+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy av personuppgifter (nedan – Sekretesspolicy) gäller all information som använder online-shop produkter programvara "K2" ( nedan - "Butik K2" ),

ligger på domän namn corp2.net kan för att få om Användaren under användning "Lagra K2".

1. DEFINITION AV TERMER

1.1 I denna Policy används följande termer:

1.1.1. "Förvaltningen av webbplatsen Internet-shop (nedan – Administration webbplats) " – auktoriserad personal på plats förvaltning, agerar på uppdrag av den "Store K2", som organiserar och (eller) utöva behandling av personuppgifter och också bestämmer ändamålet med behandlingen de personuppgifter, som omfattas av personuppgifter som skall behandlas, åtgärder (insatser) som utförs med personuppgifter.

1.1.2. "Personuppgifter" alla uppgifter om eller indirekt identifierad eller identifierbar fysisk person (den som är föremål av personuppgifter).

1.1.3. "Personlig databehandling" - någon åtgärd (operation) eller serie av åtgärder (insatser) som begås med användning hjälp av automation eller utan användning av sådana medel personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, förändring), utvinning, användning, överföring (utdelning, beviljande av tillgång), depersonalisation, blockering, utplåning, förstörelse av personlig data.

1.1.4. "Privacy policy" - som krävs för att efterlevnad av Operatören eller på annat sätt fått tillgång till personuppgifter en person som krav för att förhindra deras spridning utan samtycke av den som är föremål personliga uppgifter eller tillgänglighet av andra rättsliga grunder.

1.1.5. "Användare av webbplatsen Internet-shop (nedan kallad Användare)" – en person som har tillgång till Webbplatsen, via Internet och med hjälp av Webbplatsen online store.

1.1.6. "Cookies" är små bitar av data som sänds en webbserver och som lagras på användarens dator som web client eller webbläsare varje gång du skickar till webbservern i HTTP-begäran när prova att öppna en sida på webbplatsen.

1.1.7. "IP-adress" — en unik nätverksadress för en nod i ett nätverk, som är byggd över IP.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1. Användarens användning av webbplatsen "Lagra K2" innebär godkännande av denna integritetspolicy och villkoren för bearbetning Användarens personliga data.

2.2. I fall av oenighet med villkoren i integritetspolicyn Användaren måste sluta använda webbplatsen för online-butik.

2.3.Denna sekretesspolicy gäller endast webbplatsen Butik "K2". Butik "K2" har ingen kontroll över och är inte ansvarig ansvar för tredje parts webbplatser som Användaren kan gå på eventuella länkar som finns på webbplatsen "Lagra K2" .

2.4. Förvaltningen av området inte kontrollera riktigheten av personuppgifter som tillhandahålls av användare av webbplatsen "Lagra K2".

3. OMFATTNINGEN AV SEKRETESSPOLICY

3.1. Denna sekretesspolicy beskriver skyldigheter för Administration av "Store"K2" för icke-avslöjande och regimen för integritetsskydd av personuppgifter, Användaren ger begäran till webbplatsen Administration när registrering på webbplatsen för online-butik eller vid beställning för registrering av Ordern.

3.2. Personliga uppgifter som får behandlas enligt detta Sekretesspolicy, tillhandahålls av Användaren att fylla i anmälningsblanketten på hemsidan "Lagra K2" i avsnitt "Registrering" och innehålla följande information:

3.2.1. efternamn, namn, företagets namn, Användar;

3.2.2. kontakt telefon av Användaren;

3.2.3. e-postadress (e-post);

3.2.4. partner - konto strategi, land, stad, företagsnamn, adress, postnummer, e-postadress (e-post);

3.2.5. Användarens lösenord för tillträde till "Lagra K2".

3.3. Butik "K2" skyddar Data som automatiskt överförs i processen visa sidan eller annons:

3.3.1. Inaktivera cookies kan resultera i kan resultera i oförmåga tillgång till vissa delar av webbplatsen "Lagra K2" kräver tillståndet.

3.3.2. Butik "K2", som samlar in statistik om IP-adresser dess besökare. Denna information används för att identifiera och lösa tekniska problem, för att övervaka lagenligheten av finansiella betalningar.

3.4. Några andra personliga uppgifter ovillkorlig ovan (historia inköp, som används av webbläsare och operativsystem, etc.) att vara tillförlitlig lagring och icke-spridning.

4. SYFTENA MED ATT SAMLA IN PERSONLIG INFORMATION OM ANVÄNDARE

4.1. Personuppgifter om Användaren administration av webbplatsen online store kan använda för att:

4.1.1. Identifiering av Användaren är registrerad på webbplatsen Online-butik för att beställa och (eller) ingående av Avtal av försäljning av varor fjärrkontrollen sätt "Lagra K2".

4.1.2. Ge Användaren tillgång till personlig resurser på webbplatsen "Lagra K2".

4.1.3. Fastställa Användarnas feedback, inklusive skicka meddelanden, begäranden om användningen av webbplatsen och "Store K2", rendering tjänster, hantering av frågor och önskemål från Användaren.

4.1.4. Avgöra var Användaren att säkerställa säkerhet, förhindra bedrägeri.

4.1.5. Bekräftelse på riktigheten och fullständigheten av de personuppgifter som lämnas av Användaren.

4.1.6. Skapa ett konto för att göra inköp om Användaren har gett sitt samtycke till att skapa ett konto.

4.1.7. Anmälan Användaren av Webbplatsen att "Lagra K2" på Order status.

4.1.8. Behandling och ta emot betalningar, bekräftelse av skatt eller skatteförmåner, utmaningen betalning bestämma lämpliga för krediten.

4.1.9. Ger effektiv kund-och teknisk support om du stöter på problem i samband med använder Hemsidan för "Store-K2".

4.1.10. Förse Användaren med hans /hennes samtycke, uppdateringar specialerbjudanden, prissättning information, nyhetsbrev och andra information på uppdrag av den "Store K2".

4.1.11. Genomförandet av pr-aktiviteter med tillstånd av Användaren.

4.1.12. Att ge en användare åtkomst till webbplatser eller tjänster partner Webbplats "Lagra K2" för att få uppdateringar och tjänster.

5. METODER OCH TID FÖR BEARBETNING AV PERSONLIGA UPPGIFTER

5.1. Behandling av personuppgifter om användare utan att begränsning av, genom att alla lagliga medel, inklusive information system av personuppgifter med hjälp av automation eller utan användning av sådana medel.

5.2. Användaren samtycker till att webbplatsen Administration har rätt för att överföra personuppgifter till tredje part, i synnerhet konstnärer För förare av fordon enbart i syfte utförande och samordning av kundens beställning på webbplatsen Butik "K2".

5.3. I händelse av förlust eller avslöjande av personuppgifter Administration webbplatsen informerar Användaren om förlust eller avslöjande av personuppgifter uppgifter.

5.4. Webbplatsens administration tar alla nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda den personliga informationen för Användaren från olaglig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, ändring, blockering, kopiering, distribution, liksom andra fel som begås av tredje part.

5.5. Förvaltningen av webbplatsen tillsammans med Användaren accepterar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra skador eller andra skadliga konsekvenser som orsakas av förlust eller avslöjande av personuppgifter Användaren.

6. PARTERNAS SKYLDIGHETER

6.1. Användaren är skyldig:

6.1.1. För att ge information om de personuppgifter som krävs för att använda "Spara K2".

6.1.2. Att uppdatera information lämnas om personuppgifter i händelse av ändringar till denna information.

6.2. Webbplatsen förvaltningen är skyldig:

6.2.1. Att använda uppgifterna endast för de syften som anges i punkt 4 i denna sekretesspolicy.

6.2.2. För förvaring av sekretessbelagda uppgifter i hemlighet, inte att avslöja utan föregående skriftligt tillstånd från Användaren, och inte att sälja, byta, publicering eller offentliggörande av andra sätt som möjligt överförs personliga uppgifter om Användaren med undantag för s. 5.2. i denna Sekretesspolicy.

6.2.3. Att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen Användarens personliga uppgifter på det sätt som normalt används för för att skydda denna typ av information i en befintlig verksamhet omsättning.

6.2.4. Att införa blockering av personuppgifter som rör motsvarande för Användaren efter begäran eller fråga Användaren eller hans lagliga företrädare eller befullmäktigade organ för att skydda rättigheterna för personuppgifter ämnen för en period av in i påvisande av felaktiga personuppgifter eller tjänstefel handling.

7. ANSVAR FÖR PARTERNA

7.1. Webbplatsen administration har inte fullgjort sina skyldigheter, skall bära ansvar för skador som uppkommit genom att Användaren i samband med missbruk av personuppgifter, i enlighet med lagstiftningen i ryska Federationen, med undantag för fall föreskrivs i paragraf 5.2. och 7.2. i denna Sekretesspolicy.

7.2. I händelse av förlust eller avslöjande av Konfidentiell information Administration är inte ansvarig om detta konfidentiell information:

7.2.1. Blev offentligt innan hennes förlust eller avslöjande.

7.2.2. Införskaffats från en tredje part före mottagandet av webbplatsens Administration.

7.2.3. Var lämnas ut med samtycke av Användaren.

8. TVISTLÖSNING

8.1. Innan du ansöker till domstol för tvister som uppkommer av relation mellan Användaren av webbplatsen "Lagra K2" och förvaltningen av webbplatsen som krävs är påståendet (ett skriftligt förslag på frivillig lösning av tvisten).

8.2 .Mottagaren anspråk inom 30 kalenderdagar från dagen för efter mottagandet av ansökan, underrätta den sökande om resultatet av en fordran.

8.3. Om inte nå en överenskommelse, tvisten skall hänskjutas till rättsliga myndigheten, i enlighet med tillämplig lag I STORBRITANNIEN.

9. YTTERLIGARE VILLKOR

9.1. Platsen förvaltningen förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy utan ditt medgivande.

9.2. Nya sekretesspolicy träder i kraft från det ögonblick dess publicering på hemsida "Lagra K2", om inte annat föreskrivs i den nya den version av privacy Policy.

9.3. Alla erbjudanden eller frågor om denna integritetspolicy bör informera rs@corp2.net.

9.4. Denna sekretesspolicy publiceras på webbsidan på https://corp2.net.

UPPMÄRKSAMHET !

Kreditkorts detaljer är bearbetade av betalningssystemet av Banken särskilt i skyddat läge för att garantera fullständig säkerhet.

This category does not contain any products.