+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 323

BAS Management Holding Add to comparison table

Product-ID: k2soft-194
BAS Management Holding "BAS Management Holding" is een innovatieve oplossing die is ontworpen om een breed scala aan taken te automatiseren op het gebied van boekhouding, planning en bewaking van de effectiviteit van bedrijven van verschillende omvang.

"BAS Management Holding" is een innovatieve oplossing die is ontworpen om een breed scala aan taken te automatiseren op het gebied van boekhouding, planning en bewaking van de effectiviteit van bedrijven van verschillende omvang.

Kenmerken
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • Производитель
  BAS
Show all features (6)

Productomschrijving


Het softwareproduct is bedoeld voor complexe automatisering van houdstermaatschappijen en omvat de belangrijkste gebieden van beheer en fiscale boekhouding:

 • budgettering en gecentraliseerde schatkist,
 • consolidatie van managementrapportages en bedrijfsanalyse,
 • contractbeheer
 • projectmanagement
 • strategisch beheer volgens de Balanced Scorecard,
 • boekhouding en fiscale boekhouding in overeenstemming met de wetgeving van Oekraïne,
 • boekhouding, opstellen van afzonderlijke en geconsolideerde overzichten in overeenstemming met IFRS
 • master data management (referentie-informatie) van een groep bedrijven.

Het doelsegment van BAS Management Holding is een groep bedrijven met volledige of gedeeltelijke centralisatie van financiële beheerfuncties, waarvan de beheermaatschappijen en bedrijfseenheden heterogeen zijn wat betreft branche-affiliatie of operationele IT-systemen.

Toepassingsfunctionaliteit

BEGROTING

"BAS Management Holding" bevat een budgetteringssubsysteem waarmee u:

 • zelfstandig de zakelijke gebruiker de lijst van benodigde classificaties, analisten, indicatoren bepalen, budgetmodellen en rapportagesets ontwikkelen voor verschillende doeleinden;
 • de dynamiek van indicatoren voorspellen met behulp van verschillende opties voor het berekenen, consolideren en verdelen van indicatoren, evenals de functies van "voortschrijdende planning" en "planning van wat is bereikt", om snel de benodigde budgetten te vormen. In dit geval kunt u de planningsmethodologie van onder naar boven en van beneden naar beneden combineren, de mechanismen van afstemming en uitsluiting van intragroepsoperaties gebruiken;
 • het handhaven van de noodzakelijke principes voor de toewijzing van financiële verantwoordingscentra dankzij de ontwikkelde functies voor het beheer van de organisatorische en financiële structuur van de groep;
 • het budgetproces regelen en de verantwoordelijkheid over de deelnemers verdelen, routes van elke complexiteit gebruiken om budgetten te coördineren;
 • de voortgang van het goedkeuringsproces automatisch melden aan de medewerkers die erbij betrokken zijn;
 • verkort tijd en verbeter de kwaliteit van planning en operationele analyse van budgetuitvoering door het gebruik van een thin web client en een speciale add-on client voor Microsoft Excel.
 • Maak uitgebreid gebruik van het formulier 'Rapportexemplaar' voor één periode en meerdere perioden en de universele 'Overzichtstabel' in combinatie met de goedkeuringsinstrumenten en budgetprocessjablonen om de handigste hulpmiddelen te selecteren voor verschillende deelnemers aan het budgetproces.

MEERDERE PERIODE VORM VAN "RAPPORT INSTANCE"

Hiermee kunt u gegevens invoeren, becommentariëren, coördineren over de gehele planningshorizon, comfortabel de "Periode" -analyse gebruiken, dynamische totalenfuncties hebben die gegevensinvoer en modellering vereenvoudigen, en u kunt formulieren gebruiken die zo dicht mogelijk bij de gebruikelijke presentatie van budgetformulieren staan.

Ondanks het feit dat het formulier met meerdere perioden is ontworpen om gegevens in te voeren voor één CFD en het scenario, kan hierin vergelijkende informatie over willekeurige sleutelmetingen en bijbehorende afwijkingen worden weergegeven.

Met dit formulier kunt u budgetten bijwerken volgens operationele planning en limieten instellen op basis van budgetteringsindicatoren. Sjablonen voor rapportageprocessen ondersteunen rapportage-instanties met meerdere perioden.

INVESTERINGSPROJECTEN

Met het subsysteem kunt u de levenscyclus van een investeringsproject automatiseren, van een investeringsidee tot de voltooiing van een project. Met "BAS Management Holding" kunt u de ontbinding van de fasen van projecten of programma's van onderling gerelateerde projecten bepalen, de verantwoordelijke, de timing en de gebruikte middelen specificeren. De middelen van investeringsprojecten kunnen elke configuratie-referentie zijn (bijvoorbeeld "Werknemers", "Nomenclatuur", "Vaste activa"). Voor middelen kunnen natuurlijke en kostenparameters worden aangegeven. De hiërarchische structuur van de fasen kan worden geïmporteerd vanuit Microsoft Project.

Het project is een globale analyse voor management accounting. Door de mogelijkheid om budgetindicatoren, het feit en reserveren van budgetten van cashflow, inkomsten en uitgaven, middelenstroom met de stadia van projecten te koppelen, stelt het systeem u in staat om redelijk en uiterst nauwkeurig budgettering van projecten uit te voeren.

Volgens de projectbudgetten worden hun belangrijkste prestatie-indicatoren (NPV, IRR, terugverdientijd, winstgevendheidindex, enz.) Automatisch berekend.

Om de pre-investeringsfase te automatiseren, kunt u met de toegepaste oplossing de criteria voor het vergelijken van alternatieve projecten bepalen, hun vergelijkende expertbeoordeling uitvoeren en in het investeringsprogramma een echt optimale projectportfolio opnemen. Met handige visualisatietools (Gantt-diagram en sequentiediagram) kunt u visueel samengevatte informatie over het project presenteren. Rechtstreeks in het Gantt-diagram kunt u een ketting tekenen van het bijwerken van het project - van het wijzigen van deadlines tot het automatisch berekenen van belangrijke indicatoren van projectprestaties.

Met dashboards kunt u projectindicatoren direct visueel bijwerken door het delen van interactieve Gantt-grafieken, draaitabellen en analytische rapporten. De rapportage van dit subsysteem maakt het mogelijk de status, voortgang, prestatie-indicatoren vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en een feitelijk plan uit te voeren, "wat als?" of vergelijkende analyse van investeringsprojecten.

BEPERKING EN "BETALINGSFABRIEK"

Beperking is beschikbaar in de ruimte van drie budgetten: BDR, BDSD, het budget voor het verkeer van middelen. Limieten worden gedefinieerd in de budgetten in de planningsfase en worden gecontroleerd in de documenten "Budgetreservering" en "Aanvraag voor gebruik".

Het subsysteem "Centralised Treasury" van de applicatieoplossing van BAS Management Holding is georganiseerd in overeenstemming met het concept van de "betalingsfabriek" en biedt uitgebreide en gedetailleerde cashflowplanning, direct en kortetermijnliquiditeitsbeheer, en stelt u in staat om gecentraliseerde en gedecentraliseerde cashmanagementmodellen voor holdings te combineren.

Een betalingskalender met verbeterde ergonomie stelt u in staat om te voorspellen "wat als?", Opslaan, herstellen, e-mail simulatieresultaten. Een probabilistisch model voor stroomplanning kan, afhankelijk van de horizon, de gegevensbronnen die worden gebruikt voor de liquiditeitsprognose, de liquiditeitsprognose aanzienlijk verbeteren. Handige tools voor het herverdelen, aantrekken en plaatsen van liquiditeit vereenvoudigen het in evenwicht brengen van de betalingspositie.

