+38 (067) 901-63-22 Вс 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Вс 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

Например: VDoc

Корзина

0 товара(ов) на сумму
0 грн.

Упрощенное налого-обложение для IT-компаний

Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції», який набрав чинності 03 серпня 2012 року, встановлює два види податкових пільг для ІТ-сектору – це звільнення від сплати ПДВ та зменшення ставки податку на прибуток.

Розглянемо детальніше кожен із них:

І. У період з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з поставки програмної продукції.

До програмної продукції належить:

  1. результат комп’ютерного програмування у вигляді:
  • операційної системи,
  • комп’ютерної програми (системної, прикладної, розважальної та/або навчальної);
  • компонентів комп’ютерних програм;
  • інтернет-сайтів;
  • онлайн-сервісів;

2. криптографічні засоби захисту інформації (зокрема, електронні ключі)

ІІ. У період з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року ставка податку на прибуток, отриманий від діяльності в індустрії програмної продукції, для суб’єктів індустрії програмної продукції складає 5%.

Для використання цієї особливості оподаткування ІТ-бізнесу суб’єкту ІТ-індустрії необхідно отримати свідоцтво. Для цього до податкової служби за своїм місцезнаходженням підприємець подає реєстраційну заяву та документи, що підтверджують відповідність суб’єкта критеріям, що наведені нижче. Така заява подається не пізніш як за 30 календарних днів до початку кварталу, з якого суб’єкт передбачає отримувати право на використання особливостей оподаткування.

Отримати свідоцтво зможуть ІТ-підприємці, які протягом попередніх 4 послідовних кварталів відповідають таким критеріям:

1) питома вага доходів від здійснення видів ІТ-діяльності становить не менш як 70 % доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

2) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

3) у суб’єкта відсутній податковий борг;

4) щодо суб’єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом.

Для новоутворених ІТ-підприємців, які здійснюють діяльність протягом не менше 2 повних кварталів до дня подання реєстраційної заяви дозволяється при визначенні відповідності критеріям застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності суб’єкта.

Новоутвореними не вважаються суб’єкти, що утворились шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.

Видами економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, яка надає право на використання особливостей оподаткування є:

1) видання програмного забезпечення, включаючи видання і реалізацію (продаж, прокат та/або надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад або адаптацію несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та інші додатки; випуск комп’ютерних ігор для всіх платформ;

2) комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення (у тому числі з використанням комерційних або вільно розповсюджених модулів), включаючи розроблення структури і змісту та/або написання системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числі відновлення), прикладних програм (у тому числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі їх аудіовізуальних елементів); настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до потреб користувачів; написання програмних супроводжуючих інструкцій для користувачів;

3) консультування з питань інформатизації, включаючи планування та розроблення комп’ютерних систем, що поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів і використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, консультування з питань створення продукції програмного забезпечення і надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та інформатизації;

4) діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням, включаючи надання послуг з місцевого керування і діяльності комп’ютерних систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам;

5) створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; обслуговування та супровід комплексів, систем і мереж, збудованих на базі інформаційних технологій; установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, впровадження, інтеграцію з іншими системами, підтримка (налагодження, консультування з питань розробки та експлуатації, модифікація та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографічних засобів захисту інформації; надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення (комп’ютерні програми);

6) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, включаючи діяльність, пов’язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору в режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із запитом, для широкого чи обмеженого кола користувачів (комп’ютеризований менеджмент); оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення.

При чому податківці мають право провести перевірку документів платника податку для встановлення достовірності поданих платником документів і підтвердження права ІТ-підприємця на застосування особливостей оподаткування. Така перевірка може бути проведена протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання реєстраційної заяви. За 15 робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви податкова включає підприємця до спецреєстру та видає йому свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування.

Вже з першого числа наступного місяця після включення до реєстру ІТ-приємець може користуватись особливим податковим режимом.

Проте, слід пам’ятати, що облік доходів та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від здійснення ІТ-дльності ведеться окремо від інших видів обліку.

При цьому, сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання прибутку, який оподатковується за пільговою ставкою, не враховується у інших видах витрат.

Взято с: http://www.my-business.com.ua/newittax

22.03.13, 16:34

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

Освобождение от обложения НДС информационных услуг

Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Водночас, постачання послуг з проектування, видання, програмування, тестування, інсталяції, впровадження, обслуговування програмних та програмно-технічних засобів не відноситься до визначення програмної продукції.

Нагадаємо, що відповідно до діючої норми Податкового кодексу України програмною продукцією є:

- результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної, навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів чи онлайн-сервісів;

- криптографічні засоби захисту інформації.

Таким чином, звільнення від оподаткування податком на додану вартість не поширюється на операції з постачання послуг у сфері інформатизації.

Відповідна норма передбачена пп.26.1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (зміни внесені Законом України від 05 липня 2012 року № 5091-VI «Про внесення змін до р.XX «Перехідні положення» ПКУ щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції»).

22.03.13, 11:15

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

Удаление всех доменов при удалении пользователя в ISPManager

Один мой клиент, тренируясь работать в админке удалил своего пользователя, под которым создавались домены. Как результат, удалились все домены и вся информация, которые были созданы под этим доменом.

Поэтому. когда удаляете пользователя в ISPManager не забывайте: удаление пользователя в ISPManager удаляет так же и всю информацию, которая касается данного пользователя!!!

19.03.13, 22:40

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

ISPManager удаляет домены

Столкнулся с проблемой удаления доенов в админке ISPManager. При анализе ситуации, обнаружил, что домены исчезали не из конфигов Apache и Nginx, а только из списка админки ISPManager.

Т.к. тех-поддержка разработичка ничем не помогла, пришлось бороться с ситуацией самому.

Для начала, включил подробное логирование в ISPManager. Для этого, в конфиге /usr/local/ispmgr/etc/ispmgr.conf указал параметр:

LogLevel 9

После этого, сделал, чтоб постоянно выводилась информация из лога на экран:

tail -n 1 -f /usr/local/ispmgr/var/ispmgr.log

Далее - просматриваю все процессы ISPManager:

ps aux | grep ispm

Снимаем задачу bin/ispmgr.

Данный процесс автоматически запускается при вызове админки из командной строки браузера.

После того, как перезарузил ISPManager - увидел куча сообщений о правах доступа. Как оказалось, ISPManager требует совпадения пользователя, который указан в Apache с владельцем каталога, где создан домен. Если это не так - не будет выводиться домен в списке админки... При этом, сообщение выдастся только в логе...

Указав пользователя-владельца для папки домена, получаем решение проблемы... Правда, нужно не забывать после этого снять процесс ISPManager и заново войти в админку, тем самым перезагрузив админку...

19.03.13, 22:35

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

Использование ufw кратко

ufw enable|disable - вкл. выкл. брендмауэр

ufw logging on|off - вкл. выкл. логи

ufw default allow|deny - правило по умолчанию

ufw allow|deny [service] - вкл. выкл. порт

ufw status - статус брендмауэра.

ufw allow 21 - статус порта в брендмауэре.

ufw delete allow 21 - удаление правила.

ufw allow 53/tcp - разрешить 53 порт tcp.

ufw allow from 10.123.192.199 - разрешение входа с определенного ip-адреса.

ufw deny proto tcp to 72.55.148.21

ufw deny proto tcp from 72.55.148.21

ufw deny 80 from 72.55.148.21

ufw allow|deny|reject|limit [in|out on INTERFACE] [log|log-all] [proto protocol] [from ADDRESS [port PORT]] [to ADDRESS [port PORT]]

ufw deny proto udp to any - запрет udp-протокола

ufw allow in on eth0 to any port 80 proto tcp

ufw delete 3 - удаление правила по номеру

ufw status numbered - получение нумерованного списка правил

ufw reload - перезагрузка сетевого экрана

ufw insert 2 deny proto udp to any

26.12.12, 9:48

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

Настройка Postgresql для работы с 1С

Как показывает практика, не настроенная база данных Postgresql очень медленно работает в 1С. Поэтому, когда говорят, что MsSQL быстрей работает, чем Postgresql с 1С - не верьте. Тут вероятней всего причина кроется в настройках по умолчанию. Т.к. Postgresql по умолчанию настроен таким образом, чтоб работать на любом компьютере. И для того, чтоб использовать всю мощь Вашего сервера - немного нужно его поднастроить.

За настройку Postgresql отвечает файл: postgresql.conf

Если у Вас работает много пользователей (более 100-200), то рекомендую настроить Вам работу Postgresql через pgBouncer. Но, мы не ставим цель данной статьи описывать данную настройку... Поэтому, опишем те параметры, которые сказываются на производительности Вашего сервера:

# Если *, то слушать со всех ip-адресов. По умолчанию, слушается только localhost. Впрочем, этого Вам может хватить.

listen_addresses = '*'

# Номер порта.

port = 5432 # (change requires restart)

# Максимальное количество подключений

max_connections = 100 # (change requires restart)

# shared_buffers: напомним, это НЕ вся память, которая нужна для работы PostgreSQL, это.

#только размер разделяемой между процессами PostgreSQL памяти, которая нужна для выполнения.

#активных операций. Она должна занимать меньшую часть оперативной памяти вашего.

#компьютера, так как PostgreSQL использует также дисковый кэш операционной системы..

#К сожалению, чтобы знать точное число shared buffers, нужно учесть количество.

#оперативной памяти компьютера, размер базы данных, число соединений и сложность запросов,.

#так что лучше воспользуемся несколькими простыми правилами настройки.

#На выделенных серверах полезным объемом будет значение от 8 МБ до 2 ГБ. Объем может.

#быть выше, если у вас большие активные порции базы данных, сложные запросы,.

#большое число одновременных соединений, длительные транзакции, вам доступен.

#большой объем оперативной памяти или большее количество процессоров. И, конечно же,.

#не забываем об остальных приложениях. Выделив слишком много памяти для базы данных,.

#мы можем получить ухудшение производительности. Вот несколько примеров, полученных.

#на личном опыте и при тестировании:

# * Laptop, Celeron processor, 384MB RAM, база данных 25MB: shared_buffers 12 MB

# * Athlon server, 1GB RAM, база данных поддержки принятия решений 10GB: 200 MB

# * Quad PIII server, 4GB RAM, 40GB, 150 соединений, "тяжелые" транзакции: 1 GB

# * Quad Xeon server, 8GB RAM, 200GB, 300 соединений, "тяжелые" транзакции: 2 GB

# Заметим, что увеличение числа shared_buffers и других параметров памяти потребует.

# изменения настроек System V memory вашей операционной системы. Подробнее об этом.

# можно прочитать в документации по PostgreSQL.

shared_buffers = 32MB # min 128kB

#Буфер под временные объекты, в основном для временных таблиц.

#Можно установить порядка 16 МБ

temp_buffers = 128MB # min 800kB

#work_mem: ранее известное как sort_mem, было переименовано, так как сейчас определяет.

#максимальное количество оперативной памяти, которое может выделить одна операция.

#сортировки, агрегации и др. Это не разделяемая память, work_mem выделяется отдельно.

#на каждую операцию (от одного до нескольких раз за один запрос). Разумное значение.

#параметра определяется следующим образом: количество доступной оперативной.

#памяти (после того, как из общего объема вычли память, требуемую для других.

#приложений, и shared_buffers) делится на максимальное число одновременных запросов.

#умноженное на среднее число операций в запросе, которые требуют памяти.

#Для веб-приложений обычно устанавливают низкие значения work_mem, так как запросов.

#обычно много, но они простые, обычно хватает от 512 до 2048 КБ. С другой.

#стороны, приложения для поддержки принятия решений с сотнями строк в каждом.

#запросе и десятками миллионов столбцов в таблицах фактов часто требуют work_mem.

#порядка 500 МБ. Для баз данных, которые используются и так, и так, этот параметр.

#можно устанавливать для каждого запроса индивидуально, используя настройки сессии..

work_mem = 32MB # min 64kB

#maintenance_work_mem: предыдущее название в PostgreSQL 7.x vacuum_mem. Это объем памяти,.

#который требуется PostgreSQL для VACUUM, ANALYZE, CREATE INDEX, и добавления внешних.

#ключей. Чтобы операции выполнялись максимально быстро, нужно устанавливать этот.

#параметр тем выше, чем больше размер таблиц в вашей базе данных. Неплохо бы устанавливать.

#его значение от 50 до 75% размера вашей самой большой таблицы или индекса или,.

#если точно определить невозможно, от 32 до 256 МБ.

maintenance_work_mem = 256MB # min 1MB

#Последнее стаб. 512kB # min 100kB

max_stack_depth = 1MB # min 100kB

fsync = off # turns forced synchronization on or off

synchronous_commit = off # synchronization level; on, off, or local

wal_sync_method = fsync # the default is the first option # supported by the operating system:

# open_datasync

# fdatasync (default on Linux)

# fsync

# fsync_writethrough

# open_sync

full_page_writes = on # recover from partial page writes

commit_delay = 10 # range 0-100000, in microseconds

commit_siblings = 5 # range 1-1000

checkpoint_segments = 200 # in logfile segments, min 1, 16MB each
checkpoint_timeout = 15min # range 30s-1h

11.12.12, 17:42

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

Скрипт автоматического резервного копирования 1С8

Как показала практика, лучше всего делать резервные копии баз данных 1С с помощью самой 1С, а не с помощью средств базы данных. Т.к. по не понятным причинам бекап сделанный с помощью того же Postgresql, после восстановления не корректно работает.

Более того, бекап желательно делать ежедневно. Понятное дело, вручную делать резервные копии информации дело неблагодарное, поэтому всегда хочется автоматизировать данный процесс.

echo off

for /f "tokens=1-4 delims=/ " %%i in ("%date%") do (

set dow=%%i

set month=%%j

set day=%%k

set year=%%l

)

set datestr=%month%_%day%_%year%

echo datestr is %datestr%

set BACKUP_FILE=dp3_%date%.backup

rem %datestr%.backup

echo backup file name is %BACKUP_FILE%

SET PGPASSWORD=ВАШ ПАРОЛЬ

echo on

net stop "1C:Enterprise 8.2 Server Agent"

net start "1C:Enterprise 8.2 Server Agent"

"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" CONFIG /S "localhost\\dp3" /N "ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" /P "ВАШ ПАРОЛЬ" /DumpIB "C:\backups\backup_dp\dp_3_%date%.dt" /AU- /DisableStartupMessages

choice /n /t 180 /d y

net use m: \192.168.3.1\backup /u:ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_СЕТЕВОГО_ДИСКА "ПАРОЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЕВОМУ ДИСКУ"

move C:\backups\backup_dp\dp_3_%date%.dt m:\1s\dp\dp_3_%date%.dt

Объяснение к скрипту:

1. Вначале перезапускаем сервис. Т.к. если "висят" пользователи - резервное копирование не удастся.

2. Запускаем не видимый процесс 1С и формируем бекап.

3. После истечения времени, достаточного для формирования бекапа 1С - перемещаем файл на другой накопитель.

11.12.12, 17:31

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

Не правильное опредение параметров монитора Linux Ubuntu при работе через KVM

Возникла проблема при работе на серверах через KVM. Как оказалось, при подключении через KVM Linux Ubuntu определяла монитор, как 100Hz и с большим разрешением. В результате, вместо того, чтоб изображение транслировалось KVM - видим черный экран. Это привело к тому, что если доступа нет через интернет (например, не произошло подключение к сети), то сервер становится не управляемым, т.к. через KVM войти в систему не получается - выводится черный экран...При анализе данной ситуации было установлено, что у нас в системе нет файла с настройками для монитора по-умолчанию. Отсутствовал вообще файл /etc/X11/xorg.conf

Поэтому, решение данного вопроса - это установка разрешения по умолчанию в файле /etc/X11/xorg.conf (который понадобилось создать).

Section "Monitor"

Identifier "My Monitor"

HorizSync 31.5 - 50.0

VertRefresh 40-90

EndSection

Section "Screen"

Identifier "Default Screen"

Monitor "My Monitor"

DefaultDepth 24

Subsection "Display"

Depth 24

Modes "1024x768"

ViewPort 0 0

EndSubsection

EndSection

11.12.12, 17:31

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

Индикатор переключения языков в Linux Ubuntu в xfce

Не удобно работать без переключателя языков в Linux Ubuntu в xfce.

К счастью, есть превосходная утилита для индикации языков: http://goodies.xfce.org/

Устанавливаются эти утилиты с помощью команды:

apt-get install xfce4-goodies

После установки данной утилиты в xfce Вы можете вывести индикатор клавиатуры, индикатор загрузки процессора и т.п. Вот, как выглядят эти индикаторы:

15.05.12, 18:32

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)

Настройка VPN сервера в Linux Ubuntu

Устанавливаем на сервере сервис протокола PPP:

<strong>apt-get install ppp pptpd</strong>
По умолчанию, корректно устанавливаются все основные параметры.
Проверим, что VPN-порт (1723) слушается сервисом pptp (отвечающим за VPN): 
<strong>netstat -ap | grep pptp</strong>

Мы должны увидеть:

<strong>1723 LISTENED</strong>

Приводим файлы к нужному виду (взято с http://obrivki.blogspot.com/2010/02/vpn-pptpd-ubuntu-windows.html):

/etc/pptpd.conf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

option /etc/ppp/pptpd-options

logwtmp

localip 10.1.1.1 # адрес сервера в создаваемой виртуальной сети

remoteip 10.1.1.50-59 # адреса, раздаваемые клиентам

(диапазоны адресов не должны пересекаться с уже используемыми клиентами в их реальных сетях)

/etc/ppp/pptpd-options

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

lock

name pptpd

nodefaultroute

refuse-pap

refuse-mschap

require-mschap-v2

#require-mppe-128 # шифрование. В теории должно работать, на практике у меня не вышло его завести

proxyarp

nodefaultroute

cat /etc/ppp/chap-secrets

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Secrets for authentication using CHAP

# client server secret IP addresses

user pptpd password *

user2 pptpd password2 10.1.1.54

(заводим пользователей, указываем пароли и, опционально, айпишники, которые они будут получать)

После настройки перезапускаем демона:

sudo /etc/init.d/pptpd restart

12.05.12, 17:11

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)