+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 686

BAS Klіntska licens LICENS för 1 arbetsmånad Add to comparison table

Serienummer: k2soft-252
BAS Klіntska licens LICENS för 1 arbetsmånad BAS Klіntska licens LICENS för 1 arbetsmånad

BAS Klіntska licens LICENS för 1 arbetsmånad

Funktioner
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Эстония
 • tillverkare
  BAS
Show all features (6)

Produktbeskrivning


BESKRIVNING AV MÖJLIGHETER BAS-KONTO

REDOVISNANDE MULTIPELA ORGANISATIONER MED Olika skattesystem i en grundsats

 • Att bedriva redovisning och skatteregistrering av flera organisationer i en informationsbas.
 • Att föra register för organisationer som använder olika beskattningssystem (inkomstskatt och moms, enskatt).

inventering

 • Support för lager- och batchredovisning.
 • Redovisning av extrakostnader som ingår i lagerkostnaden.
 • Redovisning TZR.
 • Dokument för lagerbokföring, inklusive förpackning, demontering.

KONTO FÖR HANDELSOPERATIONER

 • Konfigurera funktionaliteten för att använda detaljhandel och provision.
 • Redovisning i detaljhandeln med hjälp av ett automatiserat och icke-automatiserat butik. Möjlighet att redovisa till inköps- eller försäljningspriser.
 • Redovisning av returemballage för handel

REDOVISNING AV KONTANT

 • Redovisning av kontantlösa medel.
 • Redovisning av kontanter i utländsk valuta.
 • Möjligheten att planera mottagandet eller utgifterna för DS.
 • Arbeta med behandlingen av utbytet med banken.
 • Kontantbokföring.

REDOVISNING AV UTVECKLINGAR MED KONTRAKTORER

 • Möjlighet att skapa konton för redovisning av avräkningar med motparter för grupper av motparter, för enskilda motparter eller för kontrakt.
 • Möjlighet att anpassa dokumentloggen med hierarkisk visning av motparter.
 • Markera dokument med olika urval.
 • Rapportering om ömsesidiga bosättningar.

REDOVISNINGS OS, MNMA, NMA OCH IBE

 • Arbetsflöde för alla affärsverksamhetsredovisningar OS MNMA, IBE och MNA med standardutskriftsformulär.
 • Full OS-information på OS-kortet.
 • Objektiv eller kvantitativ redovisning av MMAA.
 • Redovisning av tillgångar med lågt värde under överföring till drift och överföring mellan enheter och ansvariga personer.
 • Automatisering av avskrivning av lågt värde från drift med olika valalternativ.
 • Full redovisning av immateriella tillgångar.
 • REDOVISNING AV PRODUKTION

  • Redovisning för produktion och halvfabrikat.
  • Redovisning för produktion av inhemska tjänster.
  • Redovisning för försäljning av tjänster med eller utan användning av planerade priser.
  • Användning av olika alternativ för fördelning av direkta och allmänna kostnader. Automatisering av beräkningen av produktionskostnaderna för produkter och tjänster med dokumentet ”Månadens avslutning”.

  REDOVISNING Moms

  • Ställa in momsredovisningsalternativ i motpartsavtalet.
  • Specialiserade standardrapporter för kontroll av riktigheten i momsredovisningen.
  • Automatisk skapande av skatt som ska betalas med bearbetningen ”Bildande av skattefakturor” för perioden.
  • Avlastning av NN och RK för överföring till kontrollerande organisationer.
  • Rapportering om moms.

  BETALINGSKONTO

  • Möjligheten att hålla personalregister och lönelistor i detta program eller i ett externt program.
  • När du använder ett externt program i BAS Accountancy är det möjligt att föra register över bosättningar med personal på underkonton till konto 66 "Löneberäkningar" för varje anställd individuellt eller som helhet för personal.
  • Det är möjligt att använda en förenklad periodiseringsbokföringsordning.
  • Möjligheten att använda förenklade personalregister utan att skapa dokument. Övergången till full redovisning kan göras när som helst utan behov av datakonvertering.
  • Bildningen av lönearbetningar är möjlig i två lägen - direkt i periodiseringsdokumentet (när det publiceras), eller i ett separat dokument ”Reflektion av lön i redovisning” i slutet av perioden.

  STÄNGNING AV PERIODER, RAPPORTERING

  • Reglerande verksamheter som utförs i slutet av månaden automatiseras, inklusive avskrivningar, valutarevaluering, avskrivningar av uppskjutna kostnader, kostnadsberäkning, fastställande av finansiella resultat och andra.
  • En komplett uppsättning standardredovisningsrapporter (balansräkning, schackblad, huvudbok etc.
  • Bekväma inställningar och sparande alternativ för anpassning av rapporter.
  • Bildandet och leveransen av reglerad rapportering automatiseras.
  • Datasynkronisering med konfigurationerna "Management of Trade 3", "Lön och personalhantering".

  HUR DE NYA BASKONTOERNA ser ut

  INTERFACE TAXI

  • Ny funktionsmeny design förbättrar den visuella tydligheten
  • Förmågan att "utforma" en arbetsplats
  1.png
  • "Upptäcktshistoria": poster efter datum, bekväm sökning i historiken
  2.PNG

  "favoriter"

  • Data, kommandon, dokument kan läggas till favoriter med ett klick: från formuläret, funktionsmenyn, dialog, historik
  2_1.png
  • Sök i favoriter
  • Möjlighet att byta namn på favoriter
  • Fulltext Search Management

  Arbeta genom webbgränssnitt

  Web-интерфейс.png

  FÖRDELAR FÖR ANVÄNDNING AV BAS-KONTOER FÖR ANSVARA ANVÄNDARE

  Företagets huvud

  • Med hjälp av fliken "Manager" kan chefen titta på och använda rapporteringsverktyget i BAS-redovisning. Det här avsnittet innehåller de rapporter som chefen begär mest i form av tabeller och diagram.
  6.PNG 7.PNG
  8.PNG

  FÖRSÄLJARE

  • I detta program arbetar chefer effektivt, utfärdar fakturor (dokument "Kontot för betalning till köparen"), analyserar saldot i lager utan hänvisning till redovisningskonton (rapport "Balanser i lagret"), spårar betalningar (rapporterar "Kundernas skuld enligt kontrakt", " Köparnas skuld enligt villkoren för skuld "," Leverantörernas skuld enligt kontrakten "," Leverantörernas skuld med skulden "osv.).
  1.PNG 2.PNG 3.PNG

  ADMINISTRATÖRER

  • Inställningar för "typer av kontaktinformation"
  • Möjligheten att utöka listan med information med hjälp av ytterligare egenskaper (detaljer och information).
  1.PNG 2.PNG
  • Sök och eliminera dubbletter
  • Dataförbudsdatum
  • Säkerhetskopiering och återställning
  • versionshantering
  • Praktiska rapporter för administratören: användaraktivitet, analys av användaraktivitet, övervakning av loggboken, varaktigheten för de reglerade uppgifterna.
  4.PNG

  REDOVISNINGSAVDELNING

  Bank revisor

  • Han ser en lista över godkända ansökningar om pengar och gör en fullständig beställning med en knapptryckning och fyller sedan överföringen av betalningar till klient-banksystemet och genererar bokföringsposter.
  1.PNG 2.PNG

  Tillgänglig revisor

  • Håller en tydlig redogörelse för alla anläggningstillgångar som finns i företagets balansräkning och utför verksamhet med anläggningstillgångar reglerade genom lag: redovisning för mottagande av nya anläggningstillgångar, idrifttagning, avskrivningar, omvärdering av anläggningstillgångar, överföring till reparation, godkännande från reparation, fastställande av avslutade reparationer eller modernisering av anläggningstillgångar, fastställande OS-överföringar och försäljning osv .;
  • Varje händelse relaterad till operativsystemet återspeglas i motsvarande tryckt formulär, godkänt av ukrainsk lagstiftning;
  • Gruppskapande av element i OS-katalogen, automatiskt slutförande av kortet efter relevanta dokument på OS: s bokföring.

  Revisor / lönekontor

  • Automatiskt genererade former av reglerad rapportering, till exempel “Form-1DF”, en rapport om ERU, samt statistiska rapporter om arbetskraft.
  För redovisningsavdelningen som helhet
  • Programmet gör det möjligt för chefen att analysera försäljning, saldi och lagerrörelser, saldo och kassaflöden, avräkningar med kunder och leverantörer, samt omsättningstillgångar och intäkter och utgifter för hela företaget och separat för varje organisation. Rapporter byggs enligt standardiserade redovisningsregler.
  3.PNG

  Chief accountant

  • Automatisk produktion och slutförande av en komplett uppsättning standardreglerad rapportering. Tack vare integrationen med FREDO Sound-systemet kan du skicka rapporter till myndigheter, registrera och utbyta NN / RK. Integration med FREDO DocMen låter dig utbyta dokument med entreprenörer.

Pris: €137.5

I lager


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram