+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 382
Dokumenti BAS "BAS Dokumentoobig KORP" je inovativna rešitev razreda ECM (Enterprise Content Management) s široko paleto zmogljivosti za upravljanje poslovnih procesov in timsko delo.

"BAS Dokumentoobig KORP" je inovativna rešitev razreda ECM (Enterprise Content Management) s široko paleto zmogljivosti za upravljanje poslovnih procesov in timsko delo.

Lastnosti
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • Proizvajalec
  BAS
Show all features (6)

Opis izdelka


FUNKCIONALNE MOŽNOSTI PROGRAMSKEGA IZDELKA "BAS DOCUMENTOOB_G CORP"

"Upravljanje dokumentov BAS KORP" v kompleksu rešuje širok spekter nalog avtomatizacije računovodstva dokumentov, interakcije med zaposlenimi, nadzora in analize discipline delovanja. Program podpira več uporabniško delo v lokalnem omrežju ali prek interneta. "Upravljanje dokumentov BAS KORP" izpolnjuje vse zakonodajne in regulativne zahteve, ki urejajo postopek dela z dokumenti.

IZPOLNJEVANJE UKRAJNEGA ZAKONODAJA

"BAS Dokumentoobig KORP" vam omogoča avtomatizacijo poslovnih procesov organizacijskega in upravnega poteka dela v skladu z glavnimi odločitvami in zakoni, ki urejajo upravljanje pisarniškega dela in delovnega toka v Ukrajini:

 • Zakon Ukrajine z dne 22. maja 2003 št. 851-IV "o elektronskih dokumentih in elektronskih dokumentih";
 • Zakon Ukrajine z dne 05.07.1994 št. 80/94-VR "o varstvu informacij v informacijskih in telekomunikacijskih sistemih";
 • Zakon Ukrajine z dne 02.10.1996 št. 393/96-BP "O množici koruznih množic";
 • Uredba kabineta ministrov Ukrajine z dne 30.11.2011 št. 1242 "O izpolnitvi Tipičnih navodil za klerične dejavnosti pri osrednjih organih avtonomne regije, radijskih ministrstvih Avtonomne republike Krim in občinskih oblasti avtonomne regije";
 • Sklep kabineta ministrov Ukrajine z dne 28. oktobra 2004 št. 1453 "O potrjevanju standardnega postopka za elektronsko upravljanje dokumentov pri viskoznih organih".

DELO Z DOKUMENTI


"BAS Dokumentoob_g KORP" vam omogoča delo z dokumenti katere koli vrste. Vsakemu dokumentu je priložena registrska in registracijska izkaznica, katere nabor podrobnosti ustreza "Navodilu za kleriško delo št. 1153 z dne 17.10.1997", odloku kabineta ministrov "O odobritvi standardnega postopka za elektronsko upravljanje dokumentov v organih".

SKLADIŠČENJE IN PRAVICE DO DOSTOPA

V konfiguraciji programa "BAS Dokumentoobіg KORP" so notranji dokumenti in datoteke shranjeni v strukturi mape ob upoštevanju pravic dostopa.

Struktura map se lahko oblikuje v skladu z organizacijsko strukturo podjetja ali glede na vrsto dokumenta.

Vsaka mapa je nastavljena tako, da uporabnikom ali skupinam uporabnikov omogoča izvajanje različnih operacij: branje, dodajanje, urejanje ali brisanje.
Poleg tega so vsi konfiguracijski podatki "BAS Documentation KORP" omejeni s pravicami dostopa, odvisno od vrste dokumentov, dostopnih znamk za dokumente, skupin dopisnikov in skupin posameznikov, organizacij in poslovnih vprašanj.
Datoteke lahko neposredno shranimo tako v podatkovno bazo kot v količinah na disku.

SAMOSTOJNI PRENOS DATOTEK IZ KATALOGA

Program lahko samodejno naloži datoteke v določen imenik v lokalnem omrežju. Takoj, ko se v tem imeniku prikaže datoteka ali mapa z datotekami, se takoj prenesejo v mapo Upravljanje dokumentov z ohranitvijo izvirnih imen in strukture podmap. Prenesene datoteke se samodejno prepoznajo, indeksirajo in jih lahko takoj vključimo v upravljanje dokumentov v vašem podjetju. Priročno ga je uporabiti za integracijo, na primer z omrežnimi pretočni skenerji, faksami in drugimi aplikacijami.

PRIJAVA DOHODNIH IN PROSTIH DOKUMENTOV

"BAS Dokumentoob_g KORP" omogoča snemanje in registracijo dohodne in odhodne korespondence. Hkrati se samodejna generacija prek registracijskih številk izvaja po zapletenih pravilih.
Registracija dokumentov poteka v skladu z državnimi standardi, standardnimi navodili in tradicijami domačega pisarniškega dela.
Registracija dokumentov spremljajo naslednji postopki:

 • računovodstvo prejetih dokumentov, tiskanje črtnih kod in registrskih žigov;
 • avtomatizacija postopka pregleda dokumentov in naknadnega nadzora;
 • obveščanje izvajalcev;
 • podpora urejenim rokom za izvršitev dokumentov;
 • oblikovanje primerov, prenos zaprtih datotek za arhivsko hrambo ali uničenje;
 • Naknadna generacija poročil o prejemu in izvrševanju dokumentov o potečenih dokumentih.

RAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH ŽIVIL

Program predvideva registracijo in obdelavo pritožb državljanov v skladu z Zakonom Ukrajine št. 393/96-BP z dne 02.10.1996 "O pritožbah državljanov".
Omogočeno je obračunavanje dvojnikov in ponavljajočih pritožb ter obračunavanje posredovanja pritožb državljanov tretjim osebam in od njih.
Za delo z pritožbami državljanov se uporablja posebno delovno mesto, na katerem specialist takoj vidi vse prejete pritožbe državljanov, zgodovino dopisovanja in druge spremljajoče podatke o njih. Za analizo in nadzor nad izvrševanjem pritožb državljanov se uporabljajo poročila „Izvršitev pritožb državljanov“, „Struktura pritožb v obdobju“, „Dinamika števila pritožb“, „Seznam pritožb državljanov“.

RAČUNOVODSTVO POGODB

V "BAS Documentoobig KORP" je celoten življenjski cikel pogodbenih dokumentov avtomatiziran:
priprava osnutka pogodbe;

 • usklajevanje osnutka sporazuma, tako zunanjega kot notranjega;
 • računovodstvo vseh dokumentov, povezanih s pogodbo, na primer aktov, dodatnih sporazumov;
 • računovodstvo in nadzor veljavnosti pogodb;
 • samodejno podaljšanje veljavnosti po pravilih, določenih v pogodbi;
 • • večstransko računovodstvo zneskov pogodb;
 • računovodstvo in nadzor nad izpolnjevanjem finančnih obveznosti iz pogodbe;
 • nadzor nad razpoložljivostjo podpornih dokumentov po pogodbi, na primer računa;
 • nadzor vračila prenesenih kopij dokumentov po pogodbi;
 • odpoved pogodbe.


Za analizo pogodbenih del so podana poročila, kot so „Seznam sklenjenih dogovorov“, „Pogodbe s pogodbami s potekom veljavnosti“, „Spremni dokumenti po sporazumu“, „Dinamika števila sklenjenih pogodb“, „Dinamika zneskov sklenjenih pogodb“, „Odpovedani sporazumi“.

SCAN

"BAS Documentation KORP" ponuja možnost prenosa dohodnih, odhodnih, notranjih dokumentov in datotek s skenerjev katere koli vrste, ki podpirajo vmesnik TWAIN. Optično branje se izvaja v obliki jpg, pdf in tif, vključno z večstranskimi.
Podpira tokovno skeniranje s samodejnim prepoznavanjem črtnih kod dokumentov in oblikovanjem večstranskih datotek tif ali pdf.
Poskrbljeno je za samodejno prepoznavanje optično prebranih slik in celostno besedilo prepoznanih dokumentov.

E-POŠTA

Notranja pošta, integrirana v "BAS Document Management CORP", omogoča:

 • Po e-pošti neposredno iz programa pošljite vse dokumente ali datoteke.
 • Naložite vhodne ali notranje dokumente po e-pošti.
 • Ko uporabljate EDS, pošiljajte in prejemajte podpisane in šifrirane datoteke.
 • Iščite po črkah po podrobnostih in s hitrim iskanjem, med drugim iščite po besedilni vsebini črk.
 • Poleg tega program samodejno spremlja pošto in prikaže sporočilo, ki se pojavi v spodnjem desnem kotu, ko prispejo nova sporočila. Če je v pismu obstajala korespondenca, program to sporoči, prikaže pa hiperpovezave v območju branja in črkovno kartico.

IZVAJANJE NALOG POŠT

Nalogo lahko opravite po pošti, tako da preprosto odgovorite na posebna poštna sporočila, ki jih samodejno pošlje program.

RAZISKOVANJE, UREJANJE IN KONTROLA VERZIJE

Za ogled in urejanje dokumentov "BAS Documentation KORP" uporablja ustrezne aplikacije, nameščene v lokalnih računalnikih uporabnikov.

Vsakodnevno delo z dokumenti in datotekami se izvaja neposredno na "namizju"; uporabnik vidi seznam dokumentov, ki jih je mogoče urejati, in seznam opravil, ki še niso zaključene; na voljo je nastavitev »Desktop« z možnostjo brisanja, dodajanja ali zamenjave elementov določenega razdelka.

"BAS Dokumentoob_g KORP" zaposlenim omogoča dostop do datotek, tako za ogled kot urejanje. Konflikti med urejanjem dokumentov se odpravijo zahvaljujoč mehanizmu zaklepanja datotek.
Ko shranite spremembe v informacijski bazi, se samodejno ustvari nova različica datoteke z avtorjem, datumom in časom ustvarjanja.

Neposredno z datotečne kartice si lahko ogledate seznam različic, izbrišete nepotrebne, spremenite aktivno (trenutno) različico. Za datoteke priljubljenih formatov (doc, rtf, html, txt, odt) je podprta različica različic.

DOKUMENTI IN DATOTE

V "BAS Documentation KORP" lahko uporabniki konfigurirajo in uporabijo samodejno izpolnjene predloge datotek in dokumentov. Ko ustvarite novo datoteko iz predloge, se polja predloge samodejno izpolnijo s poverilnicami, na primer ime, avtor, datum ustvarjanja, znesek pogodbe in podrobnosti nasprotne stranke.
Ko ustvarite nov dokument iz predloge, se njegovi podatki takoj izpolnijo glede na predlogo in vse datoteke, določene v predlogi, se samodejno priložijo v dokument, ki pa se samodejno polni tudi na podlagi podrobnosti dokumenta.

BARKODIRANJE DOKUMENTOV

V "BAS Documentation KORP" se vsem dokumentom samodejno dodeli črtna koda, ki lahko:

 • tiskanje na ločenem listu;
 • natisnite naslovno stran papirnatega dokumenta;
 • tisk na nalepko;
 • vstavite v elektronski dokument kot sliko.

Črtne kode se uporabljajo za hitro iskanje poverilnic dokumentov in za samodejno pripenjanje datotek med dokumente med pretočnim skeniranjem.

ŠTAMPE PRIJAVE DOKUMENTA

V "BAS Documentation KORP" lahko uporabniki natisnejo registracijski žig dokumenta, ki vsebuje ime organizacije, registracijsko številko in datum registracije, črtno kodo. Registracijski žig lahko natisnete tako na ločenem listu kot na vrhu naslovne strani papirnatega dokumenta.

ODNOS MED DOKUMENTI

"BAS Documentation KORP" določa standardna razmerja med dokumenti, ki se samodejno vzpostavijo, na primer pri registraciji odzivnih dokumentov. Program vam omogoča, da konfigurirate dodatna razmerja med dokumenti in določite pravila za uporabo teh razmerij za vrste dokumentov. Podprte so enojne, večkratne, enosmerne in dvosmerne komunikacije.

NEKATERIH RESOLUCIJ V DOKUMENTIH

V dokumentni kartici "BAS Documentation KORP" lahko določite več ločljivosti. Ločljivosti samodejno ustvari poslovni postopek Pregled ali jih lahko vnesete ročno. Hkrati so avtorji resolucij lahko ne le zaposleni v vašem podjetju ali ustanovi, temveč tudi uradniki tretjih organizacij.

PRIJAVA DOHODNIH DOKUMENTOV

V programu "BAS Documentation KORP" lahko upoštevate posredovanje vhodnih dokumentov tretjim organizacijam, pa tudi prejem preusmerjenih dohodnih dokumentov od tretjih organizacij. Hkrati vam program omogoča nadziranje časa izvedbe posredovanih dokumentov.

NADZOR PRENOSENIH DOKUMENTOV

Zagotovljeno je obračunavanje prenosa dokumentov uradnikom dopisnikom in nadzor nad časom vračila predanih dokumentov.

POSLOVNI PROCESI IN DELO UPORABNIKOV

V programu "BAS Documentation KORP" se timsko delo z dokumenti izvaja z naslednjimi poslovnimi procesi:

 • Upoštevanje: dokument se predloži v obravnavo vodji in se z njegovo resolucijo vrne avtorju dokumenta. V tem primeru lahko uradnik neposredno v postopku obravnave izda besedilno resolucijo ali pošlje dokument na izvršbo ali seznanitev.
 • Izvedba: dokument se pošlje v izvedbo vsem uporabnikom na seznamu in upravljavcu, da izpolnijo izvršilno disciplino. Za odgovornega izvajalca je lahko imenovan eden od uporabnikov.
 • Odobritev: dokumente, priložene takemu poslovnemu procesu, potrdijo navedeni anketiranci in jih nato vrnejo avtorju tega poslovnega procesa, da se seznanijo z rezultati odobritve ali pošljejo v ponovno odobritev. V "BAS Documentation KORP" so podprte takšne možnosti odobritve kot:
  • vzporedno;
  • zaporedni;
  • mešano (vzporedno in zaporedno), vključno z upoštevanjem pogojev.
 • Odobritev: dokument se predloži v odobritev odgovorni osebi in vrne avtorju dokumenta, da se seznani z rezultati odobritve.
 • Registracija: dokument dobi sekretar, da mu dodeli registracijsko številko, pritrdi pečat organizacije in ga pošlje dopisniku.
 • Seznanitev: s tem poslovnim postopkom se zahtevani dokument pošlje vsem uporabnikom na seznamu za seznanitev.
 • Navodila: s tem poslovnim procesom lahko zaposlenim izdate navodila in preverite njihovo izvajanje.
 • Obdelava dohodnega dokumenta: ta poslovni postopek avtomatizira celoten cikel obdelave dohodnega dokumenta - pregled, izvedba, odpis.
 • Odhodna obdelava: ta poslovni postopek avtomatizira celoten cikel ustvarjanja izhodnega dokumenta - odobritev, odobritev, registracija.

Naloge je mogoče dodeliti ne samo določenim izvajalcem, ampak tudi vlogam. Tako je lahko na primer dokument poslan v odobritev vloge direktorja, program pa bo samodejno dostavil ustrezno nalogo tistemu, ki trenutno opravlja to vlogo - direktorju samemu ali njegovemu namestniku.

Da bi zagotovili tesno usmerjanje, je možno konfigurirati predloge poti poslovnega procesa za vsako vrsto dokumenta ob upoštevanju pogojne usmerjenosti. Tako bo na primer ena predloga uporabljena za dogovor o pogodbah, katere znesek presega 20 tisoč grivna, in druga za uskladitev vseh drugih sporazumov. Pogoje za usmerjanje lahko konfigurirate v načinu oblikovanja ali v vgrajenem jeziku.

Roke za izvajanje poslovnih procesov spremljamo z upoštevanjem urnikov dela zaposlenih in jih je mogoče izračunati ne le v dnevih, ampak tudi v urah in celo minutah.

Izvedeno samodejno zagon poslovnih procesov po urniku.

Podprta je hierarhija podrejenosti poslovnih procesov in njihovih nalog. Pri ustvarjanju poslovnega procesa lahko določite, da je podrejen nalogi drugega poslovnega procesa. Tako je zgrajena hierarhija poslovnih procesov in nalog, kar lahko vidijo vsi udeleženci teh poslovnih procesov ob upoštevanju pravic dostopa.
Obstaja možnost začasne zaustavitve poslovnih procesov, kar velja za vse podrejene poslovne procese in njihove naloge.

INTEGRACIJA POSLOVNIH PROCESOV Z DRUGIMI PODATKI INFORMACIJ

Glavni namen tega mehanizma integracije je avtomatizirati takšne procese obdelave podatkov, ki presegajo meje različnih informacijskih baz; narediti prečkanje teh meja nevidno za uporabnike. Primer poslovnega procesa, ki prestopi meje konfiguracij: postopek obdelave naročila kupcev se začne v informacijski bazi za upravljanje trgovine, izdaja 3, nadaljuje se v BAS Documentation KORP in konča znova v Trgovinskem upravljanju.

PREVERJANJE DELA VSAK DAN

Ko se program zažene, se odpre okno "Aktualne zadeve" na namizju. Prikazuje povzetke informacij o nalogah uporabnika in podrejenih (za vodje), koledarskih dogodkih, sporočilu po pošti in forumu o dogodkih, o delu z dokumenti, o sledenju časa.
V oknu "Moje naloge" so prikazani seznami nalog trenutnega uporabnika na zavihkih "Naloga mi" in "Naloga od mene". Zavihek "Naloga mi" odraža naloge, ki so namenjene trenutnemu uporabniku neposredno, prek vlog ali prenosa. Na kartici »Naloga od mene« so prikazane naloge, ki jih je napisal trenutni uporabnik.
Nalogo lahko označite z zastavami različnih barv. To je priročno pri delu z velikim številom nalog.

ISKANJE

Elektronski dokument je strukturiran nabor podatkov, ki vsebuje potreben in vsebinski del. Podrobnosti dokumenta in informacije o njegovi vsebini se lahko uporabijo pri iskanju določenega dokumenta.
V "BAS Dokumentoobig KORP" se celostno iskanje kakršnih koli podatkov (dokumentov, datotek) izvaja ne le za vsa polja kartic, temveč tudi za vsebino različic datotek priljubljenih formatov, ob upoštevanju morfologije ruskega, ukrajinskega in angleškega jezika.

RAČUNOVODSTVO DELOVNEGA ČASA IN NADZOR IZVRŠEVANJA

Podatki o računovodenju delovnega časa in možnost njegovega nadzora zagotavljajo vodji informacije za sprejemanje vodstvenih odločitev in omogočajo optimizacijo dela zaposlenih.
Program izvaja dnevno poročanje zaposlenih, ki vključuje podatke o času, projektu, vsebini dela. Na podlagi teh informacij je mogoče sestaviti različna poročila o času, ki ga zaposleni preživijo glede na vrste dela, oddelke ali obdobja.
Program vam omogoča, da vodite skupne in osebne koledarje in izbirate čas za dogodke ob upoštevanju zaposlitve udeležencev. Koledar lahko ustvarite na podlagi katerega koli drugega predmeta programa, na primer opravil, dokumentov, pisem, dogodkov.

ORGANIZACIJA RAZDELJENIH PODATKOV INFORMACIJ

"Dokumentacija BAS KORP" omogoča delo v načinu porazdeljene informacije, vključno z možnostjo shranjevanja datotek ne v informacijski bazi, ampak na disku.

Izmenjava podatkov z drugimi tipičnimi konfiguracijami

  V "BAS Document Management KORP" so v sistem vgrajeni načrti za izmenjavo s standardnimi konfiguracijami.
Poleg tega je v paket izdanih programov vključen paket izmenjave z drugimi aplikacijskimi rešitvami. Ta pravila izmenjave so pripravljena za uporabo in konfiguriranje izmenjave s pomočjo Universal XML obdelave podatkov.

SPLETNE STORITVE S DATOTE

"BAS Dokumentoob_g KORP" lahko deluje kot zunanja knjižnica datotek v primerjavi z drugimi sistemi. Interakcija med "BAS Documentation KORP" in drugo aplikacijo se izvaja s pomočjo spletnih storitev.
Uporaba programa kot knjižnice datotek vam omogoča:

 • dodajte priloge predmetom vaše podatkovne baze;
 • Oprostite svojo bazo podatkov s prenosom shranjenih datotek v "BAS Documentation KORP";
 • zagotoviti varno, zanesljivo in centralizirano shranjevanje nestrukturiranih informacij vašega podjetja;
 • integrirajte datoteke, povezane z vašo bazo informacij, v splošni tok dokumentov podjetja;
 • organizirajte eno samo shranjevanje datotek za različne informacijske baze in aplikacije.

Cena: €2,090

Na zalogi


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram