

Програмні продукти постачаються в електронному вигляді

Швидка оплата

Миттєва оплата покупок на сайті

Підбір програм та послуг

Підбір програм і послуг телефоном, Viber, Telegram