+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 343

BAS Management Trading Add to comparison table

ID produktu: k2soft-153
BAS Management Trading BAS Trade Management je moderní nástroj pro zvýšení obchodní efektivity obchodní společnosti. Řešení to umožňuje

zvýšit produktivitu všech služeb komerčního podniku;
pracovat s provozními informacemi odrážejícími aktuální stav podniku v daném čase;
rychle a pohodlně přijímat zprávy pro rozhodování na různých úrovních

BAS Trade Management je moderní nástroj pro zvýšení obchodní efektivity obchodní společnosti. Řešení to umožňuje zvýšit produktivitu všech služeb komerčního podniku; pracovat s provozními informacemi odrážejícími aktuální stav podniku v daném čase; rychle a pohodlně přijímat zprávy pro rozhodování na různých úrovních

Funkce
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • Výrobce
  BAS
Show all features (6)

Popis výrobku


FUNKCE VÝROBKU

Produkt automatizuje následující oblasti obchodování:

 • plánování a analýza skutečností prodeje, nákupů, sestav (ukázky);
 • řízení prodeje (včetně velkoobchodního, maloobchodního a provizního obchodování);
 • řízení dodavatelského řetězce;
 • správa zásob, zejména adresního skladu podle jednoduchého nebo objednávkového schématu;
 • řízení vztahů s dodavateli a zákazníky;
 • správa zákaznických objednávek a interních objednávek divizí;
 • samoobsluha zákazníků prostřednictvím webu;
 • řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím obchodních zástupců;
 • zpracování nároků;
 • správa hotovosti, zejména tvorba platebního kalendáře;
 • řízení nákladů a kalkulace;
 • správa vzájemných vypořádání se zákazníky, dodavateli a odpovědnými osobami;
 • analýza cen a řízení cenové politiky;
 • integrace s komerčním vybavením;
 • sledování a analýza účinnosti obchodních činností;
 • spolupráce s „Účetnictvím pro Ukrajinu 2.0“, „BAS Rozdrіbna torgіvlya“.

Program umožňuje plánovat prodej a nákupy v kvantitativním a celkovém vyjádření, objemy montáže (demontáže) v kvantitativním vyjádření a provádět plánování prodeje sortimentu.

PLÁNOVÁNÍ PRODEJŮ

Predikci prodeje lze provést v samostatném skladu nebo ve formátu obchodu (skladu), manažerem, klientem a transakcí s klientem. Plán prodeje je stanoven na určité časové období s danou frekvencí plánu: týden, desetiletí, měsíc atd. Program poskytuje zprávy pro analýzu skutečností provádění plánů všeho druhu.

PLÁNOVÁNÍ PRODEJNÍCH PRODEJŮ

Rozmanité plánování prodeje poskytuje následující funkce:

 • plánování prodeje podle kategorií produktů;
 • plánování prodeje v souvislosti s obchodními formáty a nomenklaturami;
 • podrobný popis rozšířeného prodejního plánu podle kategorie položek pomocí rozdělených faktorů;
 • správa sbírek
 • vyplnění sortimentu prodejních a nákupních plánů;
 • pomocí průměrné prodejní ceny.

NÁKUPNÍ PLÁNOVÁNÍ

Plánování lze provádět s různým stupněm podrobnosti. Při plánování lze použít zdroje dat: plánované a skutečné objemy nákupů a prodejů; objem objednávek; obchodní bilance atd.

Rovněž je poskytnuta možnost kvantitativního plánování sestavení (demontáže).
Je možné vytvářet objednávky pro dodavatele na základě nákupních plánů a montážních plánů, jakož i vytváření objednávek na montáž (demontáž) na základě montážních plánů (demontáž).

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZÁKAZNÍKŮ

Pro registraci standardních prodejních podmínek vztahujících se na segment partnerů (velkoobchodní zákazníci, distributoři, obchodní řetězce atd.) Jsou poskytovány standardní smlouvy se zákazníky, jejichž použití stanoví:

 • cenové podmínky (ceny a slevy),
 • finanční podmínky (měna, harmonogram, způsob platby, postup vypořádání),
 • logistické podmínky (sklad zásilky, dodací lhůta),
 • ostatní (organizace, zdanění, segment zákazníků, segment nomenklatury atd.).

Modelová dohoda je vhodná pro práci s neomezeným počtem zákazníků.

Je možné uzavřít různé standardní dohody, pokud se podmínky prodeje různých skupin zboží (segmenty nomenklatury) liší.

Hlavním úkolem stanovení podmínek prodeje v dohodě je automatická kontrola jejich souladu s prodejem zboží.

Pro zákazníky, kteří s nimi pracují za zvláštních podmínek, můžete nastavit individuální podmínky prodeje.

NASTAVTE CENY

Aplikované řešení umožňuje určit různé typy cen zboží. Pro každý typ ceny je stanovena měna ceny, pravidla výpočtu, metoda zaokrouhlování atd.

Pro každý typ ceny jsou stanovena jeho vlastní pravidla výpočtu (metoda stanovení cen).

Je možné přiřadit algoritmy pro výpočet ceny:

 • na základě dat uložených v informační databázi;
 • ve formě libovolných vzorců.

Pravidla stanovení cen lze podrobně rozčlenit na cenové skupiny zboží. Pro každou cenovou skupinu zboží lze nastavit jiný vzorec výpočtu. Při vytváření vzorců výpočtu můžete použít konstruktor vzorců.

Ceny na základě dat z informační základny nabízejí různé možnosti. Například můžete získat údaje o minimální tržní ceně na základě registrovaných údajů o cenách konkurentů a dodavatelů.

SLEVNÉ PODMÍNKY (EXTRA)

Je možné přiřadit manuální a automatické slevy (marže). Slevy (marže) lze uplatnit ve velkoobchodě i maloobchodě.

Slevu (přirážku) lze přiřadit:

 •  klientovi v souladu s podmínkami prodeje (při sestavování individuální smlouvy s klientem) nebo skupinou klientů v souladu s podmínkami prodeje (při sestavování standardní smlouvy s klienty);
 • na určitém typu věrnostní karty předložené klientem;
 • při prodeji z konkrétního skladu (obchodu).

Účel procentních i celkových slev (marží), jakož i poskytování bonusových slev (dárky, množstevní slevy).

Aplikační řešení poskytuje různé standardní schémata podmínek pro poskytování slev (marží) (pro jednorázový objem prodeje, pro způsob platby, pro dobu prodeje atd.).

Slevy (marže) lze kombinovat do skupin, pro které je stanoveno pravidlo společné aplikace slev (marží) v rámci skupiny.

Existují různé možnosti společného využití slev (marží):

 • Minimum - s kombinovaným účinkem slev (marží) v jedné skupině bude vybrána sleva s minimální hodnotou;
 • Maximum - s kombinovaným účinkem slev (marží) v jedné skupině bude vybrána sleva s maximální hodnotou;
 • Sčítání - s kombinovaným účinkem slev (marží) v jedné skupině se sčítají slevy (marže), tj. použije se sleva (marže), která se rovná součtu slev nebo marží;
 • Násobení - s kombinovaným účinkem slev (marží) v jedné skupině budou slevy (marže) uplatňovány postupně;
 • Vytlačování - s kombinovaným účinkem slev (přirážek) v jedné skupině bude platná pouze sleva, která má ve skupině nejvyšší prioritu.

Povolené hodnoty pro manuální slevy při pokladně mohou být omezeny. Omezení lze definovat pro konkrétní manažery (uživatele) nebo při uvádění prodeje konkrétním zákazníkům (v dohodách o podmínkách prodeje).

Je možné stahovat nové slevy (marže) s libovolnými podmínkami použití, pomocí externího dodatečného zpracování.

AUTOMATIZACE PROCESU OBCHODNÍCH PRODEJŮ

Pro zvýšení efektivity dlouhého prodeje poskytuje systém automatizaci celého procesu správy dohody, a to od okamžiku, kdy je návrh dohodnut na základě primárního zájmu zákazníka na dohodě s ním, a dále formuluje návrh, dohodne se na nákladech, splátkách a dodávkách, uzavření smlouvy zajištěním transakce se zbožím a ukončení kontroly nad plněním povinností týkajících se platby a přepravy.

OBCHODNÍ NABÍDKY

Komerční nabídky umožňují zaznamenat historii vyjednávání s klientem a určit složení a podmínky prodeje.

 • Manažer tvoří komerční nabídku. Komerční návrh může být vytvořen ve formátech .doc (Microsoft Word), .odt (OpenOffice), * .mxl.
 • Poté manažer pošle nabídku klientovi.
 • Klient odešle odpověď, je zaznamenán jako komerční nabídka, která je zadána na základě původní komerční nabídky.
 • Na základě výsledků dohody manažer zaznamená ty pozice, pro které byly s klientem dohodnuty podmínky.

Po odsouhlasení nabídky a uzavření smlouvy je dodávka provedena jako součást objednávek.

ŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKŮ

V použitém řešení je objednávka „kontrolním střediskem“ pro všechny další akce pro její implementaci.

Proces objednávky je řízen prostřednictvím odpovídajících stavů a stavů dokumentů. Stav objednávky se vypočítá automaticky a informuje uživatele o aktuálním stavu objednávky.

Správce může kdykoli získat podrobné informace o stavu objednávky: jak má být objednávka zákazníka vyplacena v souladu s platebními fázemi uvedenými v ní, podle stavu platby za objednávku a odeslání objednávky. Pro zvýšení pohodlí je poskytováno vizuální zobrazení stavu poskytování příkazů.

Program automaticky kontroluje dodržování objednávek s podmínkami obchodních dohod a neumožňuje uživatelům, kteří nemají příslušná práva, odchýlit se od nich. Pro koordinaci odchylek od podmínek smlouvy lze použít obchodní proces schvalování objednávek. V tomto případě systém automaticky odešle úkoly oprávněným uživatelům ke schválení objednávky a schválí ji, dojde-li k pozitivnímu rozhodnutí osob odpovědných za schválení.

SAMOSTATNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮ

Program umožňuje možnost vlastní registrace objednávek zákazníky přes internet. Klient má přístup k informační základně a je uvedeno přihlašovací heslo.
Při práci v samoobslužném systému může klient provádět následující akce:

 • Zobrazit obecné informace o vašich objednávkách.
 • Zadejte novou objednávku, zadejte způsob doručení. Při výběru objednávky si klient může zobrazit mapu produktu se stručným popisem a fotografií produktu.
 • Zobrazit stav objednávky.
 • Zkontrolujte stav vzájemného vypořádání, objasněte svá data;
 • Zaregistrujte stížnost nebo reklamaci, podívejte se na stav jejího zpracování;
 • Zaregistrujte žádost o návrat;
 • Pokud je klient provizním agentem, vydejte zprávu o prodeji;
 • Při převzetí zboží vydat nesouhlas;
 • Zaregistrujte plány nákupu zboží.
 • Dostávat automatická oznámení na základě výsledků událostí v informační databázi nebo na základě analýzy dat.

AUTOMATIZACE PRODEJŮ SKUPINY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ /DRŽITELŮ

Je podporováno pracovní schéma, ve kterém je zboží nakupováno v jedné společnosti a prodáváno jménem jiných organizací (Intercampani). Navíc podle nakonfigurovaných pravidel je automaticky vybrán vlastník organizace prodávaného zboží, je uskutečněn další prodej zboží mezi organizacemi v rámci společnosti.

ŘÍZENÍ OBCHODUJÍCÍCH ZÁSTUPCŮ

Program implementuje funkčnost pro správu obchodních zástupců (obchodních zástupců): přiřazování klientů agentům, přiřazování harmonogramu návštěv, plánování návštěv zákazníků, generování podrobných úkolů pro shromažďování objednávek a řešení dalších arbitrárních problémů. Na základě výsledků dokončených úkolů lze v informační databázi automaticky vytvářet objednávky zákazníků. Zaznamenávají se také informace o nákladech obchodního zástupce (předběžné zprávy) a shromážděné informace o zákaznících.

Program umožňuje automatizovat správu prodeje prostřednictvím vlastní sítě obchodů. Je stanoveno pro:

 • Tvorba sortimentu zboží v souladu s formáty obchodů (supermarket, supermarket, butik atd.).
 • Nastavení limitu (kvót) pro kategorie produktů v obchodech různých formátů.
 • Stanovení složení kategorie produktu - které produkty budou představovat každou kategorii v každém formátu.
 • Stanovení role zboží v sortimentu, fáze sortimentu a přiřazení typu ceny sortimentního zboží.
 • Provádění analýzy kontroly a stavu rozsahu

V závislosti na formátu obchodů se používají různá automatizační schémata.

INTEGRACE SE SPECIALIZOVANÝM ŘEŠENÍM INSTALOVANÝM V OBCHODECH

Pro řízení prodeje v maloobchodní síti se doporučuje používat produkt ve spojení s BAS Rozdrіbna torgіvlya nebo jedním z průmyslových řešení založených na BAS Rozdrіbna torgіlva. Takový režim stanoví:

 • V kanceláři - maximální možnosti správy skladu, řízení vztahů s dodavateli, plánování prodeje a analýzy v různých sekcích, organizace akcií ke zvýšení loajality zákazníků.
 • V obchodě - autonomní práce, která nezávisí na spolehlivosti komunikačního kanálu s kanceláří, pohodlného a funkčního pracoviště pokladny.

Software třetích stran lze také použít v obchodech.

PRODEJ V OBCHODU AUTOMATIZOVANÉM „ZÁKLADNÍM OBCHODOVÁNÍ“

Maloobchodní operace lze také provádět přímo v „BAS Trade Management“. Současně můžete použít různá obchodní zařízení a registrátory platebních transakcí (RRO): fiskální registrátory, snímače čárových kódů, elektronické váhy, terminály pro sběr dat a podobně.

Při provádění maloobchodního prodeje používá pokladní specializované pracoviště, které vám umožňuje provádět všechny operace postupně při prodeji zboží na obchodní podlaze:

 • otevírání směn v pokladně;
 • vypracování šeku;
 • přijetí platby od kupujícího;
 • uzávěry směn registračních pokladen;
 • převod maloobchodních výnosů do pokladny podniku.

Platba šeku může být provedena jak v hotovosti, tak pomocí platebních karet.

V procesu provozní práce je možné zpracovávat výnosy během směny pokladny.

PRODEJ NA NEMAUTOVANÝCH BODECH

Program automatizuje práci se vzdálenými maloobchodními prodejnami, ve kterých není přístup k informační základně poskytován. Příkladem jsou malé obchody, stánky atd.


Klíčové cíle procesu řízení zásob jsou:

 • dostupnost zásob v požadovaném množství,
 • dosažení požadované úrovně služeb zákazníkům;
 • snížená potřeba pracovního kapitálu;
 • Zlepšení obratu zboží;
 • snížení nákladů podniku na nákup a skladování zboží,
 • odstranění přebytečných zásob.

Abychom plně dosáhli výše uvedených cílů, aplikační řešení vám umožní udržovat zásoby ve skladu, zajistit množství zboží při aktuálních objednávkách na přepravu a splnit potřeby plánů nákupu.

ZJEDNODUŠENÁ PODPORA SKLADŮ

Zjednodušená údržba zásob ve skladu je spojena s plněním úkolů:

 • kontrola aktuální bilance zboží na skladě,
 • stanovení maximálních a minimálních rezerv,
 • výpočet průměrné denní spotřeby zboží,
 • určení dodavatele a pracovních podmínek s ním,
 • tvorba objednávek pro dodavatele pro množství zboží potřebné k udržování zásob.

Zjednodušená údržba zásob ve skladu je prováděna v souladu s parametry:

 • Minimální zůstatek - požadované množství zboží, určené dodací lhůtou,
 • Maximální zůstatek je požadované množství zboží, které určuje úroveň zásob a frekvenci doručení.

ROZŠÍŘENÁ PODPORA SKLADU

Rozšířená údržba zásob ve skladu je spojena s následujícími úkoly:

 • kontrola aktuální bilance zboží na skladě;
 • stanovení maximálních a minimálních rezerv;
 • stanovení metody a metody uspokojování potřeb;
 • výběr zdroje nabídky potřeb;
 • výpočet průměrné denní spotřeby zboží;
 • určení dodavatele a pracovních podmínek s ním;
 • tvorba termínů a harmonogramů pro dodání zboží (datum dodání, datum odeslání);
 • tvorba různých objednávek (objednávky dodavatele, montážní objednávky, objednávky převodů).

ZABEZPEČENÍ AKTUÁLNÍCH OBJEDNÁVKŮ

K zajištění aktuálních objednávek zásilek jsou k dispozici následující možnosti:

 • Stanovení toho, jak jsou uspokojeny potřeby
 • úprava dodacích termínů,
 • kontrola množství zboží potřebného k uspokojení potřeb,
 • stanovení zdroje nabídky potřeb,
 •  kontrola množství zboží, které je již stanoveno v objednávce zásilky,
 • výběr způsobu zadávání objednávek na přepravu,
 • formování různých objednávek.

POTŘEBA PLÁNOVANÝCH NÁKUPŮ

Pokud existují zvláštní požadavky na načasování potřeb (například dlouhá dodací lhůta), použije se volumetrické plánování. Objemové plánování - zahrnuje uspokojování potřeb zadáváním objednávek dodavatelům na základě předem vytvořených plánů veřejných zakázek.

K uspokojení potřeb zadávacích plánů je zajištěno pracoviště, tvorba objednávek pro dodavatele podle plánů.

Bylo zavedeno podrobné provozní účetnictví zboží ve skladech, je zajištěna úplná kontrola zásob zboží v podniku.

Aplikované řešení umožňuje

 • řídit rovnováhu zboží v různých měrných jednotkách v mnoha skladech;
 • vést oddělené záznamy o svém vlastním zboží, zboží přijatém a převedeném k prodeji;
 • podrobně lokalizovat zboží ve skladu v místě skladování, umožňuje optimalizovat montáž zboží ve skladu;
 • brát v úvahu řadu zboží (sériová čísla, data exspirace atd.);
 • nastavit libovolné vlastnosti zboží (barva, velikost, ostatní);
 • brát v úvahu daňový kód (kód UKVED, kód KVED, značka dováženého zboží) a číslo celního prohlášení o nákladu;
 • provádět operace spojené s montáží /demontáží zboží; rezervní zboží.

PŘÍCHOD ZBOŽÍ

Pro zohlednění operací příjmu lze použít zjednodušené schéma pracovního postupu a podrobné účetnictví pomocí schématu objednávky a adresního skladu.

Pro zvýšení efektivity práce poskytuje program pracoviště pro příjem zboží.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ Z SKLADU

Zásilky mají prodejní doklady. Podle nich jsou automaticky generovány příkazy k účtu. Pokud je sklad rozdělen na prostory, jsou automaticky generovány výdajové objednávky pro každou místnost, v závislosti na dostupnosti zboží v místnosti. Podle výdajových objednávek se automaticky generují úkoly pro výběr zboží. V případě potřeby lze vytvořit úkol pro přebalení zboží. Zboží se přesouvá do oblasti přepravy.

Pro zvýšení efektivity práce na montáži zboží je zajištěno pracoviště skladovatele pro přepravu zboží.

INVENTÁŘ VÝROBKU

V praxi je inventarizační proces ve skladu zdlouhavý, proto se v programu provádí jako součást objednávky zásob.

Program poskytuje možnost výpisu zboží v buňkách bez zastavení prodeje. Úložné buňky jsou blokovány v době přepočítávání. Po přepočítání zboží se zaznamenají přebytky, nedostatek zboží. Na základě těchto údajů je analyzována možnost kompenzace přeskupení zboží.

OSTATNÍ POHYB ZBOŽÍ

Program umožňuje zpracování, které vám umožní distribuovat přebytek a nedostatky podle organizace, s přihlédnutím k zůstatkům konkrétních organizací a generování dokumentů pro odpis a kapitalizaci.

Program implementuje funkčnost pro navrhování a provádění pohybů mezi sklady, propouštění zboží pro domácí potřeby, montáž /demontáž.

Údaje o plánovaných vnitřních pohybech se používají při výpočtu požadovaných zásob zboží.

SÉRIOVÉ ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ

Program umožňuje zohlednit produkty v souvislosti se sériemi a daty vypršení platnosti. Série a data vypršení platnosti jsou sekce (analytika) účetnictví zásob, které lze zaznamenat při přijetí a odeslání zboží. Na vnitřním obratu organizace se může podílet zboží se sériemi a daty expirace.

Pro každý typ položky můžete nakonfigurovat vlastní zásady pro účtování řady zboží.

MOBILNÍ PRACOVNÍK WORKPLACE

Skladovatelé mohou s programem pracovat mobilně pomocí specializovaného terminálu sběru dat a programového modulu „Mobilní pracoviště skladovatele“. Byla implementována podpora dvou hlavních velikostí terminálů pro sběr dat: 320x340, 240x320, h 320x320.

Mobilní pracoviště zaměstnance skladu lze použít ve skladu (provozovně) s adresovým uskladněním zboží. Když je pro zaměstnance skladu vytvořen úkol pro výběr, umístění zboží, přepočítání zboží, objeví se tento úkol v seznamu na obrazovce mobilního pracoviště.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Tento program umožňuje automatizovat proces dodávky zboží zákazníkům, jakož i proces dodávky zboží při přesunu zboží mezi sklady.

Dodání zboží může být provedeno jak vlastní dopravou, tak pomocí externí přepravní společnosti (dopravce). Všechna přepravní přiřazení se vytvářejí s přihlédnutím k zóně dodání, pořadí objížďky doručovacích adres a také s ohledem na nosnost vozidla.

PENĚŽNÍ PLÁNOVÁNÍ

Program poskytuje možnost plánování, evidence příjmů a plateb hotovostních a bezhotovostních prostředků. Souhrnné údaje o plánování peněžních toků jsou prezentovány ve formě platebního kalendáře.

Příjem peněžních prostředků je plánován na základě informací o plánované platbě objednávek zákazníků. Při plánování přijímání finančních prostředků se berou v úvahu i další peněžní příjmy (například poskytování půjček).

Je podporováno získávání: program poskytuje možnost účtovat příjmy a náhrady peněžních prostředků získaných pomocí plastových platebních karet z různých platebních systémů.

STANOVENÍ FINANČNÍCH VÝSLEDKŮ

Nákladové účetnictví se provádí v kontextu organizací, což umožňuje zvýšit kompatibilitu s účetnictvím. Je možné zvolit účetní politiku pro účtování nákladů na skladové zůstatky po losu (doklady o přijetí), jakož i odpisy šarží, když je zboží vyřazeno pomocí metody FIFO. Jsou podporovány následující metody výpočtu nákladů na zásoby:

 • Měsíční průměr;
 • FIFO (vážené skóre)
 • FIFO (průběžné skóre).

Je podporováno účtování nákladů na zboží z daňových důvodů.

Finanční výsledek se stanoví porovnáním nákladů s příjmem. Program implementuje celou škálu účtování finančních výsledků, které zahrnuje následující oblasti.

 • Účtování výnosů a nákladů prodeje.
 • Účtování výnosů a nákladů.
 • Rozdělení nákladů na zboží.
 • Rozdělení příjmů a nákladů na činnosti.
 • Účtování finančních výsledků.
 • Analýza příjmů, výdajů a finančních výsledků.

KONTROLA A ANALÝZA PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ

Zpráva „Manažerský zůstatek“ umožňuje kontrolovat finanční situaci podniku podle článků aktiv a pasiv jako celku pro podnik as analytikou pro organizace a divize.

Aplikační řešení umožňuje nakonfigurovat „hlavní panel“ hlavy a zobrazovat na ní různé ukazatele aktivity podniku.

Složení indikátorů, algoritmy pro jejich tvorbu, prezentační formulář lze flexibilně konfigurovat.

ÚČET ÚVĚRY A VKLADY

Program zahrnuje účtování půjček, vkladů a půjček.

Funkčnost programu umožňuje:

 • dodržovat podmínky úvěrových, úvěrových a vkladových smluv;
 • udržovat plány skutečných plateb a poplatků;
 • plánovat peněžní toky z půjček a vkladů v platebním kalendáři;
 • provést plánovou analýzu plateb.

Konfigurace vede záznamy o DPH, spotřební dani z maloobchodního prodeje a jednotné dani.

Subsystém účetnictví DPH je navržen tak, aby poskytoval daňové doklady.

Poskytuje se automatický přírůstek daňových závazků a úvěru. Jsou podporovány následující body pro výpočet daňových závazků a úvěru:

 • 1. událost;
 • Platbou;
 • Odesláním.

Aplikační řešení „BAS Management of Trade“ a „Accountancy for Ukraine, version 2.0“ lze použít pro práci ve společném režimu. Současné použití dvou konfigurací poskytuje:

 • Zlepšení řízení obchodní společnosti.
 • Konsolidace údajů o řízení a účetnictví.
 • Přítomnost všech údajů nezbytných pro řízení obchodního podniku v konfiguraci „BAS Trade Management“.
 • Přítomnost všech údajů potřebných pro regulované účetnictví a vykazování v konfiguraci „Účetnictví pro Ukrajinu“.
 •  Schopnost zaměstnanců pracovat ve svém obvyklém prostředí:
 • účetní pracují v konfiguraci „Účetnictví pro Ukrajinu“;
 • Manažeři pracují v konfiguraci „BAS Management Trading“.

Cena: €280

Na skladě


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram