+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 1215
BAS ERP "BAS ERP" on innovatiivinen ratkaisu integroitujen tietojärjestelmien rakentamiseen monitieteisten yritysten toiminnan johtamiseksi ottaen huomioon parhaat maailman ja kotimaiset käytännöt suurten ja keskisuurten yritysten automatisoinnissa.

"BAS ERP" on innovatiivinen ratkaisu integroitujen tietojärjestelmien rakentamiseen monitieteisten yritysten toiminnan johtamiseksi ottaen huomioon parhaat maailman ja kotimaiset käytännöt suurten ja keskisuurten yritysten automatisoinnissa.

ominaisuudet
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7, Android, Linux, IOS, Другое, FreeBSD, MacOS
 • Страна
  Эстония
 • valmistaja
  BAS
Show all features (6)

Tuotteen Kuvaus


"BAS ERP" on innovatiivinen ratkaisu monipuolisten yritysten toiminnan johtamiseen tarkoitettujen integroitujen tietojärjestelmien rakentamiseen ottaen huomioon parhaat maailman ja kotimaiset käytännöt suurten ja keskisuurten yritysten automatisoinnissa. BAS ERP on uuden sukupolven ERP-luokan yritysjohtamisjärjestelmä. Siinä otetaan huomioon kokemukset tämän toteutuksesta ja käytöstä järjestelmiä suurissa hankkeissa, joissa on satoja ja tuhansia työpaikkoja. Kehittämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota suurten vaatimat toiminnallisuuksien toteuttamiseen eri toimialojen yritykset, mukaan lukien yritykset, joilla on teknisesti monimutkainen monivaiheinen tuotanto.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET


Kilpailuetu

 • Laaja toiminnallisuus kansainvälisen luokan ERP-järjestelmien tasolla.
 • Tukipalvelu Internetin välityksellä tapahtuvalle työlle, mukaan lukien pilvitekniikat ja työ mobiililaitteilla.
 • Suuri joukko erikoistuneita ratkaisuja, jotka laajentavat järjestelmän ominaisuuksia (PDM, EAM, PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, ECM, CPM, ESB, GIS jne.).
 • Sopii kaikille teollisuudenaloille.
 • Laaja kumppanien verkosto, jolla on monen vuoden kokemus ERP-järjestelmien toteuttamisesta.
 • Monialustainen, joustava ja avoin lähdekoodi.
 • Alhaiset omistamiskustannukset ja mahdollisuus saada merkittäviä taloudellisia vaikutuksia lisääntyneellä työn tuottavuudella ja nopealla sijoitetun pääoman tuotolla.


Yrityksen suoritusindikaattorien seuranta ja analysointi

toimivuus:

 • Tavoitteiden ja tavoitteiden hierarkkisen mallin luominen.
 • Päivä - viikko - kuukausi - valvontaperiaatteen toteuttaminen.
 • Luodaan erilaisia vaihtoehtoja indikaattoreille, joilla on mahdollisuus vertailla.
 • Kohteiden seuranta lähdetietojen salauksen avulla.
 • Edistynyt taloudellisten tulosten analyysi toimialoittain.
 • Analyyttisten raporttien graafisten muotojen monipuolisuus.
 • Yrityksen tulosta koskevien tietojen jakelu käyttäjien sähköpostiin.
 • Pääsy mobiililaitteelta (tabletti, älypuhelin).


Yrityksen avainhenkilöiden mahdollisuudet:

 • arvioi nopeasti avainsuoritusindikaattorit, ”kattaa koko liiketoiminnan yhdellä silmäyksellä”;
 • ajoissa tunnistaa poikkeamat suunnitelmasta, negatiivinen dynamiikka, kasvupisteet;
 • purkaa indikaattorit yksityiskohtaisesti yksittäisissä liiketoimissa;
 • tarjoaa yhtenäisen lähestymistavan yrityksen tosiasiallisen toiminnan taloudellisten tulosten arviointiin (”katso menneisyyteen”) ja analysoi päätösten tehokkuutta suunnitellun tiedon perusteella (“tulevaisuuden arviointi”).


Tuotannon hallinta, suunnittelun optimointi

toimivuus:

 • Tuotteiden valmistusprosessien kuvaus (resurssien tekniset tiedot).
 • Tuotteen rakenteen visualisointi.
 • Tuotannossa tarvittavien resurssien yksityiskohtaisen kuvauksen hallinta (reittikartat).
 • Välisuunnittelu ja ”Rumpu - Puskuri - Köysi”.
 • Nimikkeistön tarpeen parametrinen tarjonta.
 • Tuotannon suunnittelun kolme tasoa, tuotevaatimusten yhdistäminen, pää- ja paikallinen toimittaja.
 • Tuotannon pullonkaulojen suunnittelu.
 • Toiminnan suunnittelu MES /APS.
 • Tuotantoprosessin ennustaminen.
 • Tuotantotilausten prioriteetin hallinta.
 • Laitteiden ja aineellisten resurssien saatavuuden arviointi kyseisellä aikavälillä.
 • Tuotannon lähettäminen kauppojen välisellä ja myymäläsisäisellä tasolla.
 • Edistynyt tuotantoresurssien hallinta.
 • Tavaroiden ja materiaalien kuljetus- ja seuranta-ajan kirjanpito.
 • Joustava aikataulu.
 • Henkilöstön kehittämisen edistynyt kirjanpito.

Tuotantoprosessien hallinta yksiköissä operatiivisen suunnittelun metodologialla (MES /APS) antaa meille mahdollisuuden ratkaista seuraavat ongelmat:

 • skenaarion mallintaminen suunnitellessaan työpajatasolla;
 • tuotantokriteerien optimointi monikriteerisesti;
 • tuotantoteknologian ominaisuuksien ja rajoitusten huomioon ottaminen;
 • tuotantomenetelmää koskevan operatiivisen tiedon hankkiminen.

Tuotantopäälliköiden ja prosessinohjauksen asiantuntijoiden mahdollisuudet:

 • antaa mahdollisuuden minimoida suunnittelun laadun riippuvuus säädöstietojen tarkkuudesta;
 • vastuunjako, kaksi tuotannon johtamisen tasoa: dispetteri-logistiikkayrityksen ja paikallisen (työpaja) johtamistaso;
 • kirjanpidon tarkkuus: työn operatiivisen koostumuksen ja materiaalien kulutuksen selventäminen jokaiselle aloituserälle;
 • voit minimoida uudelleenkehityksen tarpeen;
 • Tuotantoprosessin etenemisen kontrolloimiseksi vaiheittain (työpajojen välinen uudelleenjakelu) on toteutettu lähetysmekanismi, kehitetty ”semafori-ilmoitusjärjestelmä”;
 • tuotantopäällikkö voi ennakoida etukäteen tilanteen negatiivisen kehityksen tuotantoprosessin aikana suunniteltuihin päivämääriin verrattuna.


Kustannusten hallinta ja kustannuslaskenta

toimivuus:

 • Voit organisoida materiaalivirtojen ja resurssien kulutuksen valvonnan varmistamalla yrityksen tuotanto, johtaminen ja kaupallinen toiminta.
 • Kustannuslaskenta ja tuotantokustannusten laskenta suoritetaan operatiivisen kirjanpidon tietojen perusteella.
 • Yrityksen tosiasiallisten kustannusten kirjanpito toimintotyypeittäin tarvittavissa osissa fyysisinä ja kustannuserinä.
 • Käynnissä olevien resurssien operatiivinen määrällinen kirjanpito.
 • Laskentamenetelmä raportointikauden lopussa käynnissä olevien keskeneräisten töiden todellisista saldoista vaadituissa osissa.
 • Eri tapoja jakaa kustannukset tuotantokustannuksiin ja suoritettuihin töihin, tuotantokustannuksiin, toiminta-alueisiin ja tuleviin kustannuksiin.
 • Lasketaan kauden todelliset tuotantokustannukset.
 • Tietojen tuottaminen tuotantokustannusten rakenteesta.
 • Arvioidut kustannukset voidaan eritellä alkuperäisten kustannusten määrällä riippumatta tuotantoprosessin uudelleenjaon määrästä.

Rahoituspalveluiden johtajien ja asiantuntijoiden mahdollisuudet kustannuslaskennassa:

 • arvioidut kustannukset voidaan eritellä alkuperäisten kustannusten määrällä riippumatta tuotantoprosessin uudelleenjaon määrästä;
 • liikkeeseenlaskun alustava kokonaiskustannusarvio raportointikaudella;
 • erilaisia tapoja jakaa kustannukset.


Varainhoito

toimivuus:

 • lainojen, talletusten ja lainojen kirjanpito;
 • hankkiminen (maksukortit);
 • joustavat työkalut kalenterin ylläpitämiseen;
 • kassavirta-analyysiraportit;
 • kirjanpidon merkintöjen lykkääntynyt pohdinta;
 • lähetysten sitominen asiakirjoihin ilman muutosta;
 • asiakirjojen luominen vakiotoimintaa varten;
 • tietojen kuultavuus;
 • muiden kuin taloudellisten indikaattorien rekisteröinti;
 • talousraporttien generaattori;
 • Mukautettu metodologinen malli esitetään: tilikartta, postituspohjat, IFRS: n mukainen tilinpäätös;
 • taloudellisen toiminnan toiminnot kirjataan toiminnallisilla kirjanpitoasiakirjoilla, lähetykset muodostetaan taloudelliseen kirjanpitoon sekä kansallisten standardien periaatteiden että IFRS: n mukaan, kaksinkertaista tietojen syöttämistä ei tapahdu.
 • on mahdollista tuottaa IFRS: n mukaisia raportointiartikkeleita kansallisten tilinpäätösstandardien periaatteiden mukaisesti tehtyjen liiketoimien muuntamismenetelmällä.

Mahdollisuudet esimiehille ja rahoituspalvelujen ammattilaisille:

 • yrityksen tehokas taloudellinen analyysi;
 • taloudellisesti järkevä liiketoiminnan kehittämisen hallinta;
 • toiminta-alueiden optimointi;
 • taloudellisten tulosten kirjanpito liiketoimintalinjojen yhteydessä.


budjetointi

toimivuus:

 • muokattavissa olevat budjettityypit ja edistynyt analytiikka;
 • skenaarioiden mallintaminen;
 • budjettiprosessien hallinta;
 • monen valuutan tuki;
 • taulukko- ja säätölomakkeet;
 • taloudellinen ennuste;
 • analyysi suunniteltujen indikaattorien saavuttamisesta;
 • konsolidoidun raportoinnin kokoaminen seurannan tuloksista;
 • edistynyt taloudellinen analyysi.

Mahdollisuudet esimiehille ja budjetoinnin ammattilaisille:

 • tehokkaat työkalut budjetointiprosessin hallintaan;
 • tiedon laadunvalvonta dekoodaamalla laskelmien lähdetietoihin;
 • budjettikorjausten hallinta - järjestelmä tallentaa budjettikohtien arvojen muutosten historian;
 • kätevä suunniteltujen indikaattoreiden laskenta budjetin muokkaamisen muodossa - mahdollistaa kunkin indikaattorin kaavan mukaisten laskelmien käytön samanaikaisesti useista tietolähteistä;
 • Budjetti-ilmentymien versiovaihtoehto antaa sinun analysoida ja vertailla versioita.


Lakisääteinen kirjanpito, IFRS

toimivuus:

 • Kätevä toiminto kirjanpidon ja verotuksen kirjanpidon automatisoimiseksi, mukaan lukien pakollisen (säännellyn) raportoinnin laatiminen organisaatiossa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Se tukee erillisten divisioonien organisaatioiden toiminnan kirjanpitoa ja verolaskentaa, sekä allokoituna että erillisenä taseena.
 • Tilien kokoonpano, analyyttisen, valuuttamääräisen ja määrällisen kirjanpidon järjestäminen tilillä vastaa kirjanpito- ja raportointitietoja koskevan lainsäädännön vaatimuksia.
 • Raportointi Internetin kautta.

Tilintarkastuspalveluiden johtajien ja asiantuntijoiden mahdollisuudet:

 • kirjanpito- ja verolaskentaominaisuudet järjestelmässä on suunniteltu varmistamaan täydellisin noudattaminen sekä kansallisen lainsäädännön että todellisen liiketoiminnan tarpeiden kannalta;
 • hyväksytty menetelmä on jatkokehitys kirjanpitoratkaisuille, jotka on otettu käyttöön ”1C: Enterprise” -järjestelmän tuotteissa, joista on tullut maan teollisuusstandardi;
 • säännellyn kirjanpidon automatisointi on korkealla teknologisella tasolla.


Asiakassuhteiden hallinta

toimivuus:

 • suhteiden strategian muodostaminen kumppaneiden kanssa;
 • liiketoimintaprosessit asiakasvuorovaikutuksen järjestämiseksi;
 • asiakkaan, kumppanin asiakirja-aineisto;
 • kanta-asiakaskortit; kanta-asiakasanalyysi;
 • vaatia työtä;
 • seurata tapahtumien toteuttamista;
 • BCG-analyysi;
 • Johtajien tulosindikaattorien tarkennettu analyysi.

Mahdollisuudet esimiehille ja asiakaspalvelun ammattilaisille:

 • antaa sinun vastata nopeasti asiakaspyyntöihin, suunnitella selkeästi vuorovaikutusta heidän kanssaan, arvioida eri markkinointi- ja mainoskampanjoiden tuloksia asiakkaiden houkuttelemiseksi;
 • seurata jokaista puhelua;
 • Hyödynnä jokaista kontaktia;
 • rakentaa suhdejärjestelmä, organisoimalla työ optimaalisesti eri asiakasryhmien kanssa.


Myynnin hallinta

toimivuus:

 • myyntiprosessien ja asiakkaan kanssa tapahtuvien liiketoimien suorituskyvyn hallinta;
 • myynti suppilo;
 • hinnastojen laatiminen, joka sisältää tietoja jäljellä olevista tavaroista;
 • säänneltyjen myyntiprosessien ja liiketoimintaprosessien käyttö monimutkaisen myynnin hallintaan;
 • edistynyt asiakastilausten hallinta, vakio- ja yksilölliset myyntisäännöt, sopimukset;
 • asiakkaiden itsepalvelu;
 • myyntiedustajien hallinta.
 • seurata myyntiprosessien tilaa;
 • ajoneuvojen käytön suunnittelu;
 • myyntiennusteen todennäköisyysarviointi;
 • Erillinen kirjanpito kumppaneille (johdon kirjanpito) ja vastapuolille (säännelty kirjanpito);
 • velkarajan automaattinen hallinta;
 • keskinäisten sovintoratkaisujen luettelo.

Myyntiosaston johtajien ja asiantuntijoiden mahdollisuudet:

 • voit tallentaa neuvotteluhistorian asiakkaan kanssa myyntikoostumuksen ja myyntiehtojen määrittämiseksi;
 • voit suunnitella tulojen vastaanottamisen päiväkohtaisesti, seurata, että asiakas noudattaa sovittuja maksuaikoja, jakaa erääntyneitä saamisia;
 • tarjoaa tuotteiden ja tavaroiden myyntiprosessin kokonaisvaltaisen automatisoinnin valmistusyrityksessä tukku- ja vähittäiskaupassa;
 • sisältää suunnittelu- ja myynninhallintakeinot, antaa sinulle mahdollisuuden ratkaista asiakastilausten hallintaan liittyvät ongelmat.


Hankintojen hallinta

toimivuus:

 • Operatiivinen hankintasuunnittelu, joka perustuu myyntisuunnitelmiin, tuotesuunnitelmiin ja asiakkaiden jäljellä oleviin tilauksiin.
 • Tilausten toimittaminen toimittajille ja niiden toteuttamisen valvonta.
 • Kiinteitä nimikkeistöjä sisältävien sopimusten, määrien ja toimitusaikojen lisäehtojen rekisteröinti ja analysointi.
 • Tuki erilaisiin järjestelmiin tavaroiden vastaanottamiseksi tavarantoimittajilta, mukaan lukien hyväksyminen myyntiin ja tiemaksujen raaka-aineiden vastaanottaminen.
 • Vakio toimitusten tekeminen varastotilauksilla.
 • Tavaroiden, valmiiden tuotteiden ja materiaalien varaston ja tuotannon tarpeiden analyysi.

Materiaalitukipalvelujen johtajien ja asiantuntijoiden mahdollisuudet:

 • kokonaisvaltainen analyysi ja suhteiden luominen myyntitilausten ja toimittajien tilausten välillä;
 • analyysi seurauksista, jotka voivat johtua siitä, että toimittajat eivät täytä tilauksia (mikä asiakkaan tilausta voi häiritä tavaroiden tai materiaalien puutteen vuoksi);
 • hankintojen suunnittelussa ottaen huomioon varastojen ennakoitu määrä ja varastossa olevat varastot;
 • optimaalisten tavarantoimittajien valinta niiden luotettavuuden, toimitushistorian, tilausten kiireellisyyden kriteerien, ehdotettujen toimitusehtojen, alueellisten tai muiden mielivaltaisten ominaisuuksien ja automaattisen tilauksen muodostamisen perusteella heille;
 • toimitusten ja maksuaikataulujen ajoittaminen.


Henkilöstöjohtaminen ja palkanlaskenta

toimivuus:

 • maksut henkilöstön kanssa käteisellä ja muulla kuin käteisellä, työntekijöiden velanhoito;
 • kertyneiden palkkojen analyysi sisäistä analyyttistä raportointia käyttämällä;
 • yhtenäisten ilmoituslomakkeiden vastaanottaminen;
 • verojen ja vähennysten laskeminen lain sääntelemästä palkkarahastosta;
 • säännellyn palkkaraportoinnin muodostaminen, sekä konsolidoidut että personoidut;
 • sähköinen vaihto veroviranomaisten kanssa.

Henkilöstöjohtamisen ja palkanlaskennan johtajien ja asiantuntijoiden mahdollisuudet:

 • tehokkaiden motivaatiojärjestelmien organisointi;
 • henkilöstörekisterit ja palkanlaskenta lain mukaisesti;
 • avulla voit lisätä laskelmien luotettavuutta ja nopeutta henkilöstön kanssa;
 • minimoida laskentakustannukset, automatisoida koko ratkaisukokonaisuus;
 • tuottaa asiakirjoja palkanlaskentaa ja raportointia varten valtion valvontaviranomaisille.


Varastointi ja varastojen hallinta

toimivuus:

 • varaston monimutkainen hierarkkinen rakenne;
 • mesh varastointi hallinta;
 • Tilausten erillinen kirjanpito - varausvaatimukset;
 • varastotyöntekijöiden liikkuvat työpaikat;
 • monikierroskonttien kirjanpito;
 • varaston hallinta;
 • varastojen tilastollinen analyysi; ABC /XYZ-analyysin tulosten tallentaminen;
 • ennakoidun kysynnän laskeminen;
 • tavarat varastoissa viimeisen käyttöpäivän mukaan;
 • toimitusjohtaminen;
 • tuotekalenteri.

Varastojen ja varastonhallintapalvelujen johtajien ja asiantuntijoiden mahdollisuudet:

 • tavaroiden ja materiaalien kohdennettu varastointi antaa sinun hallita varastointipaikkojen asettelua niiden vastaanottamisen yhteydessä, kokoonpanon varastopaikoista lähetyksen aikana, siirtämisen ja purkamisen;
 • automaattisen optimaalisen säilytyspaikan valitseminen sijoittamisen ja kokoamisen aikana;
 • työalueiden luominen varastosolujen optimaalisen saatavuuden saavuttamiseksi, menettelytavan muodostaminen varastosolujen ohittamiseksi;
 • erilaisia valintastrategioita solujen sijoittelun optimoimiseksi;
 • osoitevaraston (huoneen) solujen ennakoivan syöttömekanismin avulla voit lisätä valinnan nopeutta kuljettaessasi tavaroita varastosta;
 • tavaroiden varastojen monivaiheinen prosessointi, mukaan lukien varastotilausten muodostaminen, saldojen laskutusmääräysten antaminen, ylijäämien ja pulan erillinen heijastus;
 • tavaroiden toimitusprosessin optimointi asiakkaille sekä tavaran toimitusprosessin siirtäessä tavaroita varastojen välillä.

Korjausten järjestäminen

toimivuus:

 • Korjaustilojen kirjanpito
 • Luokitellaan korjausobjektit passin ominaisuuksien koostumuksen yhteisten piirteiden, käyttötuntien, korjaustyyppien ja toimintatapojen perusteella.
 • Korjaustilojen kuntoa sekä omistajuutta ja sijaintia seurataan.
 • Korjausobjektit voivat olla sisäkkäin tai muiden korjausobjektien solmut.

Korjausrakennuksen käytön aikana järjestelmään syötetään tietoja aukioloajoista ja havaituista vioista.

Vikojen rekisteröiminen päiväkirjaan antaa sinun analysoida ja organisoida suunniteltujen ja ajoittamattomien korjaustoimintojen suorittaminen

Mahdollisuudet tuotanto- ja korjauspalveluihin:

 • voit luoda korjaus- ja huoltotoimien aikataulun, jossa otetaan huomioon sekä rekisteröidyt viat, käyttöaika, säännöt että ennakoimattomat ulkoiset olosuhteet (järjestelmän ulkopuoliset tilaukset);
 • osajärjestelmä on tiiviisti integroitu tuotanto-alajärjestelmään. Korjaamot voidaan liittää tuotantotyökeskuksiin. Samaan aikaan suunnitellut laitekorjaukset vaikuttavat näiden laitteiden saatavuuteen tuotannon suunnittelussa.

Hinta: €6,000

Varastossa


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram