+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 526
BAS-dokumenter "BAS Dokumentoobig KORP" er en innovativ løsning i ECM-klasse (Enterprise Content Management) med en bred vifte af muligheder for styring af forretningsprocesser og teamwork.

"BAS Dokumentoobig KORP" er en innovativ løsning i ECM-klasse (Enterprise Content Management) med en bred vifte af muligheder for styring af forretningsprocesser og teamwork.

Funktioner
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • producent
  BAS
Show all features (6)

Produkt beskrivelse


FUNKTIONelle muligheder for softwareproduktet "BAS DOCUMENTOOB_G CORP"

"BAS Document Management KORP" i et kompleks løser en bred vifte af opgaver med automatisering af dokumentregnskab, medarbejderinteraktion, kontrol og analyse af præstationsdisciplin. Programmet understøtter multi-user arbejde på et lokalt netværk eller via Internettet. "BAS Document Management KORP" overholder alle lovgivningsmæssige og lovgivningsmæssige krav vedrørende proceduren for arbejde med dokumenter.

OVERENSSTEMMELSE MED UKRAINISK LOVGIVNING

"BAS Dokumentoobig KORP" giver dig mulighed for at automatisere forretningsprocesser for organisatorisk og administrativ arbejdsgang i overensstemmelse med de vigtigste beslutninger og love, der styrer styringen af kontorarbejde og arbejdsgang i Ukraine:

 • Ukraines lov dateret 05.22.2003 nr. 851-IV "Om elektroniske dokumenter og elektroniske dokumenter";
 • Ukraines lov dateret 05.07.1994 nr. 80/94-VR "Om beskyttelse af oplysninger i informations- og telekommunikationssystemer";
 • Ukraines lov dateret 02.10.1996 nr. 393/96-BP "Om messens kornmasse";
 • Dekret fra Ukraines ministerkabinet dateret 30.11.2011 nr. 1242 "Efter afslutningen af typiske instruktioner for gejstlige aktiviteter hos de centrale myndigheder i den autonome region;
 • Resolution fra Ukraines ministerråd dateret den 28. oktober 2004 nr. 1453 "Om certificering af standardproceduren for elektronisk dokumenthåndtering i viskose myndigheder".

ARBEJDE MED DOKUMENTER


"BAS Dokumentoob_g KORP" giver dig mulighed for at arbejde med dokumenter af enhver art. Hvert dokument ledsages af et registrerings- og registreringskort, hvis sæt med detaljer svarer til "Instruktioner for gejstligt arbejde nr. 1153 af 10/17/1997", dekret fra Ministerkabinettet "Om godkendelse af standardproceduren for elektronisk dokumenthåndtering i myndigheder".

OPBEVARINGS- OG TILGANGSRETTIGHEDER

I konfigurationen af programmet "BAS Dokumentoobіg KORP" gemmes interne dokumenter og filer i mappestrukturen under hensyntagen til adgangsrettigheder.

Mappestrukturen kan dannes i overensstemmelse med virksomhedens organisationsstruktur eller efter dokumenttype.

Hver mappe er indstillet til at give brugere eller grupper af brugere mulighed for at udføre forskellige handlinger: læse, tilføje, redigere eller slette.
Derudover er alle konfigurationsdata for "BAS-dokumentation KORP" begrænset af adgangsrettigheder afhængigt af dokumenttyper, adgangsmærker for dokumenter, grupper af korrespondenter og grupper af enkeltpersoner, organisationer og forretningsforhold.
Direkte filer kan gemmes både i infobasen og i diskenheder på disken.

AUTOMATISK DOWNLOAD AF FILER FRA KATALOGEN

Programmet kan automatisk uploade filer til det specificerede bibliotek på det lokale netværk. Så snart en fil eller mappe med filer vises i dette bibliotek, overføres de straks til mappen Arbejdsgang med de originale navne og strukturen på undermapper bevaret. Overførte filer genkendes, indekseres automatisk og kan øjeblikkeligt involveres i dokumentadministrationen af din virksomhed. Det er praktisk at bruge til integration, for eksempel med netværksstreaming scannere, faxmaskiner og andre applikationer.

REGISTRERING AF INDKOMST OG UDGÅENDE DOKUMENTER

"BAS Dokumentoob_g KORP" giver dig mulighed for at registrere og registrere indgående og udgående korrespondance. Samtidig udføres automatisk generering af gennemregistreringsnumre i henhold til komplekse regler.
Registrering af dokumenter udføres i overensstemmelse med statslige standarder, standardinstruktioner og traditioner for hjemmekontorarbejde.
Dokumentregistrering ledsages af følgende processer:

 • bogføring af modtagne dokumenter, udskrivning af stregkoder og registreringsstempler;
 • automatisering af proceduren for gennemgang af dokumenter og efterfølgende kontrol;
 • anmeldelse af kunstnere
 • støtte til regulerede frister for gennemførelse af dokumenter;
 • dannelse af sager, overførsel af lukkede filer til arkivlagring eller destruktion;
 • Efterfølgende generation af rapporter om modtagelse og gennemførelse af dokumenter på udløbne dokumenter.

REGNSKAB AF CITIZEN APPALER

Programmet giver mulighed for registrering og behandling af borgernes appeller i henhold til loven i Ukraine nr. 393/96-BP af 02.10.1996 "Om borgernes appeller".
Der redegøres for duplikater og gentagne appeller samt redegørelse for fremsendelse af borgernes appeller til og fra tredjepart.
For at arbejde med borgernes appeller bruges en særlig arbejdsplads, hvor specialisten øjeblikkeligt ser alle borgernes appeller modtaget, korrespondancehistorikken og anden ledsagende information om dem. For at analysere og kontrollere udførelsen af borgernes appeller bruges rapporterne "Gennemførelse af borgernes appeller", "Struktur af appeller for perioden", "Dynamik for antallet af appeller", "Liste over borgernes appeller".

REGNSKAB AF KONTRAKTER

I "BAS Documentoobig KORP" automatiseres hele livscyklussen for kontraktsdokumenter:
udarbejdelse af et udkast til kontrakt;

 • koordinering af udkastet til aftale, både eksternt og internt;
 • bogføring af alle dokumenter, der er relateret til kontrakten, for eksempel handlinger, yderligere aftaler;
 • bogføring og kontrol af gyldigheden af kontrakter;
 • automatisk forlængelse af gyldigheden i henhold til de regler, der er specificeret i kontrakten;
 • • multicurrency-bogføring af kontraktbeløb;
 • regnskabsføring og kontrol med opfyldelsen af finansielle forpligtelser i henhold til kontrakten;
 • kontrol med tilgængeligheden af underlagsdokumenter under kontrakten, for eksempel en faktura;
 • kontrol med returnering af overførte kopier af dokumenter i henhold til kontrakten
 • opsigelse af kontrakten.


Til analyse af kontraktmæssigt arbejde leveres rapporter som "Liste over indgåede aftaler", "Kontrakter med udløb af aftaler", "Ledsagende dokumenter i henhold til aftalen", "Dynamik over antallet af indgåede aftaler", "Dynamik over mængderne af indgåede aftaler", "Opsagte aftaler".

SCAN

"BAS-dokumentation KORP" giver mulighed for at downloade indgående, udgående, interne dokumenter og filer fra scannere af enhver type, der understøtter TWAIN-grænsefladen. Scanning udføres i jpg-, pdf- og tif-formater, inklusive flersidede sider.
Det understøtter stream-scanning med automatisk genkendelse af dokument stregkoder og dannelse af flersides tif- eller pdf-filer.
Automatisk genkendelse af scannede billeder og fuldtekstsøgning af genkendte dokumenter leveres.

EMAIL

Den interne mail, der er integreret i "BAS Document Management CORP" tillader:

 • Send via e-mail direkte fra programmet alle dokumenter eller filer.
 • Upload input eller interne dokumenter via e-mail.
 • Når du bruger EDS, skal du sende og modtage underskrevne og krypterede filer.
 • Søg i bogstaver efter detaljer og ved hjælp af en hurtig søgning, søg blandt andet og efter tekstindholdet i bogstaver.
 • Derudover overvåger programmet automatisk mail og viser en meddelelse, der dukker op i nederste højre hjørne, når nye meddelelser ankommer. Hvis der var korrespondance i brevet, rapporterer programmet dette, der viser hyperlinks i læseområdet og brevkortet.

YDELSE AF OPGAVER VED POST

Opgaven kan udføres pr. Mail ved blot at svare på specielle mail-meddelelser, der automatisk er sendt af programmet.

VISNING, REDIGERING OG KONTROL VERSIONER

Til visning og redigering af dokumenter bruger "BAS Documentation KORP" de relevante applikationer, der er installeret på brugernes lokale computere.

Hverdagens arbejde med dokumenter og filer udføres direkte på "skrivebordet"; brugeren ser en liste over redigerbare dokumenter og en liste over opgaver, der ikke er afsluttet; en "Desktop" -indstilling er udstyret med muligheden for at slette, tilføje eller bytte elementer i et bestemt afsnit.

"BAS Dokumentoob_g KORP" giver medarbejderne adgang til filer, både til visning og redigering. Konflikter under redigering af dokumenter fjernes takket være fillåsemekanismen.
Når du gemmer ændringer i infobasen, oprettes en ny version af filen automatisk med forfatteren, datoen og tidspunktet for oprettelsen.

Direkte fra filkortet kan du se listen over versioner, slette unødvendige, ændre den aktive (nuværende) version. For filer med populære formater (doc, rtf, html, txt, odt) understøttes sammenligning af versioner.

DOKUMENTER OG FILER

I "BAS-dokumentation KORP" kan brugerne konfigurere og bruge automatisk udfyldte skabeloner med filer og dokumenter. Når du opretter en ny fil fra en skabelon, udfyldes skabelonfelterne automatisk med legitimationsoplysninger, for eksempel navn, forfatter, oprettelsesdato, kontraktsbeløb og modpartsdetaljer.
Når du opretter et nyt dokument fra skabelonen, udfyldes dets øjeblikkeligt i henhold til skabelonen, og alle de filer, der er angivet i skabelonen, knyttes automatisk til dokumentet, som igen også automatisk udfyldes baseret på dokumentets detaljer.

BARCODING DOOCUMENTS

I "BAS-dokumentation KORP" tildeles alle dokumenter automatisk en stregkode, der kan:

 • udskriv på et separat ark;
 • udskriv over titelsiden på et papirdokument;
 • tryk på et klistermærke;
 • indsæt i et elektronisk dokument som et billede.

Stregkoder bruges til hurtigt at søge efter dokumentoplysninger og til automatisk at vedhæfte filer til dokumenter under streaming-scanning.

UDSKRIVNING AF DOCUMENT REGISTRATION STAMPS

I "BAS-dokumentation KORP" kan brugerne udskrive registreringsstempel for et dokument, der indeholder organisationens navn, registreringsnummer og registreringsdato, stregkode. Registreringsstemplet kan udskrives både på et separat ark og øverst på titelsiden på et papirdokument.

FORBINDELSE MELLEM DOKUMENTER

"BAS-dokumentation KORP" tilvejebringer standardforhold mellem dokumenter, der automatisk etableres, f.eks. Ved registrering af svardokumenter. Programmet giver dig mulighed for at konfigurere yderligere forhold mellem dokumenter og specificere reglerne for brug af disse relationer til dokumenttyper. Enkelt, flere, envejs og tovejskommunikation understøttes.

FLERE RESOLUTIONER I DOKUMENTER

På dokumentkortet "BAS Documentation KORP" kan du specificere flere opløsninger. Opløsninger genereres automatisk af gennemgangsprocessen eller kan indtastes manuelt. Samtidig kan forfatterne til beslutninger ikke kun være ansatte i din virksomhed eller institution, men også embedsmænd fra tredjepartorganisationer.

FREMTAGELSE AF INDKOMMENDE DOKUMENTER

I programmet "BAS-dokumentation KORP" kan du tage hensyn til videresendelse af indgående dokumenter til tredjepartsorganisationer samt modtagelse af omdirigerede indgående dokumenter fra tredjepartorganisationer. I dette tilfælde giver programmet dig mulighed for at kontrollere tidspunktet for udførelsen af videresendte dokumenter.

KONTROL AF OVERDRAGTE DOKUMENTER

Der er en oversigt over overførsel af dokumenter til korrespondentembedsmænd og kontrol med tidspunktet for returnering af de overførte dokumenter.

FORRETNINGSPROCESSER OG BRUGERARBEJDE

I programmet "BAS Documentation KORP" implementeres teamwork med dokumenter ved hjælp af følgende forretningsprocesser:

 • Overvejelse: Dokumentet forelægges til overvejelse for lederen og returneres med dets opløsning til forfatteren af dokumentet. I dette tilfælde, direkte i behandlingsprocessen, kan en tjenestemand foretage en tekstopløsning eller sende et dokument til eksekvering eller fortrolighed.
 • Udførelse: dokumentet overføres til eksekvering til alle brugere på listen og til controlleren for at overholde udøvende disciplin. En af brugerne kan udnævnes som den ansvarlige eksekutor.
 • Godkendelse: de dokumenter, der er knyttet til en sådan forretningsproces, godkendes af de angivne respondenter og returneres derefter til forfatteren af denne forretningsproces for at gøre sig bekendt med resultaterne af godkendelsen eller sende til godkendelse. I "BAS-dokumentation KORP" understøttes sådanne godkendelsesindstillinger som:
  • parallel;
  • konsekvent;
  • blandet (parallelt og serielt), herunder under hensyntagen til routingbetingelserne.
 • Godkendelse: Dokumentet forelægges til godkendelse til den ansvarlige person og returneres til forfatteren af dokumentet for at gøre sig bekendt med resultatet af godkendelsen.
 • Registrering: dokumentet kommer til sekretæren for at tildele et registreringsnummer, anbringe organisationens segl og sende det til korrespondenten.
 • Bekendtgørelse: ved hjælp af denne forretningsproces sendes det krævede dokument til alle brugere på listen til fortrolighed.
 • Instruktion: ved hjælp af denne forretningsproces kan du udstede instruktioner til medarbejderne og verificere deres implementering.
 • Behandling af et indgående dokument: denne forretningsproces automatiserer hele cyklussen til behandling af et indgående dokument - gennemgang, udførelse, afskrivning.
 • Udgående behandling: denne forretningsproces automatiserer hele cyklussen med at oprette et udgående dokument - godkendelse, godkendelse, registrering.

Det er muligt at tildele opgaver ikke kun til specifikke kunstnere, men også til roller. Så for eksempel kan et dokument sendes til godkendelse af rollen som "instruktør", og programmet vil automatisk levere den tilsvarende opgave til den, der i øjeblikket udfører denne rolle - til instruktøren selv eller hans stedfortræder.

For at sikre stram routing er det muligt at konfigurere ruteprofilskabeloner for hver type dokument under hensyntagen til betinget routing. Så for eksempel vil en skabelon blive brugt til at aftale kontrakter, hvis størrelse overstiger 20 tusind hryvnias, og en anden til at koordinere alle andre aftaler. Rutebetingelser kan konfigureres i designtilstand eller i det indbyggede sprog.

Fristerne for udførelse af forretningsprocesser overvåges under hensyntagen til medarbejdernes arbejdsplaner og kan beregnes ikke kun i dage, men også i timer og endda minutter.

Implementeret automatisk lancering af forretningsprocesser i henhold til en tidsplan.

Hierarkiet med underordnelse af forretningsprocesser og deres opgaver understøttes. Når du opretter en forretningsproces, kan du specificere, at den er underordnet opgaven med en anden forretningsproces. Således opbygges et hierarki af forretningsprocesser og opgaver, som alle deltagere i disse forretningsforløb kan se under hensyntagen til adgangsrettigheder.
Der er mulighed for midlertidigt at stoppe forretningsprocesser, der gælder for alle underordnede forretningsprocesser og deres opgaver.

INTEGRATION AF FORRETNINGSPROCESSER MED ANDRE INFORMATIONSDATABASER

Hovedformålet med denne integrationsmekanisme er at automatisere sådanne databehandlingsprocesser, der krydser grænserne for forskellige informationsbaser; gøre krydsning af disse grænser usynlige for brugerne. Et eksempel på en forretningsproces, der krydser grænserne for konfigurationer: processen med at behandle en kundeordre begynder i informationsbasen Trade Management, udgave 3, fortsætter i BAS-dokumentation KORP og slutter igen i Trade Management.

ARBEJDSKVENNER HVER DAG

Vinduet "Aktuelle anliggender" på skrivebordet åbnes, når programmet starter. Det viser resumeoplysningerne om brugerens opgaver og underordnede (for ledere), kalenderbegivenheder, mail og forummeddelelser om begivenheder, om arbejde med dokumenter, på tidsporing.
Vinduet "Mine opgaver" viser lister over opgaver for den aktuelle bruger på fanerne "Opgave til mig" og "Opgave fra mig". Fanen "Opgave til mig" afspejler opgaver beregnet til den aktuelle bruger direkte gennem roller eller delegering. Fanen "Opgave fra mig" viser opgaver, der er skrevet af den aktuelle bruger.
Opgaven kan angives med flag i forskellige farver. Dette er praktisk, når man arbejder med et stort antal opgaver.

SØG

Et elektronisk dokument er et struktureret datasæt, der indeholder den nødvendige og materielle del. Detaljerne i dokumentet og oplysningerne om dets indhold kan bruges i processen med at søge efter et specifikt dokument.
I "BAS Dokumentoobig KORP" implementeres en fuldtekstsøgning af alle data (dokumenter, filer) ikke kun for alle kortfelter, men også til indholdet i versioner af filer med populære formater under hensyntagen til morfologien på russisk, ukrainsk og engelsk.

REGNSKAB AF ARBEJDSTID OG KONTROL AF UDFØRELSE

Data om arbejdstidskonti og muligheden for dets kontrol giver hovedet information til at tage ledelsesmæssige beslutninger og tillade optimering af medarbejdernes arbejde.
Programmet implementerer daglig rapportering fra medarbejdere, som inkluderer data om tid, projekt, arbejdsindhold. Baseret på disse oplysninger er det muligt at opbygge forskellige rapporter om medarbejdernes tid i sammenhæng med arbejdstyper, afdelinger eller perioder.
Programmet giver dig mulighed for at holde en fælles og personlig kalender og vælge tidspunktet for begivenheder under hensyntagen til deltagernes ansættelse. En kalender kan oprettes på basis af ethvert andet emne i programmet, for eksempel opgaver, dokumenter, breve, begivenheder.

ORGANISATION AF DISTRIBUTERET INFORMATIONSDATABASE

"BAS-dokumentation KORP" sørger for arbejde i en distribueret infobase-tilstand, herunder muligheden for at gemme filer ikke i infobasen, men på disken.

DATAVEKSLING MED ANDRE TYPISKE KONFIGURATIONER

  I "BAS Document Management KORP" er udvekslingsplaner med standardkonfigurationer indbygget i systemet.
Derudover er udvekslingspakken med andre applikationsløsninger inkluderet i pakken med programudgivelser. Disse udvekslingsregler er klar til brug og konfigurering af udvekslingen vha. Universal XML Data Exchange-behandling.

WEBTJENTETJENESTER MED FILER

"BAS Dokumentoob_g KORP" kan fungere som et eksternt bibliotek med filer i forhold til andre systemer. Interaktionen mellem "BAS-dokumentation KORP" og en anden applikation udføres ved hjælp af webservices.
Brug af programmet som et bibliotek med filer giver dig mulighed for at:

 • tilføj vedhæftede filer til objekterne i din infobase;
 • Relief din informationsbase ved at overføre de gemte filer til "BAS-dokumentation KORP";
 • levere sikker, pålidelig og centraliseret opbevaring af ustrukturerede oplysninger om din virksomhed;
 • integrere filer relateret til din informationsbase i virksomhedens generelle dokumentstrøm;
 • organisere en enkelt fillagring til forskellige infobaser og applikationer.

Pris: €2,090

På lager


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram