+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Politika кофиденциальности

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů osobních údajů (dále jen" Zásady ochrany osobních údajů) akty, pokud jde o veškeré informace, kterou používá On-line obchod softwarové produkty "K2" ( dále jen "Obchod K2" ),

nachází se na názvu domény corp2.net může získat o Uživateli během použití "Obchod K2".

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující termíny:

1.1.1. "Správa webových stránek internetového obchodu (dále jen" Správa stránek) " – pověření zaměstnanci na řízení webu, působící jménem "Shop K2", kteří organizují a (nebo) vykonává zpracování osobních údajů, a také určuje účel zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovány, akce (operace), zahajuje s osobními údaji.

1.1.2. "Osobní údaje" - jakákoliv informace týkající se přímo nebo nepřímo určité nebo определяемому fyzické osobě (subjektu osobních údajů).

1.1.3. "Zpracování osobních údajů" - každá akce (operace) nebo souhrn činností (operací) prováděných s použitím automatizace nebo bez použití takových prostředků s osobními údaji, včetně shromažďování, záznamu, систематизацию, akumulaci, skladování, upřesnění (aktualizace, změny), extrakce, použití, přenos (šíření, poskytování, přístup), обезличивание, blokování, odstranění, zničení osobních údajů.

1.1.4. "Důvěrnost osobních údajů - povinné pro dodržování Provozovatelem nebo jinak získat přístup k osobním údajům tváří požadavek zakázat jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů, nebo mít jiné oprávněné důvody.

1.1.5. "Uživatel webových stránek internetového obchodu (dále jen Uživatel)" – osoba, která má přístup k Webu, prostřednictvím sítě Internet a pomocí Stránky internetového obchodu.

1.1.6. "Cookies" — malé množství dat, faxu web-serverem a хранимый na počítači uživatele, který web klient nebo webovém prohlížeči, pokaždé předá web-server v HTTP-dotazu při pokusu otevřít stránku příslušné stránky.

1.1.7. "IP adresa" — unikátní síťovou adresu uzlu v počítačové síti, postavené na protokolu IP.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Uživatel používá webové stránky "Shop K2" znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobní údaje Uživatele.

2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů Uživatel musí přestat používat webové stránky internetového obchodu.

2.3.Tato Politika ochrany soukromí se vztahuje pouze na webu "Obchod K2". "Obchod K2" nemá pod kontrolou a nenese žádnou odpovědnost za webové stránky třetích osob, na které může Uživatel přejít na možné odkazy, které jsou dostupné na webových stránkách "Obchodu K2" .

2.4. Správa webových stránek neověřuje pravost osobních dat poskytnutých Uživatelem stránek "Obchod K2".

3. PŘEDMĚT ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

3.1. Tato Politika ochrany soukromí stanovuje povinnosti Správa stránek", "Obchod K2" na неразглашению a zajištění režimu ochrany osobních údajů, které Uživatel poskytuje na vyžádání webu Správy při registrace na webových stránkách internetového obchodu nebo při objednávce pro denně Objednávky.

3.2. Osobní údaje, které ke zpracování v rámci této Zásady ochrany osobních údajů, jsou poskytovány Uživatelem prostřednictvím vyplnění registračního formuláře na webových stránkách "Obchodu K2" v sekcích "Registrace" a zahrnují následující informace:

3.2.1. příjmení, jméno, název firmy Uživatele;

3.2.2. kontaktní telefon Uživatele;

3.2.3. e-mailovou adresu (e-mail);

3.2.4. pro partnery - typ účtu, země, město, název společnosti, adresu, psč, e-mailovou adresu (e-mail);

3.2.5. heslo Uživatele pro přístup do systému "Shop K2".

3.3. "Obchod K2" chrání Údaje, které jsou automaticky přenášeny do procesu procházení stránek nebo reklamy:

3.3.1. Vypnutí cookies může způsobit může způsobit neschopnost přístup k určitým částem webových stránek "Obchod K2", který vyžaduje autorizace.

3.3.2. "Obchod K2" provádí sběr statistik o IP adrese své návštěvníky. Tato informace slouží k identifikaci a řešení technických problémů, kontroly zákonnosti držení finanční platby.

3.4. Jakékoliv jiné osobní informace неоговоренная vyšší (historie nákupy, použité prohlížeče a operační systémy, atd.), podléhá do spolehlivá skladování a nešíření.

4. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

4.1. Osobní údaje Uživatele webu správy internetového obchodu může použít, aby:

4.1.1. Identifikace Uživatele, registrovaného na webových stránkách Internetový obchod, pro pokladny a (nebo) uzavření Smlouvy nákup a prodej zboží dálkovým způsobem "Shop K2".

4.1.2. Poskytuje Uživateli přístup k osobní zdrojům stránek "Obchod K2".

4.1.3. Navázat s Uživatelem zpětné vazby, včetně směr oznámení, dotaz, týkající se použití webových stránek "Obchod K2", poskytování služeb, zpracování dotazů a žádostí od Uživatele.

4.1.4. Určení umístění Uživatele pro zajištění bezpečnosti, prevenci podvodů.

4.1.5. Potvrzení o pravdivosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu pro nákupy, pokud Uživatel dal souhlas k vytvoření účtu.

4.1.7. Upozornění Uživatele Webu "Shop K2" o stavu Objednávky.

4.1.8. Zpracování a obdržení platby, potvrzení o příjmu nebo daňové úlevy, zpochybňování platby, určení práva na získání úvěrové linky Uživatelem.

4.1.9. Poskytuje Uživateli efektivní zákaznické a technickou podporu při řešení problémů spojených s pomocí Stránek "Obchod K2".

4.1.10. Poskytuje Uživateli s jeho souhlasem, aktualizace speciální nabídky, informace o cenách, zprávy, korespondence a jiné informace se jménem "Obchod K2".

4.1.11. Provádění propagační činnosti pouze se souhlasem Uživatele.

4.1.12. Poskytovat Uživateli přístup na webové stránky nebo služby partneři Webu "Shop K2" s cílem získat aktualizace a služby.

5. ZPŮSOBY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zpracování osobních údajů Uživatele je poskytována bez omezení funkčního období, jakékoliv legitimní způsob, včetně informačních systémech osobních údajů s použitím prostředků automatizace nebo bez použití těchto prostředků.

5.2. Uživatel souhlasí s tím, že Správa stránek je oprávněn předávat osobní údaje třetím stranám, zejména interpretům Objednávky - řidiči vozidel, a to výhradně za účelem provedení a koordinace objednávky Uživatele, vydal na internetových stránkách "Obchod K2".

5.3. Při ztrátě nebo sdělování osobních údajů, Administrativa stránky informuje Uživatele o ztrátě nebo sdělování osobních dat.

5.4. Správa webových stránek má potřebné organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů od Uživatele zcizení nebo náhodný přístup, zničení, změně, blokování, kopírování, distribuci, jakož i od jiných pochybení třetí strany.

5.5. Správa webových stránek společně s Uživatelem bere vše nezbytná opatření k zabránění škody nebo jiné negativní následky způsobené ztrátou nebo разглашением osobních údajů Uživatele.

6. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Uživatel je povinen:

6.1.1. Poskytnout informace o osobních údajích, které jsou potřebné pro užívání stránek "Obchod K2".

6.1.2. Aktualizovat, doplnit poskytnuté informace o osobních údajů v případě změny této informace.

6.2. Správa webových stránek je povinen:

6.2.1. Používat získané informace pouze pro účely uvedené v § 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.2. Zajistit ukládání důvěrných informací v tajnosti, ne nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, a také není provádět prodej, výměna, zveřejnění nebo zveřejnění jinými možnými způsoby přenesených osobních údajů Uživatele, s výjimkou s. p. 5.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.3. Učinit opatření k ochraně osobních údajů osobní údaje Uživatele podle pořadí, obvykle používaný pro ochranu tohoto druhu informací v současném obchodním obratu.

6.2.4. Realizovat blokování osobních údajů, vztahující se k příslušnému Uživateli, od oslovení či dotaz Uživatel nebo jeho zákonný zástupce nebo oprávněného orgánu na ochranu práv subjektů osobních údajů na dobu kontroly, případě zjištění nepravdivé osobní údaje nebo jednání akce.

7. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Správa webových stránek, není исполнившая své povinnosti, nese odpovědnost za škody vzniklé Uživateli v souvislosti s nezákonné používání osobních údajů, v souladu s právními předpisy Ruské Federace, s výjimkou případů, stanovené p. p. 5.2. a 7.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7.2. V případě ztráty nebo prozrazení Důvěrných informací Správa webových stránek nenese žádnou odpovědnost, pokud tato důvěrné informace:

7.2.1. Stala veřejným majetkem až do jeho ztráty nebo vyzrazení.

7.2.2. Byla získána od třetí strany do doby, kdy ji více Přímo na webu.

7.2.3. Bylo разглашена se souhlasem Uživatele.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Do oběhu podat žalobu na spory vznikající ze vztahu mezi Uživatele těchto stránek "Obchod K2" a na internetových stránkách správy, podmínkou je uplatnění reklamace (písemné návrhy o dobrovolně urovnání sporu).

8.2 .Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne více tvrzení, písemně oznámí žadateli nárok na výsledcích přezkoumání reklamace.

8.3. Pokud není dosáhnout dohody, spor bude předán k projednání v soudní orgán v souladu s platnými právními předpisy Velké británii.

9. DALŠÍ PODMÍNKY

9.1. Správa webových stránek je oprávněn provést změny v této Politice ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost od okamžiku jeho umístění na stránce "Shop K2", pokud není stanoveno jinak nové znění Zásad ochrany osobních údajů.

9.3. Všechny návrhy nebo otázky o těchto Zásadách ochrany osobních údajů je třeba hlásit rs@corp2.net.

9.4. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů zveřejněny na stránce na adrese https://corp2.net.

POZOR !

Údaje kreditní karty jsou zpracovány účetním systémem banky ve zvláště chráněném režimu pro zajištění úplné bezpečnosti.

This category does not contain any products.