+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Táto Politika ochrany osobných údajov (ďalej len" – Ochrana súkromia) sa vzťahuje na všetky informácie ktoré používa on-line obchod softvérových produktov "K2" ( ďalej len - "Obchod K2" ),

nachádza sa na doménové meno corp2.net môžete ak chcete získať o Používateľovi počas používania "Obchod K2".

1. DEFINÍCIA POJMOV

1.1 V tejto Politike nasledujúce výrazy sú použité:

1.1.1. "Správa stránok Internetového obchodu (ďalej len – Správy stránky) " – oprávneným zamestnancom na mieste, riadenie, konajúc v mene "Obchod K2", ktorí organizovať a (alebo) výkon spracovanie osobných údajov a tiež určuje účel spracovania osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré majú byť spracované, akcie (operácie) spáchané s osobnými údajmi.

1.1.2. "Osobné údaje" akékoľvek informácie vzťahujúce sa k alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby (predmet osobných údajov).

1.1.3. "Spracúvania osobných údajov" - všetky akcie (operácie) alebo skupina akcií (operácií) spáchaný s použitím prostriedky automatizácie, alebo bez použitia takýchto prostriedkov osobné údaje, vrátane zhromažďovanie, zaznamenávanie, systematizácia, akumuláciu, skladovanie, objasnenie (aktualizovať, meniť), extrakcia, použitie, prenos (distribúcia, poskytovanie, sprístupňovanie), depersonalization, blokovanie, výmaz, zničeniu osobných údajov.

1.1.4. "Pravidlá ochrany osobných údajov" - potrebná pre súlad Prevádzkovateľa alebo inak získal prístup k osobným údajom osoba, požiadavku, aby sa zabránilo ich distribúciu bez súhlasu predmet osobné údaje alebo dostupnosti iných právnych dôvodov.

1.1.5. "Používateľa na stránkach Internetového obchodu (ďalej len Užívateľ)" – osoba, ktorá má prístup na web, cez Internet a pomocou Internetovej stránke on-line obchodu.

1.1.6. "Cookies" sú malé kúsky a odoslaných dát webový server a uložený na počítači používateľa, že webového klienta alebo webového prehliadača zakaždým posiela na webový server v HTTP žiadosti, ak skúste otvoriť stránku webovej stránke.

1.1.7. "IP adresa" — unikátny sieťovú adresu uzol počítačovej siete, postavený cez IP.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1. Používateľ použitia stránky "Obchod K2" znamená prijatie tejto ochrany osobných údajov a podmienky spracovania osobných údajov Používateľa.

2.2. V prípade nesúhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov Užívateľ musí ukončiť používanie internetovej stránky on-line obchodu.

2.3.Tejto ochrany súkromia sa vzťahuje iba na webové stránky Obchod "K2". Obchod "K2" nemá kontrolu a nie je zodpovedná zodpovednosť za webové stránky tretích strán, na ktoré môže Používateľ prejdite na možné odkazy k dispozícii na webovej stránke "Obchod K2" .

2.4. Správa stránky nie je overenie správnosti poskytnuté osobné údaje užívateľov stránok "Obchod K2".

3. ROZSAH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Tejto ochrany osobných údajov stanovuje povinnosti webových stránok Správu "Obchod"K2" pre non-zverejnenie a režim ochrany osobných údajov ochrana osobných údajov, Používateľ poskytuje žiadosť na stránkach Správy pri registrácia na web stránke internetového obchodu, alebo pri objednávke pre registráciu Objednávky.

3.2. Osobné údaje povolené, aby sa spracovávajú podľa tohto Ochrany osobných údajov, ktoré sú poskytované zo strany Používateľa vyplnením registračného formulára na webovej stránke "Obchod K2" v oddieloch "Registrácia" a obsahovať tieto informácie:

3.2.1. priezvisko, meno, názov firmy, Užívateľa;

3.2.2. kontaktné telefónne Používateľa;

3.2.3. e-mailová adresa (e-mail);

3.2.4. partneri - účet stratégie, krajina, mesto, názov firmy, adresa, psč, e-mailovú adresu (e-mail);

3.2.5. Užívateľské heslo pre prístup do systému "Obchod K2".

3.3. Obchod "K2" chráni Údaje, ktoré sa automaticky prevedie v procese zobrazenie stránky alebo reklama:

3.3.1. Cookies, môže mať za následok môže mať za následok neschopnosť prístup do niektorých častí webovej stránky "Obchod K2" žiadanie povolenia.

3.3.2. Obchod "K2" zhromažďuje štatistiky o IP adresy jeho návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na identifikáciu a riešiť technické problémy, sledovať zákonnosti finančné platby.

3.4. Iné osobné informácie unconditioned vyššie (história nákupy, použité prehliadače a operačné systémy, etc.) byť spoľahlivé ukladanie a nešírenie zbraní hromadného ničenia.

4. ÚČELY VÝBERU OSOBNÉ POUŽÍVATEĽA INFORMÁCIE

4.1. Osobné údaje Používateľa správou z webovej stránky internetového obchodu môžete použiť, aby sa:

4.1.1. Identifikácia Užívateľ registrovaný na stránkach On-line obchodu na objednávku a (alebo) na uzavretie Zmluvy predaja tovaru, diaľkové spôsob, ako "Obchod K2".

4.1.2. Poskytnúť Užívateľovi prístup k prispôsobené zdrojov webovej stránky "Obchod K2".

4.1.3. Vytvorenie spätnej väzby od používateľov, vrátane odoslanie oznámenia, žiadosti týkajúce sa používania lokality "Obchod K2", poskytovanie služby, vybavovanie otázok a požiadaviek od Užívateľ.

4.1.4. Určiť polohu Používateľa na zabezpečenie bezpečnosti, zabránenie podvodom.

4.1.5. Potvrdenie správnosti a úplnosti osobných údajov poskytnutých užívateľom.

4.1.6. Vytvorte si účet na nákupy, ak Používateľ dal svoj súhlas na vytvorenie účtu.

4.1.7. Upozornenia Používateľa Webovej stránky "Obchod K2" na status Objednávky.

4.1.8. Spracovanie a prijímanie platieb, potvrdenie z daňového alebo daňové prínosy, výzvy, platenie určenie spôsobilosti pre úverovej linky.

4.1.9. Poskytovať účinnú zákazníka a technická podpora ak narazíte na problémy spojené s pomocou Webovej stránky "Obchod K2".

4.1.10. Poskytnúť Užívateľovi s jeho /jej súhlas, aktualizácie špeciálne ponuky, informácie o cenách, bulletiny a iné informácie o mene "Obchod K2".

4.1.11. Vykonávania propagačnej činnosti so súhlasom Užívateľa.

4.1.12. Poskytovanie prístupu užívateľa na stránky alebo služby partneri stránok "Obchod K2" za účelom získania aktualizácie a služieb.

5. METÓDY A ČAS SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Spracovanie osobných údajov o používateľovi a bez obmedzenie, všetky zákonné prostriedky, a to vrátane informácií systémy osobných údajov pomocou automatizácie, alebo bez použitia týchto prostriedkov.

5.2. Užívateľ súhlasí s tým, že stránka Správy má právo na prenos osobných údajov do tretích strán, najmä umelcov Aby vodiči vozidiel výlučne na účely realizáciu a koordináciu objednávky zákazníka umiestnené na lokalite Obchod "K2".

5.3. V prípade straty alebo sprístupneniu osobných údajov, Administratíva na webovej stránke informuje Používateľa o stratu ani zverejnenie osobných údaje.

5.4. Stránky správy preberá všetky potrebné organizačné a technické opatrenia s cieľom chrániť osobné údaje Používateľa z nezákonné alebo náhodnému prístupu, zničenie, zmene, blokovanie, kopírovanie, distribúcia, ako aj iné priestupku tretích strán.

5.5. Správy z lokality spolu so Užívateľ súhlasí všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody alebo iné nepriaznivé dôsledky spôsobené stratou alebo zverejnenie osobných údajov Užívateľ.

6. POVINNOSTI STRÁN

6.1. Používateľ je povinný:

6.1.1. Poskytovať informácie o osobných údajoch, ktoré sú potrebné na používanie "Obchod K2".

6.1.2. Ak chcete aktualizovať informácie poskytované o osobných údajov v prípade zmeny týchto údajov.

6.2. Na webovej stránke správy je povinný:

6.2.1. Používať informácie výlučne na účely stanovené v článku 4 tejto ochrany súkromia.

6.2.2. Zabezpečiť uchovávanie dôverných informácií v tajnosti, nie zverejniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Používateľa a nie je na predaj, výmena, zverejnenie alebo sprístupnenie akékoľvek iné prostriedky možné prenášaných osobných údajov Používateľa s výnimkou p. 5.2. v tejto ochrany Súkromia.

6.2.3. Prijať bezpečnostné opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov Používateľa spôsobom, ktorý bežne používa na ochranu tohto druhu informácií v existujúci obchodný obrat.

6.2.4. Na realizáciu blokuje osobné údaje vzťahujúce sa k zodpovedá Užívateľovi na požiadanie alebo dotaz Užívateľ alebo jeho zákonný zástupca alebo autorizovaná osoba na ochranu práv osobných údajov predmetov na obdobie skontrolovať v prípade zistenia nepresných osobných údajov alebo priestupku, akcia.

7. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

7.1. Webových stránok správu neplnil svoje povinnosti, musí mať zodpovednosť za škody, ktoré vznikli Užívateľovi v súvislosti s zneužitie osobných údajov, v súlade s legislatíva ruskej Federácie, s výnimkou prípadov, sa ustanovuje v časti 5.2. a 7.2. v tejto ochrany Súkromia.

7.2. V prípade straty alebo zverejnenie Dôverných informácií Webová administrácia nie je za to zodpovedný, ak tento dôverné informácie:

7.2.1. Stal verejného pred jej stratu ani zverejnenie.

7.2.2. Bolo získané od tretej strany pred jeho doručenia prostredníctvom stránky Správy.

7.2.3. Bolo zverejnené so súhlasom Užívateľa.

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1. Pred podaním na súd o sporoch, ktoré vyplývajú z vzťah medzi Užívateľ webovej stránky "Obchod K2" a správy z webu potrebné je tvrdenie (písomný návrh na dobrovoľné urovnanie sporu).

8.2 .Príjemca pohľadávky do 30 kalendárnych dní odo dňa z prijatia reklamácie informuje žiadateľa o o výsledku reklamácie.

8.3. Ak sa nedosiahne dohoda, spor bude postúpená súdny orgán v súlade s platnými zákonmi UK.

9. ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY

9.1. Stránky správa si vyhradzuje právo na zmenu tejto Politiky ochrany osobných údajov bez vášho súhlasu.

9.2. Nové pravidlá ochrany osobných údajov vstúpi do platnosti od okamihu jej zverejnenie na webovej stránke "Obchod K2", pokiaľ nie je stanovené inak v novom verzia ochrana osobných údajov.

9.3. Všetky ponuky alebo otázky týkajúce sa tejto ochrany osobných údajov by mali informovať rs@corp2.net.

9.4. Tejto ochrany osobných údajov je zverejnený na webovej stránke na https://corp2.net.

POZORNOSŤ !

Detaily kreditnej karty sú spracované podľa platobný systém Banky najmä v chránenom režime zabezpečiť úplná bezpečnosť.

This category does not contain any products.