+38 (067) 901-63-22 Нд 09:00—18:00
ukr
+38 (067) 901-63-22 Нд 09:00—18:00

Кошик

0 goods
0 грн.

Політика кофиденциальности

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку використовує Інтернет-магазин програмної продукції «К2» ( далі - «Магазин К2» ),

розташована на доменному імені corp2.net, може отримати про Користувача під час використання «Магазин К2».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту) » – уповноважені співробітники управління сайтом, діючі від імені «Магазин К2», які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеним або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим отримали доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі - Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-сервера в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальний мережевий адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту «Магазин К2» означає згода з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту «Магазин К2». «Магазин К2» не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти з можливим посиланням, доступним на сайті «Магазин К2» .

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту «Магазин К2».

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту «Магазин К2» щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для реєстрації Замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті «Магазин К2» в розділах "Реєстрація" і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, назву компанії Користувача;

3.2.2. контактний телефон;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. для партнерів - тип аккаунта, країна, місто, назва компанії, адреса, поштовий індекс, адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.5. пароль Користувача для доступу в систему «Магазин К2».

3.3. «Магазин К2» захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду сторінок або реклами:

3.3.1. Відключення cookies може спричинити може спричинити неможливість доступу до певних частин сайту «Магазин К2», що вимагає авторизації.

3.3.2. «Магазин К2» здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та рішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація неоговоренная вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження.

4. МЕТУ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазина, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товарів дистанційним способом «Магазин К2».

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту «Магазин К2».

4.1.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту «Магазин К2», надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту «Магазин К2» про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту «Магазин К2».

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинний розсилки та інших дані від імені «Магазин К2».

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності з згоди Користувача.

4.1.12. Надання користувачам доступу на сайти та сервіси партнерів Сайту «Магазин К2» з метою отримання оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, виконавцям Замовлення - водіям транспортних засобів, виключно в цілях виконання та координації замовлення Користувача, оформленого на сайті «Магазин К2».

5.3. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації від Користувача неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональних даних, необхідну для користування сайтом «Магазин К2».

6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональних даних у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідному Користувачу, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавством Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена з згоди Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту «Магазин К2» і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 .Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством Великобританії.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті «Магазин К2», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти rs@corp2.net.

9.4. Політика конфіденційності розміщена на сторінці https://corp2.net.

УВАГА !

Дані кредитної картки обробляються платіжною системою банку в особливо захищеному режимі для забезпечення повної безпеки.

  • View: