+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
usapolukr

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 1578
BAS Accountancy „BAS Accounting” - program do automatyzacji prowadzenia rachunkowości i rachunkowości podatkowej

„BAS Accounting” - program do automatyzacji prowadzenia rachunkowości i rachunkowości podatkowej

funkcje
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • Producent
  BAS
Show all features (6)

Opis produktu


BAS Accounting to optymalne rozwiązanie do automatyzacji rachunkowości w organizacjach zajmujących się różnymi rodzajami działalności i różnymi systemami podatkowymi. W jednej bazie danych możesz jednocześnie prowadzić ewidencję kilku organizacji i prywatnych przedsiębiorców. Ponadto oprogramowanie pozwala analizować rachunkowość dla całej firmy. Nowoczesny interfejs, który można skonfigurować w trybie użytkownika, możliwość pracy za pośrednictwem interfejsu internetowego oraz niezależna zmiana formy czasopism i dokumentów może poprawić użyteczność programu.

Główne obszary konfiguracji rachunkowości BAS Accountancy:

Rozliczanie kilku organizacji z różnymi systemami podatkowymi w jednej bazie danych
Księgowość zapasów
Rachunkowość handlowa
Rachunkowość kasowa
Rozliczanie rozrachunków z kontrahentami
Rachunkowość dla OS, MNMA, NMA i IBE
Rachunkowość produkcji
Rozliczanie VAT
Listy płac
Okresy zamknięcia, raportowanie.
Dla użytkowników, którzy nadal pracują w programie 7.7, ta konfiguracja będzie intuicyjna i znana.

OPIS KSIĘGOWOŚCI PODSTAWOWEJ
RACHUNKOWOŚĆ WIELU ORGANIZACJI Z RÓŻNYMI SYSTEMAMI OPODATKOWYMI W JEDNEJ PODSTAWIE
Prowadzenie rachunkowości i rachunkowości podatkowej kilku organizacji w jednej bazie informacji.
Prowadzenie rejestrów dla organizacji stosujących różne systemy podatkowe (podatek dochodowy i VAT, pojedynczy podatek).
RACHUNKOWOŚĆ
Obsługa księgowania magazynu i partii.
Rozliczenie dodatkowych kosztów wliczonych w koszt zapasów.
Rachunkowość TZR.
Dokumenty do ewidencji magazynowej, w tym pakowanie, demontaż.
RACHUNEK OPERACJI HANDLOWYCH
Konfigurowanie funkcjonalności korzystania z handlu detalicznego i handlu prowizjami.
Rachunkowość w handlu detalicznym przy użyciu zautomatyzowanego i niezautomatyzowanego punktu sprzedaży detalicznej. Możliwość rozliczania według cen zakupu lub cen sprzedaży.
Rozliczanie opakowań zwrotnych dla handlu
RACHUNKOWOŚĆ GOTÓWKI
Rozliczanie środków bezgotówkowych.
Rozliczanie gotówki w walucie obcej.
Możliwość zaplanowania odbioru lub wydatków DS.
Praca z przetwarzaniem wymiany z bankiem.
Rachunkowość kasowa
RACHUNKOWOŚĆ ROZLICZEŃ Z WYKONAWCAMI
Możliwość zakładania kont do rozliczania rozrachunków z kontrahentami dla grup kontrahentów, dla poszczególnych kontrahentów lub kontraktów.
Możliwość dostosowania dziennika dokumentów dzięki hierarchicznemu przeglądaniu według kontrahentów.
Podświetlanie dokumentów za pomocą różnych opcji wyboru.
Raportowanie o wzajemnych rozliczeniach.
RACHUNKOWOŚĆ OS, MNMA, NMA I IBE
Przepływ pracy dla wszystkich operacji biznesowych rozliczających OS MNMA, IBE i MNA ze standardowymi formularzami drukarskimi.
Pełna informacja o systemie operacyjnym na karcie systemu operacyjnego.
Obiektywne lub ilościowe rozliczanie MMAA.
Rozliczanie aktywów o niskiej wartości podczas przekazania do eksploatacji i przekazania między jednostkami i osobami odpowiedzialnymi.
Automatyzacja odpisu niskiej wartości z pracy z różnymi opcjami wyboru.
Pełna księgowość wartości niematerialnych.
RACHUNKOWOŚĆ PRODUKCJI
Rozliczanie produkcji i półproduktów.
Rozliczanie produkcji usług krajowych.
Rozliczanie sprzedaży usług z wykorzystaniem planowanych cen lub bez nich.
Wykorzystanie różnych opcji podziału kosztów bezpośrednich i kosztów ogólnych. Automatyzacja kalkulacji kosztu wytworzenia produktów i usług z wykorzystaniem dokumentu „Zamknięcie miesiąca”.
RACHUNKOWOŚĆ VAT
Konfigurowanie opcji rozliczania podatku VAT w umowie z kontrahentem.
Specjalistyczne standardowe raporty do sprawdzania poprawności rozliczania podatku VAT.
Automatyczne tworzenie podatku należnego za pomocą przetwarzania „Formowanie faktur podatkowych” za dany okres.
Rozładunek NN i RK w celu przekazania do organizacji kontrolujących.
Zgłaszanie podatku VAT.
KONTO PŁATNOŚCI
Możliwość prowadzenia dokumentacji personelu i listy płac w tym programie lub w programie zewnętrznym.
Korzystając z programu zewnętrznego w BAS Accountancy, możliwe jest prowadzenie ewidencji rozliczeń z personelem na subkontach konta 66 „Obliczenia listy płac” dla każdego pracownika indywidualnie lub jako całości dla personelu.
Możliwe jest zastosowanie uproszczonego systemu rachunkowości memoriałowej.
Możliwość korzystania z uproszczonej dokumentacji personelu bez tworzenia dokumentów. Przejście do pełnej księgowości można wykonać w dowolnym momencie bez konieczności konwersji danych.
Tworzenie list płac jest możliwe w dwóch trybach - bezpośrednio w dokumencie memoriałowym (kiedy jest księgowany) lub w osobnym dokumencie „Odzwierciedlenie wynagrodzenia w rachunkowości” na koniec okresu.
ZAMKNIĘCIE OKRESÓW, SPRAWOZDAWCZOŚĆ.
Operacje regulacyjne przeprowadzane na koniec miesiąca są zautomatyzowane, w tym amortyzacja, przeszacowanie waluty, odpisy z tytułu odroczonych kosztów, kalkulacja kosztów, ustalanie wyników finansowych i inne.
Pełny zestaw standardowych raportów księgowych (bilans, arkusz szachowy, księga główna itp.)
Wygodne ustawienia i opcje zapisywania w celu dostosowania raportów.
Tworzenie i dostarczanie regulowanych raportów jest zautomatyzowane.
Synchronizacja danych z konfiguracjami „Zarządzanie handlem 3”, „Wynagrodzenie i zarządzanie personelem”.
JAK WYGLĄDA NOWE KSIĘGOWIE BAS

PODATEK INTERFEJSU
Nowy wygląd menu funkcji poprawia przejrzystość obrazu
Umiejętność „zaprojektowania” miejsca pracy


„Historia odkryć”: zapisy według dat, wygodne wyszukiwanie w historii


ULUBIONE

Dane, polecenia, dokumenty można dodawać do ulubionych jednym kliknięciem: z formularza, menu funkcji, dialogu, historii


Szukaj w ulubionych


Możliwość zmiany nazwy ulubionych
Zarządzanie wyszukiwaniem pełnotekstowym


PRACA PRZEZ INTERFEJS INTERNETOWYZALETY STOSOWANIA RACHUNKÓW BAS DLA RÓŻNYCH UŻYTKOWNIKÓW

SIEDZIBA SPÓŁKI

Korzystając z zakładki „Menedżer”, menedżer może oglądać i korzystać z narzędzia raportowania w Rachunkowości BAS. Ta sekcja zawiera raporty, o które najczęściej prosił menedżer, w postaci tabel i diagramów.

KIEROWCY SPRZEDAŻY


W tym programie menedżerowie działają skutecznie, wystawiają faktury (dokument „Rachunek do zapłaty na rzecz kupującego”), analizują salda w magazynach bez odniesienia do kont księgowych (raport „Salda w magazynie”), śledzą płatności (raporty „Zadłużenie klientów wynikające z umów”, „ Dług kupujących według warunków długu ”,„ Dług dostawców według umów ”,„ Dług dostawców według warunków długu ”itp.).ADMINISTRATORZY

Ustawienia „rodzajów informacji kontaktowych”
Możliwość rozszerzenia listy informacji za pomocą dodatkowych właściwości (szczegóły i informacje).


Wyszukaj i wyeliminuj duplikaty

Data zakazu danych
Kopia zapasowa i przywracanie
Wersjonowanie
Wygodne raporty dla administratora: aktywność użytkownika, analiza aktywności użytkownika, monitorowanie dziennika, czas trwania regulowanych zadań.

DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI


Księgowy

Widzi listę zatwierdzonych wniosków o wydanie pieniędzy, a po naciśnięciu jednego przycisku dokonuje złożonego zamówienia, a następnie wypełnia przesyłanie płatności do systemu Client-Bank i generuje zapisy księgowe.


Księgowy ds. Aktywów

Prowadzi przejrzysty rachunek wszystkich środków trwałych, które znajdują się w bilansie przedsiębiorstwa i wykonuje operacje na środkach trwałych regulowanych przez prawo: rozliczanie otrzymania nowych środków trwałych, uruchomienie, amortyzacja, przeszacowanie środków trwałych, przekazanie do naprawy, odbiór z naprawy, naprawa zakończonych napraw lub modernizacja środków trwałych, naprawa Przenoszenie i sprzedaż systemów operacyjnych itp.;
Każde zdarzenie związane z systemem operacyjnym znajduje odzwierciedlenie w odpowiedniej formie drukowanej, zatwierdzonej przez ustawodawstwo ukraińskie;
Grupowe tworzenie elementów katalogu systemu operacyjnego, automatyczne uzupełnianie karty po odpowiednich dokumentach dotyczących rozliczenia systemu operacyjnego.

Księgowy /księgowy płac

Automatycznie generowane formy raportowania regulowanego, takie jak „Form-1DF”, raport na temat jednostek ERU, a także raporty statystyczne dotyczące pracy.

Dla działu księgowości jako całości
Program pozwala menedżerowi analizować sprzedaż, salda i zmiany stanów magazynowych, salda i przepływy pieniężne, rozliczenia z klientami i dostawcami, a także aktywa obrotowe oraz przychody i wydatki dla całego przedsiębiorstwa i osobno dla każdej organizacji. Raporty są budowane zgodnie ze standardowymi zasadami rachunkowości.


Główny księgowy

Automatyczne generowanie i uzupełnianie pełnego zestawu standardowych raportów regulowanych. Dzięki integracji z systemem dźwiękowym FREDO możesz przesyłać raporty organom rządowym, rejestrować i wymieniać NN /RK. Integracja z FREDO DocMen umożliwia wymianę dokumentów z kontrahentami.

Cena £: €167.3

W magazynie


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram

Customers who bought BAS Accountancy also bought