+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Politica кофиденциальности

Politica de confidențialitate

Această Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal (în continuare – Politica de confidențialitate se aplică tuturor informațiilor, care utilizează Internet-magazin de produse software "K2" ( în continuare - "Magazin K2" ),

situat la numele de domeniu corp2.net poate pentru a obține despre Utilizator în timpul utilizării "Magazin K2".

1. DEFINIREA TERMENILOR

1.1 În această Politică de confidențialitate se utilizează următoarele noțiuni:

1.1.1. "Administrația site-ului de Internet-magazine (în continuare – Administrația site-ul) " – personalul autorizat de gestionare a site-ului, în vigoare în numele "Magazin K2", care organizează și (sau) efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și determină obiectivele de prelucrare de date cu caracter personal, compoziția de date cu caracter personal supuse prelucrării, acțiunile (operațiunile), comise cu datele personale.

1.1.2. "Date cu caracter personal" - orice informații referitoare la dreptul de a sau indirect, o anumită persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect de date cu caracter personal).

1.1.3. "Prelucrarea datelor cu caracter personal" - orice acțiune (operație) sau ansamblu de acțiuni (operațiuni), efectuate cu utilizarea de automatizate sau fără utilizarea unor astfel de mijloace de datele personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, de stocare, precizare (actualizare, modificare, extragere, utilizarea, transmiterea (difuzarea, prezentarea, acces), обезличивание, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

1.1.4. "Confidențialitatea datelor cu caracter personal" - obligatorie pentru respectarea de către Operator sau de un alt care a primit acces la datele cu caracter personal fata de cerința de a nu permite difuzarea lor fără acordul entității de date cu caracter personal sau de existența unui alt temei legal.

1.1.5. "Utilizatorul de site-ul Internet-magazinului (în continuare - Utilizator)" – persoana care are acces la Site-ul, prin intermediul rețelei Internet și care utilizează Site-ul internet-magazinului.

1.1.6. "Cookie" este un mic fragment de date, trimis un server web și stocat pe calculatorul utilizatorului, care web-client sau browser-ul web de fiecare dată când trimite serverul de web la HTTP-atunci când vi se solicită încercarea de a deschide pagina corespunzătoare a site-ului.

1.1.7. "Adresa IP" — numărul unic de adresa de rețea a unui nod într-o rețea de calculatoare, construit pe protocolul IP.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Folosirea de către Utilizator a site-ului Magazin "K2" înseamnă de acord cu prezenta Politică de confidențialitate și termenii de prelucrare de date cu caracter personal a Utilizatorului.

2.2. În cazul în care nu este de acord cu termenii Politicii de confidențialitate Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea site-ul magazinului Online.

2.3.Prezenta Politică de confidențialitate se aplică doar la site-ul Magazinul "K2". Magazinul "K2" nu controlează și nu este responsabilitatea pentru site-uri terțe părți, pe care Utilizatorul poate du-te pentru eventuale link-uri accesibile de pe site-ul "Magazin K2" .

2.4. Administrația site-ului nu verifică autenticitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către Utilizator a site-ului Magazin "K2".

3. OBIECTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

3.1. Această Politică de confidențialitate stabilește obligațiile de Administrare a site-ului "Magazin"K2" de a nu divulga și de a asigurarea regimului de confidențialitate a datelor cu caracter personal, care Utilizatorul furnizează, la cerere, de Administrare a site-ului la înregistrarea pe site-ul magazinului online sau la perfectarea comenzii pentru înregistrarea Comenzii.

3.2. Datele cu caracter personal, permise de prelucrare în cadrul prezentului Politica de confidențialitate oferite de catre Utilizator prin completarea formularului de inscriere de pe site-ul "Magazin K2" în secțiunile "Check-in" și includ următoarele informații:

3.2.1. numele, prenumele, numele companiei de Utilizator;

3.2.2. numarul de telefon de contact;

3.2.3. adresa de e-mail (e-mail);

3.2.4. pentru parteneri - tip de cont, țara, orașul, numele companiei, adresa, codul postal, adresa de e-mail (e-mail);

3.2.5. parola de Utilizator pentru acces în sistem "Magazin K2".

3.3. Magazinul "K2" protejează Datele care sunt transmise automat în timpul navigării sau de publicitate:

3.3.1. Dezactivarea cookie-urilor poate duce poate implica incapacitatea de a de acces la anumite părți ale site-ului Magazin "K2", care necesită de autorizare.

3.3.2. Magazinul "K2" efectuează colectarea de statistici privind adresa IP vizitatorii lor. Aceste informații sunt utilizate cu scopul de a identifica și a rezolva probleme tehnice, pentru controlul legalității efectuate financiare de plată.

3.4. Orice altă informație personală неоговоренная de mai sus (istoria cumpărături, utilizate browsere și sisteme de operare și așa mai departe) este supusă credibil, de stocare și de a nu le divulga.

4. SCOPUL COLECTĂRII DE INFORMAȚII PERSONALE DE UTILIZATOR

4.1. Datele personale ale Utilizatorului Administrația site-ului magazin online poate utiliza pentru:

4.1.1. Identificare Utilizator înregistrat pe site-ul Magazin online, pentru comanda și (sau) încheierea Contractului de de vînzare-cumpărare a mărfurilor la distanță mod cu Magazinul "K2".

4.1.2. A oferi Utilizatorului acces la personalizate resursele site-ul "Magazin K2".

4.1.3. Stabilirea de către Utilizator feedback-ul, inclusiv direcția de notificări, cereri ce țin de utilizare a site-ului Magazin "K2", prestări de servicii, de prelucrare a solicitărilor și cererilor de De utilizator.

4.1.4. A determina locația Utilizatorului de software de securitate, de prevenire a fraudei.

4.1.5. Confirmarea veridicității și plenitudinii datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.

4.1.6. A crea un cont pentru a face cumpărături, în cazul în care Utilizatorul și-a dat acordul pentru crearea unui cont.

4.1.7. Notificare prealabilă a Utilizatorului de Site-ul "Magazin K2" cu privire la starea Comenzii.

4.1.8. De prelucrare și de obținere a plăților, de confirmare a impozitului sau de facilități fiscale, de contestare a plății, de determinare a dreptului o linie de credit de către Utilizator.

4.1.9. A oferi Utilizatorului eficientă a bazei de clienți și suport dacă aveți probleme legate de folosind Site-ul "Magazin K2".

4.1.10. A oferi Utilizatorului cu acordul acestuia, actualizări oferte speciale, informații despre prețuri, știri, corespondență și alte informații în numele "Magazin K2".

4.1.11. Punerea în aplicare a activității de publicitate, cu acordul Utilizatorului.

4.1.12. De furnizare a accesului Utilizatorului la site-uri sau servicii partenerii Site-ul "Magazin K2" cu scopul de a obține actualizări și servicii.

5. MODALITĂȚILE ȘI TERMENELE DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE

5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de Utilizator se efectuează fără limita de durata, prin orice metodă legală, inclusiv în informare sistemele de date cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de mijloace.

5.2. Utilizatorul este de acord cu faptul că Administrația site-ului are dreptul de a transferul de date personale către terțe părți, în special, un artist Comandă - conducătorilor de vehicule, exclusiv, în scopul de a de execuție și de coordonare a comenzii Utilizatorului, perfectată pe site-ul Magazinul "K2".

5.3. La pierderea sau divulgarea de date cu caracter personal, Administrația site-ul informează Utilizatorul cu privire la pierderea sau divulgarea personale de date.

5.4. Administrația site-ului va lua măsurile organizatorice și măsuri tehnice pentru a proteja informațiile personale de Utilizator de la abuzive sau accidentale de acces, distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și de alte acțiunile ilegale ale unei terțe persoane;

5.5. Administrația site-ului de comun acord cu Utilizatorul primește toate măsurile necesare de prevenire a pagubelor sau altor negative efectele cauzate de pierderea sau prin divulgare de date cu caracter personal De utilizator.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Utilizatorul este obligat:

6.1.1. Pentru a oferi informații cu privire la datele personale, necesare pentru utilizarea site-ului "Magazin K2".

6.1.2. Upgrade, se completează informațiile cu privire la datele personale, în caz de modificare a acestei informații.

6.2. Administrația site-ului este obligată:

6.2.1. Să utilizeze informația obținută exclusiv pentru scopurile prevăzute în ap 4 a prezentei Politici de confidențialitate.

6.2.2. Asigure păstrarea informațiilor confidențiale în secret, nu de a dezvălui fără acordul prealabil scris al Utilizatorului, iar de asemenea, nu efectueze vânzarea, schimbul, publicarea sau divulgarea cu alte posibile moduri transmise de date cu caracter personal de Utilizator, cu excepția p. p. 5.2. prezenta Politică de Confidențialitate.

6.2.3. Luați măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea de date cu caracter personal de Utilizator, conform modului de obicei utilizat pentru a proteja acest tip de informații existente de afaceri cifra de afaceri.

6.2.4. De a efectua blocarea datelor cu caracter personal, referitoare la Utilizatorului corespunzător, din momentul solicitării sau de interogare Utilizatorului sau a reprezentantului legal al acestuia sau organului competent de protecție a drepturilor subiecților de date cu caracter personal pe perioada controlului, în în caz de depistare a unor date false de date cu caracter personal sau ilegale acțiune.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Administrația site-ului, nu a exercitat obligațiile, este răspunderea pentru pierderile suportate de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Federației Ruse, cu excepția cazurilor prevăzute de p. p. 5.2. și 7.2. prezenta Politică de Confidențialitate.

7.2. În caz de pierdere sau divulgarea de informații Confidențiale Administrația site-ului nu poartă răspundere, dacă această informații confidențiale:

7.2.1. A devenit publică de patrimoniu înainte de pierderea sau divulgarea.

7.2.2. Au fost obținute de la terți până la data primirii acesteia de către Administrația site-ului.

7.2.3. Au fost divulgate, cu acordul Utilizatorului.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Înainte de adresarea în instanța de judecată în litigiile care decurg din relațiile între Utilizator site-ul "Magazin K2" și Administrația site-ului, este obligatoriu de a înainta reclamații (în scris propuneri privind voluntară de soluționare a litigiului).

8.2 .Beneficiarul de creanțe în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirea cererilor de despăgubire, comunică în scris solicitantului, cererea de rezultatele examinării reclamației.

8.3. Dacă nu a ajuns la un acord, litigiul va fi înaintat spre examinare în organul judiciar în conformitate cu legislația în vigoare Marea britanie.

9. CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Administrația site-ului are dreptul de a face modificări la această Politică de confidențialitate fără consimțământul Utilizatorului.

9.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare de la ei plasarea pe site-ul "Magazin K2", dacă altfel nu este prevăzut de noua editat de către Politica de confidențialitate.

9.3. Toate sugestii sau întrebări legate de această Politică de confidențialitate ar trebui să fie raportate rs@corp2.net.

9.4. Politica de confidențialitate postat pe pagina de la adresa https://corp2.net.

ATENȚIE !

Datele cardului de credit sunt procesate de sistemul de plată a băncii, în special modul protejat, pentru a asigura siguranța completă.

This category does not contain any products.