Met richtlijnen die betalingen verbieden / toestaan, kunt u snel eenvoudige regels opstellen voor het beperken van betalingen zonder toevlucht te nemen tot geavanceerde beperkende functies.

Het subsysteem maakt het mogelijk het beheer van vorderingen en schulden, krediet-, valuta- en renterisico's te verbeteren in omstandigheden van hoge volatiliteit van belangrijke macro-economische indicatoren.

Schatkist

De betalingskalender implementeert de optionele weergave van omzetten en betalingsachterstanden, stelt de betrouwbaarheid van informatiebronnen in voor het beoordelen van kasstromen en de planningshorizon, en test het verlies aan liquiditeit.

Afdekkingsinstrumenten voor valuta- en renterisico's:

 • valutatermijn afwikkeling;
 • rentetarief;
 • renteswap;
 • valutaswap swap.

De registratie van kredietbeoordelingen van tegenpartijen die door ratingbureaus zijn toegekend, is geautomatiseerd. Ze kunnen worden gebruikt om de tegenpartijrisicocategorie in te stellen om de marginale afwikkelingsvoorwaarden te bepalen.

Met de passiefbeheerfunctie voor uitgavenovereenkomsten kunt u uw huidige schuldniveau beheren, snel verschillen tussen betalings- en opbouwschema's identificeren, schema's bijwerken en betalingsverzoeken genereren.

Met instrumenten voor het beheren van verplichtingen uit hoofde van inkomenscontracten kan de beheerder de schuldenlast van de schuldenaar controleren, automatisch herinneringen over de naderende betalingsdatum genereren en claimwerkzaamheden en factoringactiviteiten initiëren.

De verplichtingenbeheerfuncties maken het mogelijk de loyaliteit van klanten en leveranciers te vergroten met een acceptabel niveau van schulden en vorderingen.

GECENTRALISEERD AANKOOPBEHEER EN VERDRAGSBEHEER

Het subsysteem "Gecentraliseerd inkoopbeheer" is ontworpen om de behoefte aan materiële ondersteuning van bedrijfseenheden te bundelen, aanbestedingsprocedures te automatiseren, waaronder scoring van leveranciers en aanbestedingen, contractering, uitvoering van gecentraliseerde aanbestedingen en controle over gedecentraliseerde aanbestedingen.

Het subsysteem is georiënteerd om te werken in de omstandigheden van geografisch verspreide groepen bedrijven waarin bedrijfseenheden verschillende voorraadbeheersystemen gebruiken en vanwege schaalvoordelen de kosten voor gekochte artikelen kunnen verlagen.

Het model van contractvoorwaarden, specificaties en aanvullende overeenkomsten, evenals de mogelijkheid tot coördinatie stellen ons in staat om de volledige levenscyclus van het contract te automatiseren.

IFRS BOEKHOUDING EN RAPPORTAGE

De applicatieoplossing van BAS Management Holding ondersteunt IFRS-boekhouding in twee modellen: transactionele en transformationele. Een transactieboekhoudingsmodel is het meest effectief wanneer de boekhouding onder IFRS wordt uitgevoerd in hetzelfde informatiesysteem als de boekhouding onder de NAS. De transformationele benadering wordt aanbevolen om te worden gebruikt als de gegevens van de NBU worden overgedragen door dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen in de vorm van formulieren voor gegevensverzameling.

Voor beide boekhoudopties zijn de functies van het vertalen van NSBU-financiële informatie naar het IFRS-rekeningschema geïmplementeerd. Bovendien zijn meer dan 50 verrichtingen op parallelle boekhoudkundige installaties geautomatiseerde boekhoudkundige regels, die in de regel verschillen van de boekhoudkundige principes van de Nationale Bank van Oekraïne:

 • vaste activa;
 • immateriële activa;
 • activa aangehouden voor verkoop;
 • biologische activa;
 • ontvangen leningen en leningen;
 • verstrekte leningen en deposito's;
 • financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde (effecten, afgeleide financiële instrumenten);
 • ontvangen en uitgegeven leasing;
 • debiteuren (reserve en boekhouding tegen geamortiseerde kostprijs);
 • reserve voor voorraden;
 • reserve voor rechtsvorderingen;
 • opbouw van baten en lasten zonder bewijsstukken;
 • afsluiting van de periode, inclusief kosten, uitgestelde belastingen, balanshervorming;
 • eliminatie-aanpassingen, inclusief de berekening en eliminatie van ongerealiseerde marges in groepsactiva;
 • verantwoording over investeringen, acquisitie / verkoop van een bedrijf, opname van goodwill;
 • consolidatieaanpassingen (eliminatie van investeringen, berekening van NDU (minderheidsbelang in kapitaal)).

Als hulpmiddelen voor "snel sluiten" biedt het systeem:

 • Het portaal van overlopende inkomsten en uitgaven, dat zorgt voor reflectie bij de boekhouding van transacties zonder ondersteunende documenten en hun vergelijking met de feitelijke documenten van de volgende periode.
 • Mogelijkheid om de IFRS-periode af te sluiten vóór de National Accounting Standards (“dubbele afsluiting”).
 • Verzoeningsportaal binnen de groep - biedt afstemming in de modus "Elk met elke", vermindert de last voor de beheermaatschappij en dochterondernemingen aanzienlijk, ondersteunt willekeurige afstemmingsdetails, lost discrepanties op en bevat services die de communicatie in het afstemmingsproces vereenvoudigen en de tijd verkorten. De ontwerper van afstemmingssjablonen voor intragroepsondersteuning ondersteunt 5 standaardopties voor eliminatiecorrecties en vereenvoudigt de implementatie. De tool Transformatietabel vereenvoudigt de weergave van handmatige transformatie-aanpassingen en data-analyse tijdens transformatie- en consolidatieprocedures.

Het systeem implementeert een pakket van individuele en geconsolideerde rapportages, evenals toelichtingen daarop. De functionaliteit van het IFRS subsysteem boekhouding en rapportering kreeg een positief oordeel van EY (Ernst & Young).

INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN

In BAS Management Holding kunnen integratiescenario's worden geïmplementeerd met behulp van universele integratietools van een applicatieoplossing die is ontworpen om gegevens te ontvangen van externe informatiesystemen op het 1C: Enterprise-platform, en met behulp van standaard OLE DB-providers van andere bronnen.

UNIVERSELE PROCESSEN

Het subsysteem is ontworpen om rapportageprocessen, goedkeuringsroutes en bedrijfsprocessen voor het verwerken van boekhouddocumenten te regelen. De mogelijkheden om gegevens uit externe informatiesystemen te halen en daarin nieuwe objecten te genereren, aangevuld met functies van voorwaardelijke overgangen, wachten op gebeurtenissen, time-outs, automatische goedkeuring en afwijzing van objecten, het verzenden van waarschuwingen en herinneringen, stellen ons in staat om een breed scala aan cross-functionele en systeemoverschrijdende bedrijfsprocessen te automatiseren.

Aangezien de bedrijfslogica van universele processen wordt geconfigureerd in de gebruikersmodus zonder het gebruik van een configurator, wordt de implementatie en het onderhoud van de beschreven functionaliteit aanzienlijk vereenvoudigd.

De universele functionaliteit van waarschuwingen over gebeurtenissen in het verleden en herinneringen aan de nadering van hun geplande data verhogen de efficiëntie van communicatie. Met de afstemmingsfunctie kunt u documenten onderschrijven zonder dat u naar BAS Management Holding hoeft te gaan, maar met behulp van een (inclusief mobiele) e-mailclient.

Met statusbeheer van objecten kunt u niet alleen de coördinatie van objecten automatiseren, maar ook de levenscyclus van elk object.

UNIVERSELE FINANCIËLE RAPPORTAGE

Met het systeem kunt u de tijd verkorten om de "laatste mijl van de financiële rapportage" te overwinnen - van de oorspronkelijke analytische tabellen in "BAS Management Holding" tot het bestand dat naar de consumentenrapportage wordt gestuurd, dat niet alleen de IFRS- of budgetcampagne-rapportageformulieren bevat, maar ook hun gedetailleerde analyse (vaak MD&A genoemd). Het assortiment tools omvat:

 • handige mogelijkheden voor het opstellen van een visueel rapportageformulier;
 • visuele conclusie van vergelijkende informatie van andere analytische secties en afgeleide indicatoren (afwijkingen, willekeurige uitdrukkingen);
 • presentatie van meerdere pagina's van een rapportinstantie met de mogelijkheid van een gedetailleerde analyse van de financiële informatie van elke pagina;
 • hulpmiddelen voor het beheer van het proces van het opstellen van rapporten, het coördineren van en het reageren op indicatoren voor financiële verslaglegging die het mogelijk maken om effectieve communicatie met werknemers te organiseren;
 • dynamische filters en controleverhoudingen die helpen bij het identificeren van fouten in de rapportage, niet alleen op het niveau van synthetische indicatoren, maar ook op het niveau van hun analytische onthullingen.

RISICO'S

Het systeem bevat tools voor het beheer van de risico's van functionele subsystemen (rente, valuta, krediet, belasting). Hiermee kunt u een uniform risicobeheersysteem in het bedrijf organiseren, waaronder:

 • procedures voor identificatie en voorlopige beoordeling van willekeurige risico's;
 • functies voor het plannen van preventieve maatregelen om potentiële schade en de waarschijnlijkheid van risico-gebeurtenissen te verminderen;
 • het boeken van incidenten en een reactieplan daarop;
 • visuele hulpmiddelen voor het interpreteren van risicoschade in plan-feitanalysegegevens.

Het subsysteem heeft gemeenschappelijke analytische secties met het subsysteem "Balanced Scorecard", dat het bedrijf in staat stelt een reeks beslissingsondersteunende tools te gebruiken, rekening houdend met de meest waarschijnlijke risico's en kansen.

BEDRIJFSANALYSE

De analytische tools van de toegepaste oplossing maken het mogelijk om een meerlaagse analyse van de verzamelde informatie van het algemene beeld tot de gedetailleerde presentatie ervan te implementeren. Het product biedt flexibele tools voor grafische weergave van de geanalyseerde informatie, inclusief visuele dashboards en indicatorpanelen. Tot de geavanceerde functies van bedrijfsanalyse behoren factoranalyse, gevoeligheidsanalyse, modellering van "wat als?", Omgekeerde berekening van initiële indicatoren, optimalisatie van de doelindicator, het vermogen om voor analyse niet alleen de gegevens van de huidige informatiebasis te gebruiken, maar ook externe informatiebanken. Dashboards kunnen analytische rapporten in tabelvorm bevatten, belangrijke indicatormonitors, grafieken, waaronder een "Gantt-diagram", "budgettaire overzichtstabel".

Dynamische berekening van afhankelijke paneelelementen wordt geïmplementeerd wanneer deze elementen veranderen, wat analytische panelen tot een handige interactieve tool maakt voor het analyseren en invoeren van gegevens.

EVENEMENTEN

Om terugkerende evenementen te organiseren (aanbestedingsprocedures, Balanced Scorecard-initiatieven, risicobeheeractiviteiten, enz.), Is er een functie ontwikkeld waarmee u sjablonen voor evenementen met meerdere fasen kunt maken, op basis waarvan u handmatig evenementen kunt initiëren of plannen, en de timing van fasen kunt regelen. Het is mogelijk om de kosten tijdens de uitvoering van het evenement te plannen en te registreren.

Prijs: €20,000

Op voorraad


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram