+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Tairiscint phoiblí

COMHAONTÚ TACAÍOCHTA POIBLÍ
DÍOL EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ

Dírítear an comhaontú seo ar thomhaltóirí agus is é tairiscint oifigiúil agus phoiblí an Díoltóra conradh díolachán Earraí a thabhairt i gcrích, a léirítear a ábhar agus a choinníollacha sa chuid ábhartha den láithreánhttps://corp2.net/category/partners/oferta/. Glacann an tomhaltóir, ag gníomhú dó chun na Earraí nó na Seirbhísí a fháil, téarmaí an chomhaontaithe seo (an Comhaontú anseo feasta) mar a leanas:

1. Ginearálta
1.1. Is comhaontú tairisceana poiblí é an comhaontú seo (de réir Airteagail 633, 641 agus Caibidil 54 de Chód Sibhialta na hÚcráine), tá a théarmaí mar an gcéanna do gach Ceannaitheoir beag beann ar a stádas (duine aonair, eintiteas dlíthiúil, fiontraí aonair).
1.2. I gcás go nglacfar le téarmaí an chomhaontaithe seo, i.e. tairiscint phoiblí an Díoltóra, is é an tomhaltóir an Ceannaitheoir.
1.3. Trí an Comhaontú a thabhairt i gcrích, dearbhaíonn an Ceannaitheoir go bhfuil a théarmaí léite go hiomlán aige agus go n-aontaíonn sé leis, agus freisin, más duine aonair an Ceannaitheoir, tugann sé cead don Díoltóir a chuid sonraí pearsanta a phróiseáil d’fhonn a bheith in ann coinníollacha an Chomhaontaithe seo a chomhlíonadh, an fhéidearthacht go socrófar é, agus freisin chun billí, gníomhartha agus doiciméid eile a fháil. Tá an cead chun sonraí pearsanta a phróiseáil bailí ar feadh ré iomlán an Chomhaontaithe, agus ar feadh tréimhse neamhtheoranta tar éis a bhailíocht a dhul in éag. Ina theannta sin, tríd an gComhaontú seo a thabhairt i gcrích, dearbhaíonn an Custaiméir gur cuireadh in iúl dó (gan fógra breise) faoi na cearta a bhunaigh Dlí na hÚcráine “Ar Chosaint Sonraí Pearsanta”, faoi chuspóirí sonraí a bhailiú, agus go dtarchuirtear a chuid sonraí pearsanta chuig an Díoltóir agus é mar aidhm aige a bheith in ann téarmaí an Chomhaontaithe seo a chomhlíonadh, an fhéidearthacht socraíochtaí frithpháirteacha, chomh maith le billí, gníomhartha agus doiciméid eile a fháil. Aontaíonn an Custaiméir freisin go bhfuil sé de cheart ag an Díoltóir rochtain a sholáthar agus a chuid sonraí pearsanta a aistriú chuig tríú páirtithe gan aon fhógraí breise a fháil ón gCustaiméir, gan cuspóir na sonraí pearsanta a phróiseáil a athrú. Is eol dó raon feidhme chearta an Chustaiméara mar ábhar sonraí pearsanta de réir Dhlí na hÚcráine “Ar Chosaint Sonraí Pearsanta”.

2. Téarmaí agus sainmhínithe
2.1. Díoltóir - duine aonair nó eintiteas dlíthiúil a dhíolann earraí ar an suíomh Gréasáin ar bhonn comhaontú ceadúnais chun trádmharc K2 a úsáid.
2.2. Táirge - táirge nó seirbhís a fhoilsítear ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne, a léiríonn praghas, ainm agus tuairisc an táirge. Chomh maith leis sin, d’fhéadfadh go mbeadh a íomhá ag gabháil leis an táirge.
2.3. Ceannaitheoir - duine cumasach a bhfuil ocht mbliana déag d’aois slánaithe aige, ag fáil faisnéise ón Díoltóir, ag cur Orduithe chun Earraí a cheannach a chuirtear i láthair ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne chun críocha nach mbaineann le gníomhaíocht fiontraíochta, nó eintiteas dlíthiúil / fiontraí aonair.
2.4. Ordú - iarratas an Cheannaitheora forghníomhaithe agus curtha ar cheannach Earraí dírithe chuig an Díoltóir.
2.5. Is éard atá i suíomh siopa ar líne bailiúchán de leathanaigh a bhfuil rochtain orthu trí bhrabhsálaí gréasáin agus modúil bogearraí atá comhtháite le córas bainistíochta amháin atá suite ar an Idirlíon ag https://corp2.net/.
2.6. Is é atá i gCuntas Pearsanta ná rannán pearsanta an Cheannaitheora ar shuíomh Gréasáin an díoltóra, rochtain a bhfuil ag an gCeannaitheoir air, a léiríonn a chuid faisnéise pearsanta agus stair na nOrduithe a chuir sé air.

3. Ábhar an chonartha
3.1. Gabhann an díoltóir air féin, faoi na coinníollacha agus ar an modh a bhunaítear leis an gcomhaontú seo, na Earraí a dhíol ar bhonn an Ordaithe a fhorghníomhaíonn an Ceannaitheoir ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne, agus geallann an Ceannaitheoir na Earraí a cheannach agus íoc as a chostas ar na téarmaí agus ar an modh a bhunaítear leis an gcomhaontú seo.
3.2. Ráthaíonn an díoltóir nach bhfuil na Earraí geallta, nach bhfuil díospóid fúthu, go bhfuil siad faoi ghabháil agus nach bhfuil siad faoi réir chearta tríú páirtithe.
3.3. Deimhníonn an Díoltóir agus an Ceannaitheoir nach idirbheart samhailteach samhailteach é an comhaontú seo, idirbheart a dhéantar faoi thionchar an fhoréigin nó na calaoise.
3.4. Deimhníonn an díoltóir go bhfuil na ceadanna riachtanacha go léir aige chun gníomhaíochtaí eacnamaíocha a dhéanamh, a rialaíonn réimse an chaidrimh dhlíthiúil a thagann chun cinn agus atá ann i bpróiseas an chomhaontaithe seo, agus ráthaíonn sé freisin go bhfuil sé de cheart aige earraí a mhonarú agus / nó a dhíol gan aon srianta, de réir ceanglais reachtaíocht reatha na hÚcráine agus aontaíonn sí freagracht a ghlacadh i gcás sárú ar chearta an Cheannaitheora sa phróiseas chun an comhaontú seo a fhorghníomhú agus earraí a dhíol.
3.5. Glacann an Ceannaitheoir le téarmaí an chomhaontaithe seo tráth an Ordaithe a chur trí chliceáil ar an gcnaipe “Cuir ordú”, rud a chiallaíonn deimhniú an Cheannaitheora maidir le téacs an chomhaontaithe seo a léamh agus glacadh lena théarmaí. Déanann agóidí breise ón gCeannaitheoir maidir lena thoiliú a sholáthar ar an mbealach seo faoiseamh de chineál ar bith don Díoltóir as mainneachtain téarmaí an chomhaontaithe seo a chomhlíonadh agus fágann sé ceart an Díoltóra an tOrdú a chealú go haontaobhach.

4. Rialacha maidir le bheith ag obair le suíomh Gréasáin an stóir ar líne
4.1. Is féidir leis an gceannaitheoir féachaint ar ábhar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne, orduithe a chur, chomh maith lena sheirbhísí eile a úsáid.
4.2. Teastaíonn clárú chun rochtain an Cheannaitheora ar fhaisnéis phearsantaithe agus chun deiseanna breise a sholáthar chun oibriú le suíomh Gréasáin an stóir ar líne.
4.3. Agus é ag clárú, iontrálann an Ceannaitheoir na sonraí seo a leanas:
• Ainm.
• Uimhir theileafóin.
• Seoladh ríomhphoist.
• Seoladh fisiceach.
4.4. Aontaíonn an ceannaitheoir faisnéis fíor, chruinn agus iomlán a sholáthar faoi féin. Níl an Díoltóir freagrach as cruinneas agus cruinneas na faisnéise a d’fhág an Ceannaitheoir le linn an Ordaithe a chlárú agus a chur i bhfeidhm.
4.5. Aontaíonn an ceannaitheoir gan na paraiméadair rochtana a shonraítear le linn an chláraithe a nochtadh do thríú páirtithe. Má tá amhras ar an gCeannaitheoir go n-úsáideann tríú páirtithe paraiméadair den sórt sin go neamhúdaraithe, geallann an Ceannaitheoir an Díoltóir a chur ar an eolas faoi seo trí r-phost a sheoladh chuig an seoladh a léirítear ar an leathanach teagmhálahttps://corp2.net/category/partners/contacts_k2/.
4.6. Tá an ceannaitheoir freagrach as aon ghníomhartha a dhéantar ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne faoina chuntas agus thar a cheann.
4.7. Tá sé de cheart ag an díoltóir diúltú don Cheannaitheoir Ordú a chur má tá cúis aige a chreidiúint gur chuir an Ceannaitheoir faisnéis bhréagach ar fáil, chomh maith le bheith faoi réir iompar éagórach (mar shampla, sárú ar théarmaí an chomhaontaithe seo, nó eile).
4.8. Tá sé toirmiscthe suíomh Gréasáin an stóir ar líne a úsáid i ngníomhaíochtaí mídhleathacha agus toirmiscthe. Aontaíonn ceannaitheoirí dlíthe na hÚcráine agus na caighdeáin iompair a ghlactar ar an Idirlíon a chomhlíonadh, eadhon, ach gan a bheith teoranta dóibh: ábhair stórais ar líne de chineál antoisceach, pornagrafach nó eile a phostáil ar shuíomh Gréasáin a dhéanann difear agus / nó sárú ar onóir, dínit agus / nó cáil ghnó tríú páirtithe. agus caighdeáin mhorálta a nglactar leo go ginearálta a shárú, chomh maith le faisnéis fógraíochta a phostáil gan cead an Díoltóra.

5. Nós imeachta ordaithe
5.1. Comhlánaíonn an ceannaitheoir an t-ordú ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne leo féin, trí na Táirgí roghnaithe a chur leis an gciseán fíorúil agus cliceáil ar an gcnaipe “Ceannaigh”.
5.2. Chun Ordú Earraí a chur, is féidir le Ceannaitheoirí cláraithe agus iad siúd nár cláraíodh, lena n-áirítear an uimhir theileafóin atá liostaithe ar shuíomh Gréasáin an Siopa Ar Líne, ordú a chur.

6. Nós imeachta praghais agus íocaíochta
6.1. Is é an Díoltóir a chinneann praghas gach Táirge aonair agus léirítear é ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne. Cinntear praghas an Ordaithe trí phraghas na n-earraí go léir atá san Ordú agus an praghas seachadta a chur suas, atá cothrom leis an méid iníoctha, a léirítear ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne agus an tOrdú á chur ag an am a chuirtear é.
6.2. Tá praghas an chonartha cothrom le praghas an Ordaithe. Féadfaidh méid an ordaithe a bheith éagsúil ag brath ar phraghas, cainníocht nó raon earraí.
6.3. Íocann an ceannaitheoir as na hearraí de réir an ordaithe. Roghnaíonn an ceannaitheoir ceann de na modhanna íocaíochta seo:
• íocaíochtaí gan airgead tirim;
• córais íocaíochta leictreonacha a úsáid;
• críochfoirt íocaíochta a úsáid.
6.4. Íoctar na Seirbhísí in airgeadra náisiúnta na hÚcráine.
6.5. Meastar go n-íoctar ordú nuair a fhaightear íocaíocht le cuntas an Díoltóra nó a ionadaí. Léiríonn an fhíric gur íocadh an tOrdú toiliú an Cheannaitheora le téarmaí an chomhaontaithe seo.
6.6. Déanann an Díoltóir an tOrdú a sheachadadh tar éis na Earraí a íoc go hiomlán.
6.7. Is féidir leis an Díoltóir praghas na n-earraí, a léirítear ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne, a athrú go haontaobhach. Sa chás seo, níl praghas na n-earraí a ordaíonn an Ceannaitheoir faoi réir athraithe.
6.8. Go dtí go gcuirtear cistí an Cheannaitheora chun sochair chuntas bainc an Díoltóra, ní chuirtear na hearraí in áirithe. Ní féidir leis an Díoltóir a ráthú go mbeidh Earraí an Díoltóra ar fáil sa chainníocht a léirítear tráth an Ordaithe a chur, agus dá bharr sin, d’fhéadfadh go dtiocfadh méadú ar am próiseála an Ordaithe. Más gá aisíocaíocht a dhéanamh leis an Díoltóir leis an gCeannaitheoir d’fhonn aisíocaíocht a dhéanamh, ní mór don Cheannaitheoir sonraí an chuntais bhainc a bhfuil sé de dhualgas ar an Díoltóir na cistí a aistriú chucu.

7. Beartas um Fhilleadh
7.1. I gcás comhartha mícheart ar phraghas na n-earraí a ordaíonn an Ceannaitheoir, cuireann an Díoltóir an Ceannaitheoir ar an eolas a luaithe is féidir chun an tOrdú a dhearbhú nó a chealú. Mura féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCeannaitheoir, meastar go gcuirtear an tOrdú seo ar ceal go huathoibríoch. Má tá an tOrdú íoctha, filleann an Díoltóir ar an gCeannaitheoir an méid a íocadh as an Ordú trína aistriú chuig cuntas an Cheannaitheora nó ar bhealach inghlactha eile.
7.2. Nuair a chuireann sé Ordú, aontaíonn an Ceannaitheoir go bhfuil sé de cheart aige an tOrdú iomlán a dhiúltú, agus ní cuid de.

Freagrachtaí an Díoltóra
8.1. Cuir fíorfhaisnéis ar fáil faoi na Earraí, a bpraghsanna agus na coinníollacha maidir le seachadadh na n-earraí.
8.2. Na Earraí a Sheachadadh de réir théarmaí an Ordaithe.
8.3. Comhréireacht cháilíocht na n-earraí leis na riachtanais cháilíochta san Úcráin a ráthú. Barántas a sholáthar de réir théarmaí an Chomhaontaithe seo.
8.4. I gcás athrú ar an am seachadta, cuir an Ceannaitheoir ar an eolas láithreach faoi athrú ar na téarmaí seachadta. Cuireann an Díoltóir an Ceannaitheoir ar an eolas ar an teileafón nó trí chumarsáid leictreonach. Mura féidir teagmháil a dhéanamh leis an gCeannaitheoir má sháraíonn an dara ceann clásal 4.4 den chomhaontú seo, níl an Díoltóir faoi dhliteanas don Cheannaitheoir de réir théarmaí an chomhaontaithe seo agus noirm an dlí is infheidhme.

Oibleagáidí an Cheannaitheora
9.1. Faisnéis iontaofa, fhírinneach agus cheart a sholáthar don Díoltóir, lena n-áirítear agus é ag clárú ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne.
9.2. Íoc as na Earraí, de réir na nOrduithe, ar an bpraghas a léirítear iontu.
9.3. Ar an Ordú a fháil, déan iniúchadh seachtrach ar dhamáiste seachtrach ar an bpacáiste, mura ndéantar aon damáiste seachtrach don phacáiste, sínigh ar an nóta seachadta (admháil, clár, srl.) Nuair a fhaightear an tOrdú. Oscail ionadaí na seirbhíse seachadta an pacáistiú seachtrach d’fhonn sábháilteacht an iata a sheiceáil, iniúchadh a dhéanamh ar na Earraí as sláine a phacáistithe aonair agus chun damáiste seachtrach a bheith ann.
9.4. Má tá gearáin ann, iarr ar ionadaí na seirbhíse seachadta Deimhniú Cigireachta Seachtraí agus Deimhniú Seachadta agus Aistrithe a dhréachtú i 3 chóip. Déanann an t-acht iniúchta cur síos ar an damáiste don phacáistiú seachtrach, agus déanann an tAcht Glactha agus Aistrithe cur síos ar gach damáiste do phacáistiú aonair na n-earraí.
9.5. Má aistríonn an Díoltóir na Earraí de shárú ar théarmaí an Ordaithe maidir le cainníocht, assortment, iomláine, pacáistiú agus (nó) pacáistiú Earraí, tráth nach déanaí ná 5 (cúig) lá féilire tar éis lá an cheannaigh (an admháil), cuir in iúl don Díoltóir na sáruithe sin. Ag an am céanna, caithfear an Táirge a chur ar ais i riocht indíolta le hairíonna tomhaltóirí agus gach lipéad, rónta, srl. A chaomhnú.
9.6. Sonraí cruinn pas a sholáthar chun an deis an tOrdú a fháil in oifig na cuideachta cúiréireachta, agus pas a fháil go pearsanta.

10. Cearta Ceannaitheora
10.1. Aisíoc na n-earraí a éileamh mura féidir leis an díoltóir coinníollacha an ordaithe a chomhlíonadh.
10.2. Déan athruithe ar an ordú roimh íocaíocht.
10.3. Sula n-aistreofar na Earraí, diúltú an conradh a chomhlíonadh ar choinníoll go n-aisíocfaidh an Díoltóir na costais iompair a thabhaigh an Díoltóir i ndáil le caingne a chur i gcrích chun an conradh seo a chomhlíonadh.
10.4. Má tá aon ghearáin agat faoi cháilíocht na n-earraí, cuir i láthair iad in am agus i gcomhréir le Dlí na hÚcráine “Ar Chearta Tomhaltóirí a Chosaint”.

Freagracht na bpáirtithe
11.1. Níl an Díoltóir faoi dhliteanas i leith damáiste a dhéantar don Cheannaitheoir mar gheall ar úsáid mhíchuí na nEarraí a ordaíodh ar shuíomh Gréasáin an Siopa Ar Líne.
11.2. Níl an Díoltóir freagrach as Orduithe a fhorghníomhú go míchuí agus go míchuí agus a oibleagáidí faoin gComhaontú seo má sholáthraíonn an Ceannaitheoir faisnéis bhréagach nó bhréagach.
11.3. Tá an Díoltóir agus an Ceannaitheoir freagrach as oibleagáidí faoin gComhaontú seo a chomhlíonadh de réir reachtaíocht reatha na hÚcráine.
11.4. Tá an Díoltóir agus / nó an Ceannaitheoir díolmhaithe ó dhliteanas as mainneachtain iomlán nó páirteach a n-oibleagáidí a chomhlíonadh má tá an mhainneachtain mar thoradh ar chúinsí dosháraithe mar: cogadh nó cogaíocht, crith talún, tuile, tine agus tubaistí nádúrtha eile, gníomhartha nó gníomhartha údaráis phoiblí, rialacha custaim a athrú. , srianta ar allmhairí agus onnmhairí a d’eascair beag beann ar thoil an Díoltóra agus / nó an Cheannaitheora tar éis an comhaontú seo a thabhairt i gcrích. Déanfaidh páirtí nach bhfuil in ann a oibleagáidí a chomhlíonadh fógra a thabhairt don Pháirtí eile láithreach agus soláthróidh sé doiciméid lena ndeimhnítear go bhfuil na himthosca sin arna n-eisiúint ag comhlachtaí údaraithe.

Rúndacht agus cosaint sonraí pearsanta
12.1. Nuair a chláraíonn sé ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne, fágann an Ceannaitheoir faisnéis phearsanta agus teagmhála a shonraítear i gclásal 4.3. den chonradh seo, ach gan a bheith teoranta dó.
12.2. Trí do chuid sonraí pearsanta a chur isteach ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne agus Ordú á chlárú nó á chur aige, tugann an Ceannaitheoir a thoiliú deonach do phróiseáil agus d’úsáid (lena n-áirítear aistriú) a chuid sonraí pearsanta gan bailíocht an toilithe sin a theorannú do
12.3. Úsáideann an Díoltóir na sonraí pearsanta a fhaightear chun na seirbhísí a shonraítear sa chomhaontú seo a sholáthar chun na seirbhísí a sholáthraíonn an Díoltóir a chur chun cinn, lena n-áirítear trí phróiseáil uathoibrithe sonraí pearsanta.
12.4. Aontaíonn an díoltóir gan faisnéis a fhaightear ón gCeannaitheoir a nochtadh. Ní mheastar gur sárú é go soláthraíonn an Díoltóir faisnéis do ghníomhairí agus do thríú páirtithe atá ag gníomhú ar bhonn comhaontaithe leis an Díoltóir, lena n-áirítear chun oibleagáidí don Cheannaitheoir a chomhlíonadh, chomh maith le cásanna ina mbunaítear an fhaisnéis sin a nochtadh de réir dlí.
12.5. Tá an ceannaitheoir freagrach as a gcuid sonraí pearsanta a choinneáil suas chun dáta. Níl an díoltóir freagrach as drochfheidhmíocht nó neamh-chomhlíonadh a chuid oibleagáidí i ndáil leis an bhfaisnéis nach mbaineann le hábhar faoin gCeannaitheoir nó neamhréiteach a réaltachta.

13. Teachtaireachtaí faisnéise
13.1. Trí chlárú ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne, aontaíonn an Ceannaitheoir leis an Díoltóir teachtaireachtaí faisnéise a fháil ón Díoltóir agus a chomhpháirtithe, ag gníomhú ar bhonn comhaontaithe leis an Díoltóir, trí sheirbhísí gearra teachtaireachta (SMS) agus r-phost.
13.2. Tráth ar bith, tá sé de cheart ag an gCeannaitheoir diúltú nuachtlitir den sórt sin a fháil trí fhógra a scríobh tríd an bhfoirm aiseolais ar an leathanach https://corp2.net/index.php/contacts/.

14. Téarmaí úsáide na n-ábhar a chuirtear ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne
14.1. Tá ábhair, trádmharcanna, trádainmneacha agus ábhair eile atá cosanta go dlíthiúil ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, téacsanna, grianghraif, íomhánna grafacha, saothair cheoil agus fuaime.
14.2. Tá gach ábhar ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne cosanta ag reachtaíocht na hÚcráine.
14.3. Níl sé de cheart ag an gceannaitheoir ábhair a phostáiltear ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne a úsáid, mar shampla: athruithe a dhéanamh, foilsiú, aistriú chuig tríú páirtithe, páirt a ghlacadh sa díolachán nó sannadh, táirgí díorthach a chruthú, srl.

15. Coinníollacha eile
15.1. Cuirtear an comhaontú seo i gcrích ar chríoch na hÚcráine agus tá sé faoi réir dhlíthe na hÚcráine.
15.2. Ní bhíonn easláine an chonartha ina iomláine mar thoradh ar easláine aon chlásal nó cuid den chonradh seo.
15.3. Réitítear gach díospóid a éiríonn idir an Ceannaitheoir agus an Díoltóir trí chaibidlíocht. I gcás go mainneoidh sé teacht ar réiteach ar an gceist atá faoi dhíospóid, féadfaidh an Ceannaitheoir nó an Díoltóir iarratas a dhéanamh ar shocrú na díospóide chuig na húdaráis bhreithiúnacha de réir an dlí is infheidhme.
15.4. Tá sé de cheart ag an díoltóir téacs an chomhaontaithe seo a leasú dá lánrogha féin tráth ar bith agus gan fógra roimh ré a thabhairt do na Ceannaitheoirí. Tá an leagan reatha (reatha) den chonradh ar fáil i gcónaí ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne.
15.5. Níl cóip den chomhaontú seo arna shíniú idir an Díoltóir agus an Ceannaitheoir ar pháipéar, le sínithe na bpáirtithe, i gcás íocaíochta iarbhír ag an gCeannaitheoir, mar bhunús chun an Comhaontú seo a aithint mar nár tugadh i gcrích é. Meastar gur glacadh leis an gCeannaitheoir í íocaíocht de réir an Ordaithe a rinneadh ar shuíomh Gréasáin an stóir ar líne (de réir Airteagal 642 agus Chaibidil 54 de Chód Sibhialta na hÚcráine) agus is í an nóiméad a thiocfaidh an Comhaontú i bhfeidhm.
15.6. Má thagann gearán chun cinn, caithfidh an Tomhaltóir teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Tacaíochta an Díoltóra ar an bhfón (067) 901-63-22 nó tríd an bhfoirm aiseolais ar an leathanachhttps://corp2.net/category/partners/contacts_k2/.

This category does not contain any products.