+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 182

BAS Klíntska licenca LICENSE za 100 delovnih ur Add to comparison table

ID izdelka: k2soft-256
BAS Klíntska licenca LICENSE za 100 delovnih ur BAS Klíntska licenca LICENSE za 100 delovnih ur

BAS Klíntska licenca LICENSE za 100 delovnih ur

Lastnosti
 • Количество рабочих мест
  100
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • Proizvajalec
  BAS
Show all features (6)

Opis izdelka


OPIS MOŽNOSTI RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO RAZLIČNIH ORGANIZACIJ Z RAZLIČNIMI DAVČNIMI SISTEMI V ENI OSNOVI

 • Vodenje računovodstva in davčnega računovodstva več organizacij v eni informacijski bazi.
 • Vodenje evidenc za organizacije, ki uporabljajo različne davčne sisteme (dohodnina in DDV, enotni davek).

RAČUNOVODSTVO

 • Podpora za računovodstvo skladišč in paketov.
 • Obračunavanje dodatnih stroškov, vključenih v stroške zalog.
 • Računovodstvo TZR.
 • Dokumenti za računovodstvo skladišč, vključno z embalažo, demontažo.

RAČUN TRGOVINSKIH POSLOV

 • Konfiguriranje funkcionalnosti uporabe trgovine na drobno in provizije.
 • Računovodstvo v maloprodaji z uporabo avtomatizirane in neavtomatizirane prodajalne. Možnost obračuna po nabavnih cenah ali prodajnih cenah.
 • Računovodstvo vračljive embalaže za trgovino

RAČUNOVODSTVO GOTOVINE

 • Računovodstvo za brezgotovinska sredstva.
 • Obračunavanje gotovine v tuji valuti.
 • Možnost načrtovanja prejema ali odhodkov DS.
 • Delajte s predelavo menjave z banko.
 • Gotovinsko računovodstvo.

RAČUNOVODSTVO POSTOPKOV Z IZVAJALCI

 • Sposobnost vzpostavitve računov za obračunavanje obračunov z nasprotnimi strankami za skupine nasprotnih strank, za posamezne nasprotne stranke ali za pogodbe.
 • Sposobnost prilagajanja dnevnika dokumentov s hierarhičnim ogledom s strani nasprotnih strank.
 • Označevanje dokumentov z različnimi možnostmi izbire.
 • Poročanje o medsebojnih poravnavah.

RAČUNOVODSKO OS, MNMA, NMA IN IBE

 • Potek dela za vse poslovne operacije računovodstva OS MNMA, IBE in MNA s standardnimi tiskalnimi obrazci.
 • Polne informacije o OS na kartici OS.
 • Objektivno ali količinsko računovodstvo MMAA.
 • Obračunavanje sredstev z nizko vrednostjo med prenosom v obratovanje in prenosom med enotami in odgovornimi osebami.
 • Avtomatizacija odpisa nizke vrednosti iz delovanja z različnimi možnostmi izbire.
 • Celovito knjigovodstvo neopredmetenih sredstev.
 • RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

  • Računovodstvo proizvodnje in polizdelkov.
  • Računovodstvo proizvodnje domačih storitev.
  • Računovodstvo prodaje storitev z ali brez uporabe načrtovanih cen.
  • Uporaba različnih možnosti za razdelitev neposrednih in režijskih stroškov. Avtomatizacija izračuna stroškov proizvodnje izdelkov in storitev z dokumentom »Zaključek meseca«.

  RAČUNOVODSKI DDV

  • Vzpostavitev možnosti obračunavanja DDV v pogodbi nasprotne stranke.
  • Specializirana standardna poročila za preverjanje pravilnosti obračunavanja DDV.
  • Samodejno ustvarjanje davka, plačljivega z obdelavo „Oblikovanje davčnih računov“ za obdobje.
  • Raztovarjanje NN in RK za prenos nadzornim organizacijam.
  • Poročanje o DDV.

  PLAČILNI RAČUN

  • Možnost vzdrževanja kadrovskih evidenc in plačil v tem programu ali v zunanjem programu.
  • Pri uporabi zunanjega programa v računovodstvu BAS je mogoče voditi evidenco obračunov z osebjem na podračunih računa 66 "Izračuni plač" za vsakega zaposlenega posebej ali kot celoto za osebje.
  • Možno je uporabiti poenostavljen računovodski režim.
  • Možnost uporabe poenostavljenih kadrovskih evidenc brez ustvarjanja dokumentov. Prehod na popolno računovodstvo je mogoče storiti kadar koli brez potrebe po pretvorbi podatkov.
  • Oblikovanje obračunov plač je možno na dva načina - neposredno v obračunskem dokumentu (ko je objavljen) ali v ločenem dokumentu "Odsev plače v računovodstvu" na koncu obdobja.

  ZAKLJUČEK OBDOBJE, POROČANJE

  • Avtomatizirane rutinske operacije konec meseca, vključno z amortizacijo, prevrednotenjem valute, odpisom odloženih stroškov, obračunavanjem stroškov, določanjem finančnih rezultatov in drugo.
  • Celoten sklop standardnih računovodskih poročil (bilanca stanja, šahovnica, glavna knjiga itd.
  • Priročne nastavitve in možnosti shranjevanja za prilagajanje poročil.
  • Oblikovanje in zagotavljanje reguliranega poročanja je avtomatizirano.
  • Sinhronizacija podatkov s konfiguracijami „Upravljanje trgovine 3“, „Plača in upravljanje osebja“.

  KAKO IZGLEDA NOVA BAS RAČUNOVODSTVA

  INTERFACE TAXI

  • Nova zasnova funkcijskega menija povečuje jasnost vida
  • Sposobnost »oblikovanja« delovnega mesta
  1.png
  • »Zgodovina odkritij«: zapisi po datumih, priročno iskanje v zgodovini
  2.PNG

  PRILJUBLJENI

  • Podatke, ukaze in dokumente lahko dodate med priljubljene v enem kliku: iz obrazca, funkcijskega menija, dialoga, zgodovine
  2_1.png
  • Iskanje v priljubljenih
  • Sposobnost preimenovanja priljubljenih
  • Celotno upravljanje besedila

  DELUJTE S SPREMEMBO

  Web-интерфейс.png

  PREDNOSTI UPORABE RAČUNOVODSKIH RAČUNOV ZA RAZLIČNE UPORABNIKE

  Šef podjetja

  • Na zavihku »Upravitelj« lahko upravitelj opazuje in uporablja orodje za poročanje v računovodstvu BAS. Ta razdelek vsebuje poročila, ki jih upravljavec najbolj zahteva v obliki tabel in diagramov.
  6.PNG 7.PNG
  8.PNG

  PRODAJALCI PRODAJE

  • V tem programu upravljavci učinkovito delujejo, izdajajo račune (dokument "Račun za plačilo kupcu"), analizirajo stanja v skladiščih brez sklicevanja na računovodske račune (poročilo "Stanje v skladišču"), spremljajo plačila (poročila "Dolg strank po pogodbah", " Dolg kupcev po pogojih dolga "," Dolg dobaviteljev po pogodbah "," Dolg dobaviteljev po pogojih dolga "itd.).
  1.PNG 2.PNG 3.PNG

  UPRAVNIKI

  • Nastavitve "vrste kontaktnih podatkov"
  • Možnost razširitve seznama informacij z uporabo dodatnih lastnosti (podrobnosti in informacije).
  1.PNG 2.PNG
  • Iščite in odpravite dvojnike
  • Datum prepovedi podatkov
  • Varnostno kopiranje in obnovitev
  • Različica različic
  • Priročna poročila za skrbnika: uporabniška aktivnost, analiza aktivnosti uporabnika, spremljanje dnevnika, trajanje urejenih nalog.
  4.PNG

  RAČUNOVODSKI ODDELEK

  Bančni računovodja

  • Zagleda seznam odobrenih vlog za porabo denarja in s pritiskom na gumb opravi zaključeno naročilo, nato naloži prenos plačil v sistem Client-Bank in ustvari računovodske vnose.
  1.PNG 2.PNG

  Računovodja premoženja

  • Vodi jasen račun vseh osnovnih sredstev, ki so v bilanci stanja podjetja in opravlja postopke z osnovnimi sredstvi, ki jih ureja zakon: obračunavanje prejema novih osnovnih sredstev, naročanje, amortizacija, prevrednotenje osnovnih sredstev, prenos v popravilo, sprejem v popravilo, popravljanje dokončanih popravil ali posodobitev osnovnih sredstev, določitev Prenosi in prodaja OS itd .;
  • Vsak dogodek, povezan z operacijskim sistemom, se odraža v ustrezni tiskani obliki, ki jo je odobrila ukrajinska zakonodaja;
  • Skupinsko ustvarjanje elementov imenika OS, samodejno izpolnjevanje kartice po ustreznih dokumentih o računovodstvu OS.

  Računovodja / računovodja plač

  • Samodejno ustvarjene oblike reguliranega poročanja, kot so „Obrazec-1DF“, poročilo o ERU-jih, pa tudi statistična poročila o delu.
  Za računovodski oddelek kot celoto
  • Program omogoča vodji analiziranje prodaje, stanja in gibanja zalog, stanja in denarnih tokov, poravnave s kupci in dobavitelji, pa tudi tekoča sredstva in prihodke in odhodke za celotno podjetje in posebej za vsako organizacijo. Poročila so sestavljena po standardnih računovodskih pravilih.
  3.PNG

  Glavni računovodja

  • Samodejno ustvarjanje in dokončanje celotnega niza standardnega reguliranega poročanja. Zahvaljujoč integraciji s sistemom FREDO Sound lahko vladnim organom predložite poročila, se registrirate in izmenjate NN / RK. Integracija z FREDO DocMen vam omogoča izmenjavo dokumentov z izvajalci.

Cena: €10,333.3

Na zalogi


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram