+38 (067) 901-63-22 Нд 09:00—18:00
ukr
+38 (067) 901-63-22 Нд 09:00—18:00

Кошик

0 goods
0 грн.

Всего просмотров этой страницы: 911

Програмний продукт "BAS АГРО. ERP", клієнтська ліцензія на 10 робочих Місць Додати до порівняння

Ідентифікатор товару: k2soft-247
Програмний продукт "BAS АГРО. ERP", клієнтська ліцензія на 10 робочих Місць BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих Місць

BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих Місць

Характеристики
 • Кількість робочих місць
  10
 • Операційна система
  Windows
 • Напрямок продукту
  Агро, ERP, Бухгалтерія
 • Тип пристрою
  Персональний комп'ютер, Сервер

Опис товару


ОПИС МОЖЛИВОСТЕЙ BAS АГРО. ERP

Прикладне рішення "BAS АГРО. ERP" розроблено на базі флагманського продукту BAS ERP і містить всю функціональність даного продукту, а також автоматизує таку галузеву специфіку рослинництва:

Процес планування РУ.png
Планування сільськогосподарського виробництва.

 • Формування технологічних карт полів і структури посівних площ.
 • Прив'язка видів робіт по полю або струму до певної техніці і обладнанню.
 • Планування заробітної плати співробітників і відрахувань у розрізі підрозділів.
 • Визначення планової потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах.
 • Планування сум нарахованої амортизації.
 • Визначення планових сум нарахувань по паях.
 • Формування планової структури витрат по культурах і полів.
 • Формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведену потребу в ПММ, МТР тощо.
 • Формування планів продажу продукції рослинництва.
 • Формування бюджетів на підставі планів по рослинництву.

Оперативний облік сільгоспробіт і послуг.

 • Формування вартості прямих і непрямих витрат по культурах в розрізі полів.
 • Деталізований аналіз фактичних витрат в розрізі полів, культур, різних видів робіт і врожаю з кожного поля.
 • Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.
 • Облік автотранспортних, механізованих і немеханізованих сільськогосподарських, а також ремонтних робіт, виконуваних працівниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників.
 • Облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів.
 • Оперативний облік робіт і продукції на току.
 • Можливе використання вагового терміналу.
 • Оформлення супровідних друкованих документів для власного або залученого автотранспорту, що перевозить вантажі.
 • Облік талонів комбайнерів і бункеристов.

Взаєморозрахунки з пайовиками.

 • Автоматизований облік власних та орендованих земельних ділянок (паїв) та договорів про паї.
 • Можливість нарахування орендної плати за паями фіксованою сумою або у відсотковому співвідношенні, а також за майбутні періоди.
 • Доступні різні форми виплати орендної плати пайовикам: грошовими коштами, зерном, послугами та іншими негрошовими засобами.
 • Автоматизовано донарахування в кінці року належну орендну плату пайовику.
 • Автоматичне заповнення звіту "Відомості про наявність земельних ділянок" як додаток до Декларації платника єдиного податку четвертої групи і регламентованого звіту "форма № 1ДФ".

КОМУ ПІДХОДИТЬ РІШЕННЯ?

Для кого РУ.png

Агрокомпанії, які займаються рослинництвом

Переваги для власників:

 • Оперативний облік з докладними аналітиками в розрізі полів, культур, співробітників, марок техніки.
 • Оперативне отримання інформації щодо фактичних витрат.
 • Реєстрація і аналіз використання технічних ресурсів з докладними аналітиками.
 • Оптимізація структури посівних площ з урахуванням аналізу земельних ділянок і культур-попередників.

Агропромислове виробництво

Конфігурація BAS АГРО. ERP створена для великих холдингів, яким важливо планувати виробництво продукції і вирощування біологічних активів.

Переваги для власників:

 • Система призначена для довгострокового планування і тривалого циклу виробництва біологічних активів.
 • Формування та аналіз бюджетів.
 • План-фактний аналіз витрат по кожному полю та видами робіт.

Зернотрейдери

BAS АГРО. ERP - ідеальне рішення для великих агрохолдингів, зернових трейдерів.

Переваги для власників:

 • Зручне планування продажів, всі необхідні документи: КП оферти і т. п.
 • Відстеження всіх замовлень, їх рух за етапами до замовника.
 • Контроль взаєморозрахунків з контрагентами, партнерами, клієнтами.
 • Контроль передачі як агросировини в обробку і виготовлення продукції.

Докладний опис програми BAS АГРО. ERP

Планування сільськогосподарського виробництва
Планування сільськогосподарського виробництва - проміжний етап перед формуванням бюджету, який дозволяє використовувати різні сценарії прогнозування. Все це дозволяє сформувати перелік робіт, матеріалів, витрат, які знадобляться, щоб виростити та обробити ту чи іншу продукцію.
Основні функціональні можливості підсистеми:

 • формування технологічних карт полів і структури посівних площ;
 • планування заробітної плати співробітників в розрізі підрозділів;
 • визначення потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах;
 • формування структури витрат по культурах і полів;
 • формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведену потребу в ПММ і т. п.

Формування бюджетів згідно з планами рослинництва
Основні результати сільськогосподарського планування, за допомогою спеціальної обробки «Формування бюджетів», транслюються в документи «Примірник бюджету».
Формування бюджету відбувається на підставі накопичених даних в інформаційній базі даних по доходах і видатках.
Основні функціональні можливості підсистеми:

 • настроюються види бюджетів і розширена аналітика;
 • моделювання сценаріїв;
 • табличні форми введення і коригування;
 • економічний прогноз.

Формування технологічних карт полів
Технологічна карта поля - документ, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат на вирощування продукції, з урахуванням попередників культур.
Основні функціональні можливості підсистеми:

 • планування основних робіт по полю;
 • визначення планової кількості матеріальних ресурсів по культурам, необхідного для вирощування продукції;
 • прив'язка видів робіт до певної техніки і обладнання по полю або струму.

Визначення потреб рослинництва в сільськогосподарських матеріалах
На підставі даних щодо планування обсягів продажів продукції і сформованих технологічних карт, в програмі формуються ресурсні специфікації та замовлення на вирощування продукції, які є джерелом для формування потреб рослинництва в сировині і матеріалах.
Основні функціональні можливості підсистеми:

 • автоматична реєстрація потреби в ресурсах для вирощування культури;
 • автоматичний розрахунок потреби в матеріалах і роботах, відповідно до площі поля та норм, встановлених для вирощування культури.

Оперативний облік сільськогосподарських робіт
Оперативний облік факту з усіма подробицями і аналітикою полів, культур, людей, марок техніки, аж до кожної одиниці трактора, комбайна, автомобіля або персоналу: агронома, тракториста та ін.
Основні функціональні можливості підсистеми:

 • Аналітика фактичних витрат. Система дозволяє отримувати звіти по витратах на кожне поле, по структурі собівартості по кожному полю, інформацію з простою або використання техніки в різні періоди року, структури витрат на її обслуговування.
 • План-фактний аналіз витрат в розрізі полів, культур, різних видів робіт, врожаю з кожного поля.
 • Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства. Можливість прямо з системи показати георозташування конкретного поля.

Відображення оперативних даних сільгоспвиробництва в регламентованому обліку
Документи оперативного контуру реєструють господарські операції в оперативному обліку і далі стають джерелом даних для автоматичного формування документів регламентованого обліку.
Основні функціональні можливості підсистеми:

 • налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку;
 • автоматичне формування відображення в регламентованому обліку.

Управління та аналіз роботи транспортних підрозділів
Документи підсистеми «Оперативний облік сільгоспробіт» призначені для обліку автотранспортних та механізованих сільськогосподарських робіт, виконуваних працівниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників.
Основні функціональні можливості підсистеми:

 • розрахунок заробітної плати водіїв і трактористів;
 • облік нормативних і фактичних витрат палива;
 • облік обсягів транспортних і ремонтних робіт;
 • облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів.

Аналіз виконання планів робіт і матеріалів
На підставі зіставлення даних підсистеми планування сільськогосподарського і відображених оперативним контуром фактичних витрат по вирощуванню продукції, надається можливість аналізувати виконання запланованих обсягів витрат.
Основні функціональні можливості:

 • аналіз планових та фактичних витрат у сільськогосподарських кількісному і сумовому поданні;
 • аналіз витрат на заробітну плату;
 • відображення відхилення факту від запланованих показників і відсоток відхилення.

Оперативний облік робіт і продукції на току
Передбачена можливість оперативного обліку обороту продукції, сировини і матеріалів на току, що забезпечується документальним підтвердженням.
Основні функціональні можливості:

 • реєстрація факту зважування;
 • використання вагового терміналу;
 • фіксування обігу талонів комбайнерів і бункеристов;
 • оформлення супровідних друкованих документів для власного або залученого автотранспорту, що перевозить вантажі;
 • переміщення зерна з току, на струм і всередині струму для підробітку або сушіння зерна.

Облік земельних ділянок та розрахунки з пайовиками
Функціональні можливості підрозділу «Пайовики» дозволяють автоматизувати облік земельних ділянок (власних та орендованих) та орендної плати по земельних паях на підприємстві.
Основні функціональні можливості:

 • нарахування оплати за пай фіксованою сумою або відсотком від суми оцінки землі за вибраний період, ПДФО, військовий збір;
 • нарахування орендної плати за майбутній період, щоб запобігти догляд пайовиків (сплата авансом);
 • здійснення виплати орендної плати зерном, послугами та іншими негрошовими засобами;
 • автоматичне донарахування в кінці року належної орендної плати пайовику. Дана можливість особливо важлива, якщо проводились часткові, авансові виплати або натуроплата;
 • автоматичне заполнениеь звіту «Відомість про наявність земельних ділянок» як додаток до Декларації платника єдиного податку четвертої групи і регламентованого звіту «Форма № 1ДФ».

Аналіз структури витрат на вирощування культур у розрізі полів
Прикладне рішення дозволяє аналізувати інформацію про планові і фактичні витрати, накопичених на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі культур, полів і видів робіт. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції проводиться на основі даних оперативного обліку.
Основні функціональні можливості:

 • роздільний облік витрат за вирощуваним культурами та полями;
 • відокремлений облік собівартості по культурах;
 • розподіл витрат по полях і культурами;
 • надання даних про структуру собівартості випуску до початкових витрат.

Ціна: 34,800 грн.

У наявності


Доставка

Програмні продукти постачаються в електронному вигляді

Швидка оплата

Миттєва оплата покупок на сайті

Підбір програм та послуг

Підбір програм і послуг телефоном, Viber, Telegram