+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 333

BAS Klіntska licence LICENCE na 300 pracovních hodin Add to comparison table

ID produktu: k2soft-257
BAS Klіntska licence LICENCE na 300 pracovních hodin BAS Klіntska licence LICENCE na 300 pracovních hodin

BAS Klіntska licence LICENCE na 300 pracovních hodin

Funkce
 • Количество рабочих мест
  300
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • Výrobce
  BAS
Show all features (6)

Popis výrobku


POPIS ZÁKLADNÍHO ÚČTU PŘÍLEŽITOSTÍ

ÚČTOVÁNÍ VÍCEJÍCÍCH ORGANIZACÍ S RŮZNÝMI DAŇOVÝMI SYSTÉMY V JEDNOM ZÁKLADĚ

 • Provádění účetního a daňového účetnictví několika organizací v jedné informační základně.
 • Vedení záznamů pro organizace používající různé daňové systémy (daň z příjmu a DPH, jednotná daň).

ÚČTOVÁNÍ

 • Podpora pro skladové a dávkové účetnictví.
 • Účtování dodatečných nákladů zahrnutých do nákladů na zásoby.
 • Účetnictví TZR.
 • Dokumenty pro vedení skladu, včetně balení, demontáže.

ÚČET OBCHODNÍCH OPERACÍ

 • Konfigurace funkčnosti používání maloobchodního a provizního obchodování.
 • Účetnictví v maloobchodu pomocí automatizovaného a neautomatizovaného maloobchodu. Možnost účtování v pořizovacích nebo prodejních cenách.
 • Účtování vratných obalů pro obchod

ÚČTOVÁNÍ HOTOVOSTÍ

 • Účtování o bezhotovostních prostředcích.
 • Účtování hotovosti v cizí měně.
 • Schopnost naplánovat příjem nebo výdaje DS.
 • Práce se zpracováním směny s bankou.
 • Hotovostní účetnictví.

ÚČTOVÁNÍ VYROVNÁNÍ S SMLUVNÍCI

 • Schopnost zřizovat účty pro účtování vypořádání s protistranami pro skupiny protistran, pro jednotlivé protistrany nebo pro smlouvy.
 • Schopnost přizpůsobit protokol dokumentů hierarchickým prohlížením protistranami.
 • Zvýraznění dokumentů s různými možnostmi výběru.
 • Podávání zpráv o vzájemném vypořádání.

ÚČET OS, MNMA, NMA A IBE

 • Pracovní postup pro všechny obchodní operace účtující OS MNMA, IBE a MNA se standardními tiskovými formuláři.
 • Úplné informace o OS na kartě OS.
 • Objektivní nebo kvantitativní účetnictví MMAA.
 • Účtování aktiv nízké hodnoty během převodu do provozu a převodu mezi jednotkami a odpovědnými osobami.
 • Automatizace odpisu nízké hodnoty z provozu s různými možnostmi výběru.
 • Úplné zaúčtování nehmotného majetku.
 • ÚČTOVÁNÍ VÝROBY

  • Účetnictví výroby a polotovarů.
  • Účtování produkce domácích služeb.
  • Účtování o prodeji služeb s nebo bez použití plánovaných cen.
  • Použití různých možností pro rozdělení přímých a režijních nákladů. Automatizace výpočtu nákladů na výrobu produktů a služeb pomocí dokumentu „Uzavření měsíce“.

  ÚČTOVÁNÍ DPH

  • Nastavení možností účtování DPH v Dohodě o protistraně.
  • Specializované standardní zprávy pro kontrolu správnosti účtování DPH.
  • Automatická tvorba daně splatné zpracováním „Tvorba daňových faktur“ za dané období.
  • Vykládka NN a RK pro převod do kontrolujících organizací.
  • Podávání zpráv o DPH.

  PLATEBNÍ ÚČET

  • Možnost vedení osobních záznamů a mezd v tomto programu nebo v externím programu.
  • Při použití externího programu v BAS účetnictví je možné vést záznamy o vypořádání s personálem na podúčtech 66 „Výpočty mezd“ pro každého zaměstnance samostatně nebo jako celek pro zaměstnance.
  • Je možné použít zjednodušený akruální účetní režim.
  • Schopnost používat zjednodušené osobní záznamy bez vytváření dokumentů. Přechod na úplné účetnictví lze provést kdykoli bez nutnosti převodu dat.
  • Vytváření mzdových účtů je možné ve dvou režimech - přímo v akruálním dokumentu (je-li zveřejněn), nebo v samostatném dokumentu „Reflexe platu v účetnictví“ na konci období.

  UKONČENÍ OBDOBÍ, PODÁVÁNÍ ZPRÁV

  • Regulační operace prováděné na konci měsíce jsou automatizované, včetně odpisů, přecenění měny, odpisů nákladů příštích období, kalkulace nákladů, určování finančních výsledků a dalších.
  • Kompletní sada standardních účetních výkazů (rozvaha, šachovnice, hlavní kniha atd.)
  • Pohodlná nastavení a možnosti uložení pro přizpůsobení sestav.
  • Vytváření a doručování regulovaného výkaznictví je automatizované.
  • Synchronizace dat s konfiguracemi „Management of Trade 3“, „Platy a správa personálu“.

  JAK SE NOVÝ ÚČET ZÁKAZNÍKŮ hledá

  ROZHRANÍ TAXI

  • Nový design menu funkcí zvyšuje vizuální čistotu
  • Schopnost „navrhnout“ pracoviště
  1.png
  • „Historie objevů“: záznamy podle data, pohodlné vyhledávání v historii
  2.PNG

  OBLÍBENÉ

  • Data, příkazy, dokumenty lze přidat do oblíbených jedním kliknutím: z formuláře, nabídky funkcí, dialogu, historie
  2_1.png
  • Hledat v oblíbených
  • Schopnost přejmenovat oblíbené
  • Správa fulltextového vyhledávání

  PRACUJTE PROBLÉMEM WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  Web-интерфейс.png

  VÝHODY POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČTŮ PRO RŮZNÉ UŽIVATELE

  HLAVA SPOLEČNOSTI

  • Pomocí karty „Správce“ může správce sledovat a používat nástroj výkaznictví v BAS Accounting. Tato část obsahuje zprávy, které správce požaduje nejvíce ve formě tabulek a diagramů.
  6.PNG 7.PNG
  8.PNG

  ŘÍZENÍ PRODEJŮ

  • V tomto programu pracují manažeři efektivně, vystavují faktury (dokument „Účet pro platbu kupujícímu“), analyzují zůstatky ve skladech bez odkazu na účetní účty (výkaz „Zůstatky ve skladu“), sledují platby (zprávy „Dluh zákazníků na základě smluv“, „ Dluh kupujících podle podmínek dluhu “,„ Dluh dodavatelů podle smluv “,„ Dluh dodavatelů podle podmínek dluhu “atd.).
  1.PNG 2.PNG 3.PNG

  SPRÁVCI

  • Nastavení "typů kontaktních informací"
  • Schopnost rozšířit seznam informací pomocí dalších vlastností (podrobnosti a informace).
  1.PNG 2.PNG
  • Hledejte a vylučujte duplikáty
  • Datum zákazu dat
  • Zálohování a obnovení
  • Verze
  • Pohodlné zprávy pro správce: aktivita uživatele, analýza činnosti uživatele, sledování deníku, doba trvání regulovaných úkolů.
  4.PNG

  ÚČETNÍ ODDĚLENÍ

  Bankovní účetní

  • Vidí seznam schválených žádostí o utrácení peněz a po stisknutí tlačítka provede dokončenou objednávku, poté vyplní nahrání plateb do systému Klient-Banka a vygeneruje účetní záznamy.
  1.PNG 2.PNG

  Účetní aktiv

  • Vede zřetelný účet všech dlouhodobých aktiv, která jsou v rozvaze podniku a provádí operace s dlouhodobými aktivy regulovanými zákonem: účtování o příjmu nových dlouhodobých aktiv, uvedení do provozu, odpisy, přecenění dlouhodobých aktiv, převod do opravy, přijetí z opravy, oprava dokončených oprav nebo modernizace dlouhodobého majetku, oprava Převody a prodeje OS atd.;
  • Každá událost související s operačním systémem se odráží v odpovídající tištěné podobě schválené ukrajinskými právními předpisy;
  • Skupinové vytváření prvků adresáře OS, automatické vyplnění karty po příslušných dokumentech o účetnictví OS.

  Účetní / mzdový účetní

  • Automaticky generované formy regulovaného výkaznictví, jako je „Form-1DF“, zpráva o ERU a statistické zprávy o práci.
  Pro účetní oddělení jako celek
  • Program umožňuje manažerovi analyzovat tržby, zůstatky a pohyby zásob, zůstatky a peněžní toky, vyrovnání se zákazníky a dodavateli, jakož i oběžná aktiva a výnosy a výdaje za celý podnik a samostatně pro každou organizaci. Sestavy jsou sestavovány podle standardních účetních pravidel.
  3.PNG

  Hlavní účetní

  • Automatické generování a dokončení celé sady standardních regulovaných zpráv. Díky integraci se systémem FREDO Sound můžete předkládat zprávy vládním orgánům, registrovat a vyměňovat NN / RK. Integrace s FREDO DocMen umožňuje výměnu dokumentů s dodavateli.

Cena: €30,333.3

Na skladě


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram