+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Privacy beleid

Privacy beleid

Dit Beleid van privacy van persoonlijke gegevens (hierna te noemen – De Privacy policy geldt voor alle informatie die maakt gebruik van online-shop software producten "K2" ( hierna: - de "Store K2" ),

gelegen in de domein naam corp2.net kan te verkrijgen over de Gebruiker tijdens het gebruik van de Store K2".

1. DEFINITIE VAN TERMEN

1.1 In dit Beleid worden de volgende termen gebruikt:

1.1.1. "De administratie van de website,-shop (hierna: – Administratie de site) " – geautoriseerde medewerkers op het beheer van de site, acteren namens de "Store K2", organiseren en (of) oefening de verwerking van de persoonlijke gegevens en bepaalt ook het doel van de verwerking de persoonlijke gegevens, de omvang van persoonsgegevens moeten worden verwerkt, handelingen (operaties) begaan met persoonlijke gegevens.

1.1.2. "Persoonsgegevens" iedere informatie betreffende of indirect worden geïdentificeerd of identificeerbaar individu (het onderwerp van de persoonlijke gegevens).

1.1.3. "Verwerking van persoonsgegevens" - welke actie (operatie) of een reeks van handelingen (operaties), gepleegd met het gebruik middel van automatisering of zonder het gebruik van dergelijke fondsen persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (bijwerken, wijzigen), winning, het gebruik, transfer (distributie, het verlenen van toegang), depersonalisatie, het blokkeren, het wissen, vernietigen van persoonsgegevens.

1.1.4. "Privacy-beleid" - vereiste voor de naleving door de Exploitant of anderszins toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens een persoon vereist om te voorkomen dat hun verspreiding zonder de toestemming van het onderwerp persoonlijke gegevens of de beschikbaarheid van andere juridische gronden.

1.1.5. "De gebruiker van de website,-shop (hierna te noemen Gebruiker)" – een persoon die toegang heeft tot de Website, via het Internet en het gebruik van De website van de online store.

1.1.6. "Cookies" zijn kleine stukjes data die verzonden een web server en opgeslagen wordt op de computer van de gebruiker die de web client of de web browser elke keer stuurt om de web server in het HTTP-verzoek als openen van een pagina van de website.

1.1.7. "IP-adres" — een uniek netwerk adres van een node in een netwerk, gebouwd over IP.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Het gebruik door Gebruiker van de site "Archief K2" betekent de aanvaarding van deze privacy Beleid en voorwaarden van de verwerking de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.

2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van de privacy Policy De gebruiker moet stoppen met het gebruik van de website van de online store.

2.3.Dit privacy Beleid is alleen van toepassing op de website Store "K2". Store "K2" geen controle over en is niet verantwoordelijk de verantwoordelijkheid voor websites van derden, waarnaar de Gebruiker kan ga op de mogelijke koppelingen beschikbaar op de website van "Store K2" .

2.4. Het beheer van de site niet te verifiëren van de juistheid van de verstrekte persoonlijke gegevens van gebruikers van de site "Archief K2".

3. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PRIVACYVERKLARING

3.1. Dit privacy Beleid legt uit verplichtingen van de Administratie van de website "Store"K2" voor de niet-openbaarmaking en het regime van bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens geeft de Gebruiker zijn aanvraag aan de site Administratie bij registratie op de website van de online winkel of bij bestelling voor de registratie van de Bestelling.

3.2. Persoonlijke gegevens mogen worden verwerkt onder deze Privacy beleid, worden geleverd door een door de Gebruiker het invullen van het registratieformulier op de website in de Winkel K2" in secties "Registration" en omvatten de volgende informatie:

3.2.1. naam, voornaam, bedrijfsnaam, de naam van de Gebruiker;

3.2.2. contact telefoon van de Gebruiker;

3.2.3. e-mail adres (e-mail);

3.2.4. partners - account strategie, land, stad, firmanaam, adres, postcode, e-mailadres (e-mail);

3.2.5. het wachtwoord van de Gebruiker voor toegang tot het systeem "op te Slaan, K2".

3.3. Store "K2" beschermt de Gegevens worden automatisch overgezet in het proces bekijk de pagina of advertentie:

3.3.1. Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg kan resulteren in de onmogelijkheid de toegang tot bepaalde onderdelen van de website in de Winkel K2" die de vergunning.

3.3.2. Store "K2" verzamelt statistieken over IP-adressen haar bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om u te identificeren en het oplossen van technische problemen, om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de financiële betalingen.

3.4. Andere persoonlijke informatie onvoorwaardelijke boven (de geschiedenis aankopen, gebruikte browsers en besturingssystemen, enz.) te worden betrouwbare opslag en non-proliferatie.

4. DOELEINDEN VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

4.1. Persoonlijke gegevens van de Gebruiker, het beheer van de website online winkel kunt gebruiken om:

4.1.1. Identificatie van de Gebruiker is ingeschreven op de site De online winkel voor het bestellen en (of) de totstandkoming van de Overeenkomst van de verkoop van goederen op afstand manier "op te Slaan, K2".

4.1.2. Bieden de Gebruiker toegang tot de persoonlijke hulpbronnen van de website in de Winkel K2".

4.1.3. Vaststellen van de feedback van de Gebruikers, met inbegrip van het versturen van meldingen, verzoeken met betrekking tot het gebruik van de site "Archief K2", het verlenen van diensten, afhandeling van vragen en verzoeken van Gebruiker.

4.1.4. Het bepalen van de locatie van de Gebruiker te garanderen van de veiligheid, het voorkomen van fraude.

4.1.5. Bevestiging van de juistheid en volledigheid van de persoonlijke gegevens verstrekt door de Gebruiker.

4.1.6. Maak een account aan om aankopen te doen indien de Gebruiker het gaf haar toestemming om een account te maken.

4.1.7. Kennisgeving aan de Gebruiker van de Website "Opslaan K2" op de Bestelling status.

4.1.8. De verwerking en het ontvangen van betalingen, bevestiging van de belasting of fiscale voordelen, de uitdaging van de betaling te bepalen in aanmerking komt voor de credit lijn.

4.1.9. Effectieve klant-en technische ondersteuning als u problemen ondervindt geassocieerd met het gebruik van de Website "Opslaan K2".

4.1.10. De Gebruiker met zijn /haar toestemming, updates speciale aanbiedingen, informatie over prijzen, nieuwsbrieven en andere informatie namens de "Store K2".

4.1.11. De uitvoering van promotionele activiteiten met de toestemming van de Gebruiker.

4.1.12. Het verlenen van toegang aan een gebruiker naar sites of diensten partners van de Website in de Winkel K2" voor het doel van het ontvangen van updates en diensten.

5. METHODEN EN HET TIJDSTIP VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, zonder dat de beperking van de, door alle wettige middelen, met inbegrip van informatie systemen van persoonlijke gegevens via automatisering of zonder het gebruik van dergelijke fondsen.

5.2. De gebruiker stemt ermee in dat de site heeft het recht de Administratie voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen, in het bijzonder kunstenaars Om de bestuurders van voertuigen, uitsluitend voor het doel de uitvoering en coördinatie van de bestelling van de klant op de site geplaatst Store "K2".

5.3. In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens Beheer de website de Gebruiker informeert over het verlies of openbaar worden van de persoonlijke de gegevens.

5.4. De site administratie neemt alle nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonlijke informatie van de Gebruiker van onwettig of toevallige toegang, vernietiging, wijziging, het blokkeren, kopiëren, verspreiden, alsmede andere wangedrag van derde partijen.

5.5. De administratie van de site, samen met de Gebruiker accepteert alle nodige maatregelen om te voorkomen dat schade of andere nadelige gevolgen veroorzaakt door verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens Gebruiker.

6. DE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

6.1. De gebruiker is verplicht:

6.1.1. Om informatie te verschaffen over persoonlijke gegevens vereist voor het gebruik van de Store K2".

6.1.2. Voor het bijwerken van de informatie over persoonsgegevens in het geval van wijziging van deze informatie.

6.2. De administratie van de website is verplicht:

6.2.1. Gebruik van deze informatie uitsluitend voor de doeleinden vermeld in punt 4 van dit privacybeleid.

6.2.2. Voor opslag van vertrouwelijke informatie in het geheim, niet openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker, en niet te verkopen, ruilen, publicatie of openbaarmaking van een andere mogelijke middelen doorgegeven van persoonlijke gegevens van de Gebruiker met uitzondering van blz. 5.2. in dit Privacy Beleid.

6.2.3. Om voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid de persoonlijke gegevens van de Gebruiker op de wijze die normaal worden gebruikt ter bescherming van dit soort informatie in een bestaande business omzet.

6.2.4. Implementeren van het blokkeren van persoonlijke gegevens met betrekking tot overeenkomt met de Gebruiker na het verzoek of query De gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of de gemachtigde lichaam ter bescherming van de rechten van persoonlijke gegevens onderwerpen voor een periode van check-in geval van detectie van onjuiste persoonsgegevens of wangedrag actie.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

7.1. De administratie van de website is niet uitgevoerd zijn verplichtingen, dan draagt de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door Gebruiker in verband met misbruik van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de wetgeving van de russische Federatie, met uitzondering van de gevallen bepaald door artikel 5.2. en 7.2. in dit Privacy Beleid.

7.2. In geval van verlies of openbaar worden van Vertrouwelijke informatie Website beheer is niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:

7.2.1. Werd het publiek voor haar verlies of openbaarmaking.

7.2.2. Is verkregen van een derde partij voorafgaand aan de ontvangst door sitebeheer.

7.2.3. Werd gemaakt met de toestemming van de Gebruiker.

8. GESCHILLENBESLECHTING

8.1. Alvorens de rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de Gebruiker van de website "Opslaan K2" en de administratie van de site verplicht is de vordering (met een geschreven voorstel op vrijwillige schikking van het geschil).

8.2 .De ontvanger aanspraken binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van van ontvangst van de vordering, stelt de aanvrager over de uitkomst van een claim.

8.3. Als het niet bereiken van overeenstemming, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechterlijke autoriteit in overeenstemming met het toepasselijk recht VERZENDING.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

9.1. De site administratie behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zonder uw toestemming.

9.2. Nieuwe privacy-Beleid is van kracht vanaf het moment van de het plaatsen ervan op de website van "Store K2", tenzij anders bepaald in de nieuwe de versie van het privacybeleid.

9.3. Alle aanbiedingen of vragen over deze privacy Policy informeren rs@corp2.net.

9.4. Deze privacy Policy is gepubliceerd op de webpagina https://corp2.net.

Let op !

Credit card gegevens worden verwerkt door het betalingssysteem van de Bank, vooral in de beveiligde modus om volledige veiligheid te garanderen.

This category does not contain any products.