+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 526
BAS-documenten "BAS Dokumentoobig KORP" is een innovatieve oplossing van de ECM-klasse (Enterprise Content Management) met een breed scala aan mogelijkheden voor het beheer van bedrijfsprocessen en teamwork.

"BAS Dokumentoobig KORP" is een innovatieve oplossing van de ECM-klasse (Enterprise Content Management) met een breed scala aan mogelijkheden voor het beheer van bedrijfsprocessen en teamwork.

Kenmerken
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • Производитель
  BAS
Show all features (6)

Productomschrijving


FUNCTIONELE KANSEN VAN HET SOFTWAREPRODUCT "BAS DOCUMENTOOB_G CORP"

"BAS Document Management KORP" in een complex lost een breed scala aan taken op van automatisering van documentboekhouding, interactie met werknemers, controle en analyse van prestatiediscipline. Het programma ondersteunt multi-user werk op een lokaal netwerk of via internet. "BAS Document Management KORP" voldoet aan alle wet- en regelgeving die de procedure voor het werken met documenten regelt.

NALEVING VAN DE OEKRAÏSE WETGEVING

Met "BAS Dokumentoobig KORP" kunt u bedrijfsprocessen van organisatorische en administratieve workflow automatiseren in overeenstemming met de belangrijkste beslissingen en wetten die het beheer van kantoorwerk en workflow in Oekraïne regelen:

 • Oekraïense wet van 05.22.2003 nr. 851-IV "Op elektronische documenten en elektronische documenten";
 • De wet van Oekraïne van 05.07.1994 nr. 80/94-VR "Over de bescherming van informatie in informatie- en telecommunicatiesystemen";
 • De wet van Oekraïne van 02.10.1996 nr. 393/96-BP "Op de mis van de koren der massa's";
 • Decreet van het kabinet van ministers van Oekraïne van 30.11.2011 nr. 1242 "betreffende de voltooiing van typische instructies voor administratieve activiteiten bij de centrale autoriteiten van de autonome regio;
 • Resolutie van het kabinet van ministers van Oekraïne van 28 oktober 2004 nr. 1453 "Over de certificering van de standaardprocedure voor elektronisch documentbeheer bij viskeuze autoriteiten".

WERK MET DOCUMENTEN


Met "BAS Dokumentoob_g KORP" kunt u met elk type document werken. Elk document gaat vergezeld van een registratie- en registratiekaart, waarvan de reeks details overeenkomt met de "Instructies voor administratieve werkzaamheden nr. 1153 van 17/10/1997", het decreet van het kabinet van ministers "Na goedkeuring van de standaardprocedure voor elektronisch documentbeheer bij de autoriteiten".

OPSLAG EN TOEGANGSRECHTEN

In de configuratie van het programma "BAS Dokumentoobіg KORP" worden interne documenten en bestanden opgeslagen in de mappenstructuur rekening houdend met toegangsrechten.

De mappenstructuur kan worden gevormd in overeenstemming met de organisatiestructuur van de onderneming of per documenttype.

Elke map is zo ingesteld dat gebruikers of groepen gebruikers verschillende bewerkingen kunnen uitvoeren: lezen, toevoegen, bewerken of verwijderen.
Daarnaast worden alle configuratiegegevens van de "BAS-documentatie KORP" beperkt door toegangsrechten, afhankelijk van het soort documenten, toegangsmarkeringen voor documenten, groepen correspondenten en groepen individuen, organisaties en zakelijke kwesties.
Direct bestanden kunnen zowel in de infobase als in volumes op de schijf worden opgeslagen.

AUTOMATISCHE DOWNLOAD VAN BESTANDEN UIT DE CATALOGUS

Het programma kan automatisch bestanden uploaden naar de opgegeven directory op het lokale netwerk. Zodra een bestand of map met bestanden in deze map verschijnt, worden ze onmiddellijk overgebracht naar de map Documentbeheer met behoud van de oorspronkelijke namen en structuur van submappen. Gedownloade bestanden worden automatisch herkend, geïndexeerd en kunnen direct worden betrokken bij het documentbeheer van uw onderneming. Het is handig om te gebruiken voor integratie met bijvoorbeeld netwerkstreaming-scanners, faxmachines en andere toepassingen.

REGISTRATIE VAN INKOMENDE EN UITGAANDE DOCUMENTEN

Met "BAS Dokumentoob_g KORP" kunt u inkomende en uitgaande correspondentie opnemen en registreren. Tegelijkertijd wordt het automatisch genereren van doorgaande registratienummers uitgevoerd volgens complexe regels.
Registratie van documenten wordt uitgevoerd in overeenstemming met nationale normen, standaardinstructies en tradities van huishoudelijk kantoorwerk.
Documentregistratie gaat gepaard met de volgende processen:

 • boekhouding van ontvangen documenten, printen van barcodes en registratiestempels;
 • automatisering van de procedure voor het beoordelen van documenten en daaropvolgende controle;
 • kennisgeving van artiesten;
 • ondersteuning van gereguleerde termijnen voor de uitvoering van documenten;
 • vorming van zaken, overdracht van gesloten bestanden voor archivering of vernietiging;
 • Het genereren van rapporten over ontvangst en uitvoering van documenten op verlopen documenten.

BOEKHOUDING VAN BURGERS BEROEP

Het programma voorziet in de registratie en verwerking van beroepen van burgers in overeenstemming met de wet van Oekraïne nr. 393/96-BP van 02.10.1996 "Over het beroep van burgers".
Er wordt voorzien in boekhouding voor duplicaten en herhaalde beroepen, en in de boekhouding voor het doorsturen van beroepen van burgers van en naar derden.
Om met de oproep van burgers te werken, wordt een speciale werkplek gebruikt, waarin de specialist onmiddellijk alle ontvangen oproepen van de burger, de geschiedenis van correspondentie en andere begeleidende informatie erover ziet. Om de uitvoering van beroepen van burgers te analyseren en te controleren, worden de rapporten 'Uitvoering van beroepen van burgers', 'Structuur van beroepen voor de periode', 'Dynamiek van het aantal beroepen' en 'Lijst van beroepen van burgers' gebruikt.

BOEKHOUDING VAN CONTRACTEN

In "BAS Documentoobig KORP" is de volledige levenscyclus van contractdocumenten geautomatiseerd:
opstellen van een conceptcontract;

 • coördinatie van de ontwerpovereenkomst, zowel extern als intern;
 • boekhouding van alle documenten met betrekking tot het contract, bijvoorbeeld handelingen, aanvullende overeenkomsten;
 • boekhouding en controle van de geldigheid van contracten;
 • automatische verlenging van de geldigheid volgens de regels in het contract;
 • • multi-valutaboekhouding van contractbedragen;
 • boekhouding en controle van de nakoming van financiële verplichtingen uit hoofde van het contract;
 • controle op de beschikbaarheid van bewijsstukken in het kader van het contract, bijvoorbeeld een factuur;
 • controle op de teruggave van overgedragen kopieën van documenten in het kader van het contract;
 • beëindiging van het contract.


Voor analyse van contractuele werkzaamheden worden rapporten zoals "Lijst van gesloten overeenkomsten", "Contracten met aflopende overeenkomsten", "Begeleidende documenten onder de overeenkomst", "Dynamiek van het aantal gesloten overeenkomsten", "Dynamiek van de bedragen van gesloten overeenkomsten", "Beëindigde overeenkomsten" verstrekt.

SCAN

De "BAS-documentatie KORP" biedt de mogelijkheid om inkomende, uitgaande, interne documenten en bestanden te downloaden van scanners van elk type dat de TWAIN-interface ondersteunt. Het scannen wordt uitgevoerd in de formaten jpg, pdf en tif, inclusief meerdere pagina's.
Het ondersteunt streamscanning met automatische herkenning van documentbarcodes en de vorming van tif- of pdf-bestanden met meerdere pagina's.
Automatische herkenning van gescande afbeeldingen en zoeken in volledige tekst van herkende documenten is voorzien.

E-MAIL

De interne mail geïntegreerd in de "BAS Document Management CORP" maakt het mogelijk:

 • Stuur rechtstreeks vanuit het programma alle documenten of bestanden per e-mail.
 • Upload invoer of interne documenten per e-mail.
 • Als u EDS gebruikt, verzend en ontvang u ondertekende en gecodeerde bestanden.
 • Zoek letters op details en gebruik een snelle zoekfunctie, zoek onder andere en op de tekstinhoud van letters.
 • Bovendien controleert het programma automatisch e-mail en geeft het een bericht weer dat in de rechter benedenhoek verschijnt wanneer er nieuwe berichten binnenkomen. Als er correspondentie in de brief was, meldt het programma dit, met hyperlinks in het leesgebied en de briefkaart.

UITVOERING VAN TAKEN PER MAIL

De taak kan per e-mail worden uitgevoerd door simpelweg te reageren op speciale e-mailberichten die automatisch door het programma worden verzonden.

VERSIES BEKIJKEN, BEWERKEN EN CONTROLEREN

Voor het bekijken en bewerken van documenten gebruikt "BAS Documentation KORP" de juiste applicaties die zijn geïnstalleerd op lokale computers van gebruikers.

Dagelijks werk met documenten en bestanden wordt rechtstreeks op de "desktop" uitgevoerd; de gebruiker ziet een lijst met bewerkbare documenten en een lijst met taken die niet zijn voltooid, een "Desktop" -instelling is voorzien van de mogelijkheid om elementen van een bepaalde sectie te verwijderen, toe te voegen of te wisselen.

"BAS Dokumentoob_g KORP" biedt werknemers toegang tot bestanden, zowel voor weergave als bewerking. Conflicten bij het bewerken van documenten worden geëlimineerd dankzij het bestandsvergrendelingsmechanisme.
Bij het opslaan van wijzigingen in de infobase, wordt automatisch een nieuwe versie van het bestand gemaakt met de auteur, datum en tijd van aanmaak.

Direct vanaf de bestandskaart kunt u de lijst met versies zien, onnodige verwijderen, de actieve (huidige) versie wijzigen. Voor bestanden van populaire formaten (doc, rtf, html, txt, odt) wordt versievergelijking ondersteund.

DOCUMENTEN EN BESTANDEN

In "BAS Documentation KORP" kunnen gebruikers automatisch ingevulde sjablonen van bestanden en documenten configureren en gebruiken. Wanneer u een nieuw bestand maakt op basis van een sjabloon, worden de sjabloonvelden automatisch ingevuld met referenties, bijvoorbeeld naam, auteur, aanmaakdatum, contractbedrag en tegenpartijgegevens.
Bij het maken van een nieuw document vanuit de sjabloon, worden de details onmiddellijk ingevuld volgens de sjabloon en worden alle bestanden die in de sjabloon zijn gespecificeerd automatisch aan het document toegevoegd, dat op zijn beurt ook automatisch wordt gevuld op basis van de details van het document.

BARCODEREN VAN DOCUMENTEN

In "BAS Documentation KORP" krijgen alle documenten automatisch een barcode toegewezen, die kan:

 • print op een apart vel;
 • print over de titelpagina van een papieren document;
 • print op een sticker;
 • als afbeelding in een elektronisch document invoegen.

Barcodes worden gebruikt om snel naar documentreferenties te zoeken en om automatisch bestanden aan documenten toe te voegen tijdens streaming scannen.

AFDRUKKEN VAN DOCUMENT REGISTRATIESTEMPELS

In de "BAS-documentatie KORP" kunnen gebruikers de registratiestempel afdrukken van een document dat de naam van de organisatie, registratienummer en registratiedatum, barcode bevat. De registratiestempel kan zowel op een apart vel als op de titelpagina van een papieren document worden afgedrukt.

RELATIE TUSSEN DOCUMENTEN

De "BAS-documentatie KORP" zorgt voor standaardrelaties tussen documenten die automatisch worden aangemaakt, bijvoorbeeld bij het registreren van antwoorddocumenten. Met het programma kunt u aanvullende relaties tussen documenten configureren en de regels specificeren voor het gebruik van deze relaties voor documenttypen. Enkele, meervoudige, eenrichtings- en tweerichtingscommunicatie worden ondersteund.

MEERDERE RESOLUTIES IN DOCUMENTEN

In de documentkaart "BAS Documentation KORP" kunt u verschillende resoluties specificeren. Resoluties worden automatisch gegenereerd door het bedrijfsproces Review of kunnen handmatig worden ingevoerd. Tegelijkertijd kunnen de auteurs van resoluties niet alleen werknemers van uw bedrijf of instelling zijn, maar ook ambtenaren van externe organisaties.

VERZENDENDE INKOMENDE DOCUMENTEN

In het programma "BAS Documentation KORP" kunt u rekening houden met het doorsturen van inkomende documenten naar derde partijen, evenals de ontvangst van omgeleide inkomende documenten van derde partijen. Tegelijkertijd kunt u met het programma de timing van de uitvoering van doorgestuurde documenten regelen.

CONTROLE VAN OVERGEGEVEN DOCUMENTEN

Er wordt gezorgd voor boekhouding van de overdracht van documenten aan correspondentambtenaren en controle van de timing van de terugkeer van overgedragen documenten.

BEDRIJFSPROCESSEN EN GEBRUIKERSWERK

In het programma "BAS Documentation KORP" wordt teamwerk met documenten geïmplementeerd met behulp van de volgende bedrijfsprocessen:

 • Overweging: het document wordt ter overweging voorgelegd aan het hoofd en wordt met de resolutie teruggestuurd naar de auteur van het document. In dit geval kan een ambtenaar, direct in het afwegingsproces, een tekstresolutie maken of een document opsturen voor uitvoering of kennismaking.
 • Uitvoering: het document wordt verzonden voor uitvoering aan alle gebruikers op de lijst en aan de controller om te voldoen aan de uitvoerende discipline. Een van de gebruikers kan worden aangewezen als verantwoordelijke executeur.
 • Goedkeuring: de documenten die aan een dergelijk bedrijfsproces zijn gehecht, worden goedgekeurd door de aangegeven respondenten en vervolgens teruggestuurd naar de auteur van dit bedrijfsproces om zich vertrouwd te maken met de resultaten van de goedkeuring of om opnieuw te worden goedgekeurd. In "BAS-documentatie KORP" worden dergelijke goedkeuringsopties ondersteund als:
  • parallel;
  • opeenvolgend;
  • gemengd (parallel en serieel), inclusief rekening houdend met de routeringsvoorwaarden.
 • Goedkeuring: het document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de verantwoordelijke persoon en teruggestuurd naar de auteur van het document om zich vertrouwd te maken met het resultaat van de goedkeuring.
 • Registratie: het document krijgt bij de secretaris een registratienummer toegewezen, brengt het zegel van de organisatie aan en stuurt het naar de correspondent.
 • Vertrouwdmaking: met behulp van dit bedrijfsproces wordt het vereiste document ter kennismaking naar alle gebruikers op de lijst gestuurd.
 • Instructie: met behulp van dit bedrijfsproces kunt u instructies geven aan medewerkers en de implementatie ervan verifiëren.
 • Verwerking van een inkomend document: dit bedrijfsproces automatiseert de volledige cyclus van het verwerken van een inkomend document - controle, uitvoering, afschrijving.
 • Uitgaande verwerking: dit bedrijfsproces automatiseert de volledige cyclus van het creëren van een uitgaand document - goedkeuring, goedkeuring, registratie.

Het is mogelijk om taken niet alleen toe te wijzen aan specifieke uitvoerders, maar ook aan rollen. Zo kan bijvoorbeeld een document worden verzonden ter goedkeuring van de rol van “Director”, en het programma zal automatisch de bijbehorende taak leveren aan degene die deze rol momenteel vervult - aan de director zelf of zijn plaatsvervanger.

Om strakke routing te garanderen, is het mogelijk om routeprocedures voor bedrijfsprocessen voor elk type document te configureren, rekening houdend met voorwaardelijke routing. Zo zal bijvoorbeeld één sjabloon worden gebruikt om overeenkomsten te sluiten, waarvan het bedrag meer dan 20 duizend hryvnia's bedraagt, en een andere om alle andere overeenkomsten te coördineren. Routingvoorwaarden kunnen worden geconfigureerd in ontwerpmodus of in de ingebouwde taal.

De termijnen voor de uitvoering van bedrijfsprocessen worden bewaakt, rekening houdend met de werkschema's van werknemers en kunnen niet alleen in dagen, maar ook in uren en zelfs minuten worden berekend.

Automatische lancering van bedrijfsprocessen volgens schema geïmplementeerd.

De hiërarchie van ondergeschiktheid van bedrijfsprocessen en hun taken wordt ondersteund. Bij het aanmaken van een bedrijfsproces kunt u aangeven dat het ondergeschikt is aan de taak van een ander bedrijfsproces. Zo wordt een hiërarchie van bedrijfsprocessen en taken opgebouwd, die door alle deelnemers aan deze bedrijfsprocessen kan worden gezien, rekening houdend met toegangsrechten.
Er is de mogelijkheid om bedrijfsprocessen tijdelijk stop te zetten, wat van toepassing is op alle ondergeschikte bedrijfsprocessen en hun taken.

INTEGRATIE VAN BEDRIJFSPROCESSEN MET ANDERE GEGEVENSGEGEVENS

Het belangrijkste doel van dit integratiemechanisme is het automatiseren van dergelijke gegevensverwerkingsprocessen die de grenzen van verschillende informatiebanken overschrijden; het overschrijden van deze grenzen onzichtbaar maken voor gebruikers. Een voorbeeld van een bedrijfsproces dat de grenzen van configuraties overschrijdt: het proces van het verwerken van een klantorder begint in de Trade Management informatiebasis, editie 3, gaat verder in BAS Documentatie KORP en eindigt weer in Trade Management.

GEMAK VAN WERK ELKE DAG

Het venster "Actualiteiten" op het bureaublad wordt geopend wanneer het programma start. Het toont beknopte informatie over de taken van de gebruiker en ondergeschikten (voor managers), agenda-evenementen, e-mail en forumberichten over evenementen, over het werken met documenten, over tijdregistratie.
Het venster "Mijn taken" toont de lijst met taken van de huidige gebruiker op de tabbladen "Taak aan mij" en "Taak van mij". Het tabblad "Taak aan mij" geeft rechtstreeks taken weer, bedoeld voor de huidige gebruiker, via rollen of delegatie. Het tabblad "Taak van mij" toont taken die zijn geschreven door de huidige gebruiker.
De taak kan worden aangegeven door vlaggen van verschillende kleuren. Dit is handig bij het werken met een groot aantal taken.

ZOEK

Een elektronisch document is een gestructureerde dataset die het vereiste en inhoudelijke deel bevat. De details van het document en de informatie van de inhoud kunnen worden gebruikt tijdens het zoeken naar een specifiek document.
In "BAS Dokumentoobig KORP" wordt een volledige tekstzoekopdracht van alle gegevens (documenten, bestanden) uitgevoerd, niet alleen voor alle velden van kaarten, maar ook voor de inhoud van versies van bestanden van populaire formaten, rekening houdend met de morfologie van de Russische, Oekraïense en Engelse talen.

BOEKHOUDING VAN WERKTIJD EN CONTROLE VAN DE UITVOERING

Werktijdboekhoudgegevens en de mogelijkheid van controle geven het hoofd informatie voor het maken van managementbeslissingen en maken het mogelijk het werk van werknemers te optimaliseren.
Het programma implementeert dagelijkse rapportage door werknemers, inclusief gegevens over tijd, project en werkinhoud. Op basis van deze informatie is het mogelijk om verschillende rapportages op te bouwen over de tijd die medewerkers besteden in het kader van de soorten werkzaamheden, afdelingen of periodes.
Met het programma kunt u gemeenschappelijke en persoonlijke agenda's bijhouden en de tijd voor evenementen selecteren, rekening houdend met de inzet van deelnemers. Een kalender kan worden gemaakt op basis van elk ander onderwerp van het programma, bijvoorbeeld taken, documenten, brieven, evenementen.

ORGANISATIE VAN DE VERDEELDE INFORMATIE DATABANK

De "BAS-documentatie KORP" biedt werk in een gedistribueerde infobase-modus, inclusief de mogelijkheid om bestanden niet in de infobase op te slaan, maar op schijf.

GEGEVENSUITWISSELING MET ANDERE TYPISCHE CONFIGURATIES

  In de "BAS Document Management KORP" zijn uitwisselingsplannen met standaardconfiguraties in het systeem ingebouwd.
Bovendien is het uitwisselingspakket met andere toepassingsoplossingen opgenomen in het pakket met programmaversies. Deze uitwisselingsregels zijn klaar voor gebruik en configureren de uitwisseling met behulp van de Universal XML Data Exchange-verwerking.

WEBSERVICE DIENSTEN MET BESTANDEN

"BAS Dokumentoob_g KORP" kan fungeren als een externe bibliotheek met bestanden in relatie tot andere systemen. De interactie tussen de "BAS-documentatie KORP" en een andere applicatie vindt plaats via webservices.
Door het programma te gebruiken als een bibliotheek met bestanden kunt u:

 • voeg bijlagen toe aan de objecten van uw infobase;
 • Ontlast uw informatiebasis door de opgeslagen bestanden over te dragen naar de "BAS-documentatie KORP";
 • zorgen voor veilige, betrouwbare en gecentraliseerde opslag van ongestructureerde informatie van uw onderneming;
 • bestanden met betrekking tot uw informatiebasis integreren in de algemene documentstroom van de onderneming;
 • organiseer een enkele bestandsopslag voor verschillende infobases en applicaties.

Prijs: €2,090

Op voorraad


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram