+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 526

Έγγραφα BAS Add to comparison table

Αναγνωριστικό προϊόντος: k2soft-151
Έγγραφα BAS Το "BAS Dokumentoobig KORP" είναι μια καινοτόμος λύση της κατηγορίας ECM (Enterprise Content Management) με ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για τη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών και της ομαδικής εργασίας.

Το "BAS Dokumentoobig KORP" είναι μια καινοτόμος λύση της κατηγορίας ECM (Enterprise Content Management) με ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για τη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών και της ομαδικής εργασίας.

Χαρακτηριστικά
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • Κατασκευαστής
  BAS
Show all features (6)

Περιγραφή προϊόντος


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "BAS DOCUMENTOOB_G CORP"

Το "BAS Document Management CORP" σε ένα συγκρότημα επιλύει ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων αυτοματοποίησης της λογιστικής των εγγράφων, της αλληλεπίδρασης των εργαζομένων, του ελέγχου και της ανάλυσης της πειθαρχίας απόδοσης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει εργασίες πολλαπλών χρηστών σε τοπικό δίκτυο ή μέσω Διαδικτύου. "Διαχείριση εγγράφων BAS KORP" συμμορφώνεται με όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη διαδικασία εργασίας με έγγραφα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

"BAS Dokumentoobig KORP" σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες της οργανωτικής και διοικητικής ροής εργασιών σύμφωνα με τις κύριες αποφάσεις και νόμους που διέπουν τη διαχείριση της εργασίας γραφείου και της ροής εργασίας στην Ουκρανία:

 • Νόμος της Ουκρανίας με ημερομηνία 05.22.2003 αριθ. 851-IV "Για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονικά έγγραφα"?
 • Ο νόμος της Ουκρανίας με ημερομηνία 05.07.1994 αριθ. 80/94-VR "για την προστασία των πληροφοριών στα συστήματα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών" ·
 • Ο νόμος της Ουκρανίας με ημερομηνία 02.10.1996 αρ. 393/96-ΒΡ "για τη μάζα του καλαμποκιού των μάζων".
 • Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας με ημερομηνία 30.11.2011 αρ. 1242 "Περί της ολοκλήρωσης των Τυπικών Οδηγιών για τις γραφειοκρατικές δραστηριότητες στις κεντρικές αρχές της αυτόνομης περιφέρειας.
 • Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου της Ουκρανίας με ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 2004 αριθ. 1453 "Σχετικά με την έγκριση της πρότυπης διαδικασίας για τη διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων σε ιχθυογενείς αρχές".

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ


Το "BAS Dokumentoob_g KORP" σας επιτρέπει να εργάζεστε με έγγραφα οποιουδήποτε τύπου. Κάθε έγγραφο συνοδεύεται από δελτίο εγγραφής και εγγραφής, το σύνολο των λεπτομερειών των οποίων αντιστοιχεί στις "Οδηγίες για γραφείο εργασίας αριθ. 1153 της 10/17/1997", το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου "Για την έγκριση της τυποποιημένης διαδικασίας για τη διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων στις αρχές".

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Στη διαμόρφωση του προγράμματος "BAS Dokumentoobіg KORP" τα εσωτερικά έγγραφα και αρχεία αποθηκεύονται στη δομή του φακέλου λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα πρόσβασης.

Η δομή του φακέλου μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με την οργανωτική δομή της επιχείρησης ή με τύπο εγγράφου.

Κάθε φάκελος έχει οριστεί για να επιτρέπει στους χρήστες ή σε ομάδες χρηστών να εκτελούν διάφορες λειτουργίες: ανάγνωση, προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή.
Εκτός αυτού, όλα τα δεδομένα διαμόρφωσης του "BAS Documentation KORP" περιορίζονται από δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με τους τύπους εγγράφων, τα σήματα πρόσβασης για έγγραφα, ομάδες ανταποκριτών και ομάδες ατόμων, οργανώσεων και επιχειρηματικών θεμάτων.
Τα αρχεία απευθείας μπορούν να αποθηκευτούν τόσο στο infobase όσο και στους τόμους του δίσκου.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Το πρόγραμμα μπορεί να φορτώσει αυτόματα αρχεία στον καθορισμένο κατάλογο του τοπικού δικτύου. Μόλις εμφανιστεί ένα αρχείο ή φάκελος με αρχεία σε αυτόν τον κατάλογο, μεταφέρονται αμέσως στο φάκελο "Διαχείριση εγγράφων" διατηρώντας τα αρχικά ονόματα και τη δομή των υποφακέλων. Τα ληφθέντα αρχεία αναγνωρίζονται αυτόματα, ευρετηριάζονται και μπορούν να συμμετάσχουν άμεσα στη διαχείριση εγγράφων της επιχείρησής σας. Είναι βολικό για χρήση για ενσωμάτωση, για παράδειγμα, με σαρωτές ροής δικτύου, συσκευές φαξ και άλλες εφαρμογές.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το "BAS Dokumentoob_g KORP" σας επιτρέπει να καταγράφετε και να καταχωρείτε την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία. Ταυτόχρονα, η αυτόματη παραγωγή μέσω αριθμών καταχώρισης πραγματοποιείται σύμφωνα με περίπλοκους κανόνες.
Η εγγραφή των εγγράφων γίνεται σύμφωνα με τα κρατικά πρότυπα, τις τυπικές οδηγίες και τις παραδόσεις της εγχώριας εργασίας γραφείου.
Η εγγραφή του εγγράφου συνοδεύεται από τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • λογιστική καταχώριση των παραληφθέντων εγγράφων, εκτύπωση γραμμοκώδικα και σφραγίδες εγγραφής ·
 • αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναθεώρησης εγγράφων και επακόλουθου ελέγχου ·
 • κοινοποίηση των ερμηνευτών ή εκτελεστών ·
 • στήριξη των καθορισμένων προθεσμιών για την εκτέλεση των εγγράφων ·
 • δημιουργία περιπτώσεων, μεταφορά κλειστών αρχείων για αποθήκευση ή καταστροφή αρχείων,
 • Μεταγενέστερη γενιά εκθέσεων σχετικά με την παραλαβή και εκτέλεση εγγράφων με έγγραφα που έχουν λήξει.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα προβλέπει την καταχώριση και την επεξεργασία των προσφυγών των πολιτών σύμφωνα με το νόμο της Ουκρανίας αριθ. 393/96-BP με ημερομηνία 02.10.1996 "Σχετικά με τις προσφυγές των πολιτών".
Λαμβάνονται υπόψη τα αντίγραφα και οι επανειλημμένες εκκλήσεις, καθώς και η λογιστική για τη διαβίβαση των προσφυγών των πολιτών προς και από τρίτους.
Για να συνεργαστεί με τις προσφυγές των πολιτών, χρησιμοποιείται ένας ειδικός χώρος εργασίας στον οποίο ο ειδικός αμέσως βλέπει όλες τις έφεσεις των πολιτών, την ιστορία της αλληλογραφίας και άλλες συνοδευτικές πληροφορίες για αυτούς. Για την ανάλυση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των προσφυγών των πολιτών, χρησιμοποιούνται οι εκθέσεις "Εκκλήσεις πολιτών", "Δομή των προσφυγών για την περίοδο", "Δυναμική του αριθμού των προσφυγών", "Κατάλογος των προσφυγών των πολιτών".

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο «BAS Documentoobig KORP» ο πλήρης κύκλος ζωής των συγγραφικών εγγράφων είναι αυτοματοποιημένος:
προετοιμασία σχεδίου σύμβασης ·

 • συντονισμός του σχεδίου συμφωνίας, τόσο εξωτερικού όσο και εσωτερικού ·
 • την καταγραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τη σύμβαση, π.χ. πράξεις, πρόσθετες συμφωνίες,
 • τη λογιστική και τον έλεγχο της ισχύος των συμβάσεων ·
 • αυτόματη παράταση ισχύος σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στη σύμβαση ·
 • • Λογιστική πολλών νομισμάτων για τα ποσά των συμβάσεων.
 • τη λογιστική και τον έλεγχο της εκτέλεσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων βάσει της σύμβασης
 • έλεγχος της ύπαρξης δικαιολογητικών βάσει της σύμβασης, π.χ. τιμολόγιο ·
 • έλεγχος της επιστροφής των μεταφερομένων αντιγράφων των εγγράφων βάσει της σύμβασης ·
 • τερματισμό της σύμβασης.


Για την ανάλυση των συμβατικών εργασιών παρέχονται αναφορές όπως "Κατάλογος συμφωνιών που έχουν συναφθεί", "Συμβόλαια με συμφωνίες λήξης", "Συνοδευτικά έγγραφα βάσει της συμφωνίας", "Δυναμική του αριθμού των συμφωνιών που έχουν συναφθεί", "Δυναμική των ποσών των συμφωνιών που έχουν συναφθεί", "Τερματισμένες συμφωνίες".

SCAN

Το "Documentation KORP BAS" παρέχει τη δυνατότητα λήψης εισερχόμενων, εξερχόμενων, εσωτερικών εγγράφων και αρχείων από σαρωτές οποιουδήποτε τύπου που υποστηρίζουν τη διασύνδεση TWAIN. Η σάρωση πραγματοποιείται σε μορφή jpg, pdf και tif, συμπεριλαμβανομένων πολλών σελίδων.
Υποστηρίζει τη ροή σάρωσης με αυτόματη αναγνώριση των γραμμωτών κωδικών εγγράφων και τη δημιουργία αρχείων πολλαπλών σελίδων tif ή pdf.
Η αυτόματη αναγνώριση των σαρωμένων εικόνων και η αναζήτηση πλήρους κειμένου αναγνωρισμένων εγγράφων παρέχονται.

E-MAIL

Το εσωτερικό μήνυμα που είναι ενσωματωμένο στο "BAS Document Management CORP" επιτρέπει:

 • Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από το πρόγραμμα οποιαδήποτε έγγραφα ή αρχεία.
 • Μεταφορτώστε εισροή ή εσωτερικά έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το EDS, στέλνετε και λαμβάνετε υπογεγραμμένα και κρυπτογραφημένα αρχεία.
 • Αναζήτηση επιστολών με λεπτομέρειες και χρησιμοποιώντας μια γρήγορη αναζήτηση, αναζήτηση, μεταξύ άλλων, και από το περιεχόμενο κειμένου των γραμμάτων.
 • Επιπλέον, το πρόγραμμα παρακολουθεί αυτόματα τα μηνύματα και εμφανίζει ένα μήνυμα που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία, όταν φθάνουν νέα μηνύματα. Εάν υπήρχε αλληλογραφία στην επιστολή, το πρόγραμμα αναφέρει αυτό, εμφανίζοντας υπερσυνδέσμους στην περιοχή ανάγνωσης και στην κάρτα επιστολών.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ MAIL

Η εργασία μπορεί να εκτελεστεί με αλληλογραφία, απλά να ανταποκριθεί στα ειδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται αυτόματα από το πρόγραμμα.

ΠΡΟΒΟΛΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Για την προβολή και την επεξεργασία εγγράφων, το "BAS Documentation KORP" χρησιμοποιεί τις κατάλληλες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους τοπικούς υπολογιστές των χρηστών.

Η καθημερινή εργασία με έγγραφα και αρχεία εκτελείται απευθείας στην επιφάνεια εργασίας. ο χρήστης βλέπει μια λίστα επεξεργάσιμων εγγράφων και μια λίστα με εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, μια ρύθμιση "Desktop" παρέχεται με τη δυνατότητα να διαγράψετε, να προσθέσετε ή να ανταλλάξετε στοιχεία μιας συγκεκριμένης ενότητας.

Το "BAS Dokumentoob_g KORP" παρέχει στους υπαλλήλους πρόσβαση σε αρχεία, τόσο για προβολή όσο και για επεξεργασία. Οι συγκρούσεις κατά την επεξεργασία εγγράφων εξαλείφονται χάρη στον μηχανισμό κλειδώματος αρχείων.
Όταν αποθηκεύετε αλλαγές στο infobase, δημιουργείται αυτόματα μια νέα έκδοση του αρχείου με τον δημιουργό, την ημερομηνία και την ώρα της δημιουργίας.

Απευθείας από την κάρτα αρχείου, μπορείτε να δείτε τη λίστα των εκδόσεων, να διαγράψετε τα περιττά, να αλλάξετε την ενεργή (τρέχουσα) έκδοση. Για αρχεία δημοφιλών μορφών (doc, rtf, html, txt, odt) υποστηρίζεται η έκδοση.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Στο "τεκμηρίωση BAS KORP" οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτόματα συμπληρωμένα πρότυπα αρχείων και εγγράφων. Όταν δημιουργείτε ένα νέο αρχείο από ένα πρότυπο, τα πεδία προτύπων συμπληρώνονται αυτόματα με τα διαπιστευτήρια, για παράδειγμα, όνομα, συγγραφέας, ημερομηνία δημιουργίας, ποσό συμβολαίου και λεπτομέρειες αντισυμβαλλομένου.
Κατά τη δημιουργία ενός νέου εγγράφου από το πρότυπο, τα στοιχεία συμπληρώνονται αμέσως σύμφωνα με το πρότυπο και όλα τα αρχεία που καθορίζονται στο πρότυπο επισυνάπτονται αυτόματα στο έγγραφο, τα οποία με τη σειρά τους συμπληρώνονται επίσης αυτόματα βάσει των λεπτομερειών του εγγράφου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΡΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην "τεκμηρίωση BAS KORP" όλα τα έγγραφα έχουν εκχωρηθεί αυτόματα ένα barcode, το οποίο μπορεί:

 • εκτυπώστε σε ξεχωριστό φύλλο.
 • εκτυπώστε πάνω από τη σελίδα τίτλου ενός εγγράφου σε χαρτί.
 • Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο.
 • εισάγετε σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ως εικόνα.

Οι γραμμωτοί κωδικοί χρησιμοποιούνται για την γρήγορη αναζήτηση εγγράφων και την αυτόματη προσάρτηση αρχείων σε έγγραφα κατά τη διάρκεια σάρωσης συνεχούς ροής.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στο "Documentation KORP BAS" οι χρήστες μπορούν να εκτυπώσουν τη σφραγίδα εγγραφής ενός εγγράφου που περιέχει το όνομα του οργανισμού, τον αριθμό εγγραφής και την ημερομηνία εγγραφής, barcode. Η σφραγίδα εγγραφής μπορεί να εκτυπωθεί τόσο σε ξεχωριστό φύλλο όσο και πάνω από τη σελίδα τίτλου ενός εγγράφου.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η "τεκμηρίωση BAS KORP" παρέχει τυποποιημένες σχέσεις μεταξύ εγγράφων που δημιουργούνται αυτόματα, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή εγγράφων απόκρισης. Το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε πρόσθετες σχέσεις μεταξύ εγγράφων και να καθορίσετε τους κανόνες χρήσης αυτών των σχέσεων για τύπους εγγράφων. Υποστηρίζονται ενιαίες, πολλαπλές, μονόδρομες και αμφίδρομες επικοινωνίες.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στην κάρτα εγγράφων "BAS Documentation KORP" μπορείτε να ορίσετε διάφορες αναλύσεις. Οι αναλύσεις δημιουργούνται αυτόματα από την επιχειρηματική διαδικασία αναθεώρησης ή μπορούν να εισαχθούν με μη αυτόματο τρόπο. Ταυτόχρονα, οι συντάκτες των ψηφισμάτων μπορούν να είναι όχι μόνο υπάλληλοι της εταιρείας ή του ιδρύματός σας, αλλά και υπάλληλοι τρίτων οργανώσεων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στο πρόγραμμα "Documentation KORP BAS" μπορείτε να λάβετε υπόψη την προώθηση των εισερχόμενων εγγράφων σε οργανισμούς τρίτων, καθώς και τη λήψη ανακατευθυνόμενων εισερχόμενων εγγράφων από οργανισμούς τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να ελέγχετε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των διαβιβαζόμενων εγγράφων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Υπάρχει η καταγραφή της μεταβίβασης εγγράφων στους ανταποκριτές και ο έλεγχος της χρονικής στιγμής της επιστροφής των μεταφερθέντων εγγράφων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Στο πρόγραμμα "BAS Documentation KORP" η ομαδική εργασία με τα έγγραφα υλοποιείται χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιχειρηματικές διαδικασίες:

 • Εξέταση: το έγγραφο υποβάλλεται προς εξέταση στο κεφάλι και με το ψήφισμά του επιστρέφεται στον συντάκτη του εγγράφου. Σε αυτή την περίπτωση, απευθείας στη διαδικασία εξέτασης, ένας υπάλληλος μπορεί να κάνει ένα ψήφισμα κειμένου ή να στείλει ένα έγγραφο για εκτέλεση ή εξοικείωση.
 • Εκτέλεση: το έγγραφο μεταδίδεται προς εκτέλεση σε όλους τους χρήστες του καταλόγου και στον ελεγκτή για να συμμορφωθεί με την εκτελεστική πειθαρχία. Ένας από τους χρήστες μπορεί να οριστεί ως υπεύθυνος εκτελεστής.
 • Έγκριση: τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε μια τέτοια επιχειρηματική διαδικασία εγκρίνονται από τους υποδεικνυόμενους ερωτηθέντες και στη συνέχεια επιστρέφονται στον συντάκτη αυτής της επιχειρηματικής διαδικασίας για να εξοικειωθούν με τα αποτελέσματα της έγκρισης ή να αποσταλούν για επανέγκριση. Στην "τεκμηρίωση BAS KORP" υποστηρίζονται οι εξής επιλογές έγκρισης:
  • παράλληλα.
  • διαδοχική?
  • ανάμεικτα (παράλληλα και σειριακά), συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών δρομολόγησης.
 • Έγκριση: το έγγραφο υποβάλλεται προς έγκριση στον υπεύθυνο και επιστρέφεται στον συντάκτη του εγγράφου για να εξοικειωθεί με το αποτέλεσμα της έγκρισης.
 • Εγγραφή: το έγγραφο παραπέμπει στον γραμματέα για να εκχωρήσει έναν αριθμό εγγραφής, να επιθέσει τη σφραγίδα του οργανισμού και να το στείλει στον ανταποκριτή.
 • Εξοικείωση: χρησιμοποιώντας αυτήν την επιχειρηματική διαδικασία, το απαιτούμενο έγγραφο αποστέλλεται σε όλους τους χρήστες της λίστας για εξοικείωση.
 • Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας αυτήν την επιχειρηματική διαδικασία, μπορείτε να εκδώσετε οδηγίες στους υπαλλήλους και να επαληθεύσετε την εφαρμογή τους.
 • Επεξεργασία εισερχόμενου εγγράφου: αυτή η επιχειρηματική διαδικασία αυτοματοποιεί τον πλήρη κύκλο επεξεργασίας ενός εισερχόμενου εγγράφου - αναθεώρηση, εκτέλεση, διαγραφή.
 • Εξερχόμενη επεξεργασία: αυτή η επιχειρηματική διαδικασία αυτοματοποιεί τον πλήρη κύκλο δημιουργίας εξερχόμενου εγγράφου - έγκριση, έγκριση, εγγραφή.

Είναι δυνατή η ανάθεση εργασιών όχι μόνο σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες, αλλά και σε ρόλους. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να σταλεί ένα έγγραφο για την έγκριση του ρόλου του "Διευθυντή" και το πρόγραμμα θα παραδώσει αυτόματα την αντίστοιχη εργασία σε εκείνον που εκτελεί αυτήν τη στιγμή τον ρόλο - στον ίδιο τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή του.

Για να διασφαλιστεί η στενή δρομολόγηση, είναι δυνατό να διαμορφώσετε πρότυπα διαδρομής επιχειρηματικών διεργασιών για κάθε τύπο εγγράφου, λαμβάνοντας υπόψη τη δρομολόγηση υπό όρους. Έτσι, για παράδειγμα, ένα πρότυπο θα χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμβάσεων, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τις 20 χιλιάδες hryvnias, και ένα άλλο για το συντονισμό όλων των άλλων συμφωνιών. Οι συνθήκες δρομολόγησης μπορούν να διαμορφωθούν σε λειτουργία σχεδιασμού ή στην ενσωματωμένη γλώσσα.

Οι προθεσμίες για την εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών παρακολουθούνται λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα εργασίας των εργαζομένων και μπορούν να υπολογιστούν όχι μόνο σε ημέρες, αλλά και σε ώρες και ακόμη και λεπτά.

Εφαρμογή αυτόματης εκκίνησης επιχειρηματικών διαδικασιών με χρονοδιάγραμμα.

Υποστηρίζεται η ιεραρχία της υποταγής των επιχειρηματικών διαδικασιών και των καθηκόντων τους. Κατά τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, μπορείτε να καθορίσετε ότι είναι δευτερεύουσα για το έργο μιας άλλης επιχειρηματικής διαδικασίας. Έτσι, δημιουργείται μια ιεραρχία επιχειρησιακών διαδικασιών και καθηκόντων, τα οποία μπορούν να δουν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτές τις επιχειρηματικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα πρόσβασης.
Υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής διακοπής των επιχειρηματικών διαδικασιών, η οποία ισχύει για όλες τις δευτερεύουσες επιχειρηματικές διαδικασίες και τα καθήκοντά τους.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

Ο κύριος σκοπός αυτού του μηχανισμού ολοκλήρωσης είναι η αυτοματοποίηση τέτοιων διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων που διασχίζουν τα σύνορα διαφόρων βάσεων πληροφοριών. να κάνουν τα σύνορα αυτά αόρατα στους χρήστες. Ένα παράδειγμα μιας επιχειρηματικής διαδικασίας που διασχίζει τα όρια των διαμορφώσεων: η διαδικασία επεξεργασίας μιας παραγγελίας πελάτη ξεκινάει από τη βάση πληροφοριών Trade Management, έκδοση 3, συνεχίζεται στην τεκμηρίωση BAS KORP και τελειώνει ξανά στη Διαχείριση Εμπορίου.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ

Το παράθυρο "Τρέχουσες υποθέσεις" στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δείχνει τις συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες του χρήστη και των υφισταμένων (για διευθυντές), εκδηλώσεις ημερολογίου, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φόρουμ σε εκδηλώσεις, εργασία με έγγραφα, παρακολούθηση χρόνου.
Το παράθυρο "Οι εργασίες μου" εμφανίζει τις λίστες εργασιών του τρέχοντος χρήστη στις καρτέλες "Task to Me" και "Task from Me". Η καρτέλα "Εργασία σε με" αντικατοπτρίζει τις εργασίες που προορίζονται για τον τρέχοντα χρήστη απευθείας, μέσω ρόλων ή εξουσιοδότησης. Στην καρτέλα "Εργασία από μένα" εμφανίζονται εργασίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρέχοντα χρήστη.
Η εργασία μπορεί να υποδεικνύεται με σημαίες διαφορετικών χρωμάτων. Αυτό είναι βολικό όταν εργάζεστε με ένα μεγάλο αριθμό εργασιών.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο είναι ένα δομημένο σύνολο δεδομένων που περιέχει το απαιτούμενο και ουσιαστικό μέρος. Οι λεπτομέρειες του εγγράφου και οι πληροφορίες του περιεχομένου του μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αναζήτησης ενός συγκεκριμένου εγγράφου.
Στο "BAS Dokumentoobig KORP" γίνεται πλήρης αναζήτηση όλων των δεδομένων (εγγράφων, αρχείων) όχι μόνο για όλα τα πεδία των καρτών αλλά και για τα περιεχόμενα των εκδόσεων αρχείων δημοφιλών μορφών, λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία της ρωσικής, της ουκρανικής και της αγγλικής γλώσσας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Τα λογιστικά δεδομένα για το χρόνο εργασίας και η δυνατότητα ελέγχου του παρέχουν στον επικεφαλής πληροφορίες για τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων και για τη βελτιστοποίηση της εργασίας των εργαζομένων.
Το πρόγραμμα υλοποιεί καθημερινές αναφορές από τους υπαλλήλους, το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με το χρόνο, το έργο, το περιεχόμενο εργασίας. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, είναι δυνατή η σύνταξη διαφόρων εκθέσεων σχετικά με το χρόνο που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο των τύπων εργασίας, των τμημάτων ή των περιόδων.
Το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να διατηρείτε ένα κοινό και προσωπικό ημερολόγιο και να επιλέξετε τον χρόνο για τα γεγονότα λαμβάνοντας υπόψη την απασχόληση των συμμετεχόντων. Ένα ημερολόγιο μπορεί να δημιουργηθεί με βάση οποιοδήποτε άλλο θέμα του προγράμματος, για παράδειγμα, εργασίες, έγγραφα, επιστολές, γεγονότα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η "τεκμηρίωση BAS KORP" παρέχει εργασία σε κατανεμημένη λειτουργία infobase, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής αποθήκευσης αρχείων που δεν βρίσκονται στο infobase, αλλά στο δίσκο.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

  Στο "Διαχείριση εγγράφων BAS KORP", ενσωματώνεται στο σύστημα συστήματα ανταλλαγής με τυποποιημένες διαμορφώσεις.
Επιπλέον, το πακέτο ανταλλαγής με άλλες λύσεις εφαρμογής περιλαμβάνεται στη συσκευασία των εκδόσεων του προγράμματος. Αυτοί οι κανόνες ανταλλαγής είναι έτοιμοι για χρήση και διαμορφώνουν την ανταλλαγή χρησιμοποιώντας την επεξεργασία δεδομένων Universal XML Data Exchange.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB SERVICE ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ

Το "BAS Dokumentoob_g KORP" μπορεί να λειτουργήσει ως εξωτερική βιβλιοθήκη αρχείων σε σχέση με άλλα συστήματα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του "BAS Documentation KORP" και μιας άλλης εφαρμογής πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ιστού.
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ως βιβλιοθήκη αρχείων, μπορείτε να:

 • Προσθέστε συνημμένα στα αντικείμενα του infobase σας.
 • Απελευθερώστε την βάση δεδομένων σας μεταφέροντας τα αποθηκευμένα αρχεία στο "BAS Documentation KORP".
 • παρέχουν ασφαλή, αξιόπιστη και συγκεντρωτική αποθήκευση μη δομημένων πληροφοριών της επιχείρησής σας.
 • να ενσωματώσετε τα αρχεία που σχετίζονται με τη βάση δεδομένων σας στη γενική ροή εγγράφων της επιχείρησης.
 • οργανώστε μια ενιαία αποθήκευση αρχείων για διάφορες πληροφορίες και εφαρμογές.

Τιμή: €2,090

Σε απόθεμα


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram