+38 (067) 901-63-22 Вс 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Вс 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

Например: VDoc

Корзина

0 товара(ов) на сумму
0 грн.

Система обробки помилок MantisBT та пароль адміністратора

Встановив систему обробки помилок MantisBT. Це безкоштовна веб-орієнтована система. Дуже зручна в роботі.
Встановив. Система не запитала в мене пароль для адміністратора. Пробую ввійти - не входить.
Як виявилось, пароль та ім'я для першого входу в систему:
Логін: administrator
Пароль: root

Налаштування електронної пошти на Exim в Linux Ubuntu

Електронна пошта часто потрібна для сервісних робіт. Наприклад, для відправки електронних повідоблень з інтернет-сайту.
По замовчуванню, в Linux Ubuntu вже встановлен сервер електронної пошти Exim. Але він в такому вигляді працює в внутрішній мережі.
Зробимо, щоб електронна пошта запрацювала на зовнішній мир.

Поперше, перевіримо, що в хостах є локальна адреса.

# cat /etc/hosts

Повинно бути:

127.0.0.1 localhost

Встановимо необхідні пакети (якщо вони не встановлені)

apt-get install exim4-base mailutils

Налаштування Exim

dpkg-reconfigure exim4-config

exim1exim2exim3exim4exim5exim6exim7exim8exim9

Перевірка пошти

Перевірити роботу пошти можна командою:

<em>echo “My test Msg” | mail -s Topic ВашаПоштоваАдреса</em>

Додавання посилання на Ваш сайт в кінець тексту, що з нього копіюється

Чи знаєте ви про те, що копіювання і вставка становить 82% від всіх дій, пов'язаних з поширенням контенту в мережі - приблизно в 4.5 рази більше, ніж використання соціальних кнопок?
Саме така тенденція була виявлена рекламним гігантом 33across / Tynt за допомогою дослідження, виконаного в кінці 2012 року.
Можливо, вам здасться це цікавим. Однак як використовувати цю інформацію на практиці? Як застосувати це до свого сайту?
Чи стикалися ви коли-небудь з такою ситуацією, що при копіюванні частини тексту з веб-сайту і вставки його в поштове повідомлення, в файл, на форум або на свій власний сайт, раптово в самому кінці тексту з'являлася зворотнє посилання, яка вказує на джерело?
Досить цікава можливо, вірно? І, як ви могли подумати, досить продуктивна в плані SEO.
Я знайшов декілька способів це зробити на сайті Wordpress.
1 спосіб. Додайте наступний скрипт в файл functions.php вашої теми:

function add_copyright_text() {   if (is_single()) { ?> <script type='text/javascript'> function addLink() {   if ( window.getSelection().containsNode( document.getElementsByClassName('entry-content')[0], true)) {   var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];   var selection;   selection = window.getSelection();   var oldselection = selection   var pagelink = "<br /><br /> Read more: <?php the_title(); ?> <a href='<?php echo get_permalink(get_the_ID()); ?>'><?php echo get_permalink(get_the_ID()); ?></a>"; //Change this if you like   var copy_text = selection + pagelink;   var new_div = document.createElement('div');   new_div.style.left='-99999px';   new_div.style.position='absolute';   body_element.appendChild(new_div );   new_div.innerHTML = copy_text ;   selection.selectAllChildren(new_div );   window.setTimeout(function() {     body_element.removeChild(new_div );   },0); } } document.oncopy = addLink; </script> <?php } } add_action( 'wp_head', 'add_copyright_text');

Якщо ви використовуєте різні сервіси для скорочення URL, замініть get_permalink на wp_get_shortlink.
2 спосіб. Спосіб, що був опублікований на http://habrahabr.ru/post/101763/
Ви створюєте файл java-скрипту:

jQuery.fn.addtocopy = function(usercopytxt) {   var options = {htmlcopytxt: '
More: '+window.location.href+'
', minlen: 25, addcopyfirst: false}   $.extend(options, usercopytxt); var copy_sp = document.createElement('span'); copy_sp.id = 'ctrlcopy'; copy_sp.innerHTML = options.htmlcopytxt; return this.each(function(){  $(this).mousedown(function(){$('#ctrlcopy').remove();});  $(this).mouseup(function(){  if(window.getSelection){ //good times   var slcted=window.getSelection();   var seltxt=slcted.toString();   if(!seltxt||seltxt.length<options.minlen) return;   var nslct = slcted.getRangeAt(0);   seltxt = nslct.cloneRange();   seltxt.collapse(options.addcopyfirst);   seltxt.insertNode(copy_sp);   if (!options.addcopyfirst) nslct.setEndAfter(copy_sp);   slcted.removeAllRanges();   slcted.addRange(nslct);  } else if(document.selection){ //bad times   var slcted = document.selection;   var nslct=slcted.createRange();   var seltxt=nslct.text;   if (!seltxt||seltxt.length<options.minlen) return;   seltxt=nslct.duplicate();   seltxt.collapse(options.addcopyfirst);   seltxt.pasteHTML(copy_sp.outerHTML);   if (!options.addcopyfirst) {nslct.setEndPoint("EndToEnd",seltxt); nslct.select();}  }  });  }); }

Підключаєте його до вашого сайту. И вставляєте скрипт в текст суйту:

<script type="text/javascript">  $(function(){   $("#content").addtocopy({htmlcopytxt: '
Подробнее: '+window.location.href+'', minlen:35, addcopyfirst: false});  }); </script>

Опції оброблювані плагіном:

Опція Опис
htmlcopytxt Що додавати до бувера, що копіюється. Приймає html
minlen Мінімальна довжина тексту, що виділяється. Приймає int
addcopyfirst Додавати htmlcopytxt в початок буферу обміна або в кінец. true/false

3 спосіб. Спосіб для ледачих :)
Згадаємо, чим добрий Wordpress ? Тим, що можна робити сайти майже без програмування, бо вже написана велика кількість плагінів. Як виявилось, такий плагін є!
І не один!
Зайдіть в плагіни. Наберіть в пошуку copy. І побачите величезну кількість таких плагінів:

Тут Ви побачите плагіни, що забороняють копіювати інформацію, продивлятись код та інше. Також, серед них є той плагін, що нам потрібен: Append Link on Copy.
Подібних плагінів - декілька. Тому, якщо він Вам не сподобається - можете вибрати інший :). І роботи - на пару хвилин...

Видалення таблиць з бази даних при видаленні сайту з структури мульти-сайтовості в Wordpress

Вчора спробував видалити один з підсайтів системи Wordpress а він взяв і видалив всі головні таблиці системи... Як результат всі сайти перестали працювати і базу даних прийлось відновлювати з бекапу...

Тепер, буду працювати обережніше. Завжди треба пам'ятати, що дії могуть приводити до втрати даних...

Сайти новин українською мовою

Я звик читати новини на "Обозревателе". Але цей ресурс на російській мові. Мабуть давно їм потрібно було переробити контент...

Тому, вирішив знайти сайти новин українською мовою:

http://www.unian.ua
http://gazeta.ua
http://www.pravda.com.ua

Також інколи корисно почитати:

https://www.facebook.com/partyrightsector
https://www.facebook.com/azov.batalion

Налаштування Nginx – PHP-FPM для роботи багато-сайтовості в WordPress

По замовчуванню, Wordpress працює в одно-сайтовому режимі. Якщо Ви бажаєте включити багато-сайтовість, то зробіть наступні дії:

1. Відкрийте файл wp-config.php. В нього додайте програмний код:

/* Multisite */ define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

2. Налаштуйте мережу. Для цього, зайдіть в Administration > Tools > Network Setup (Инструменты - Установка сети).

3. Wordpress вам повідомить скрипт, призначений для роботи в Apache2.

Скрипт для додавання в wp-config.php (він підходить як для нашого випадку, так і для Apache2).

define('MULTISITE', true); define('SUBDOMAIN_INSTALL', true); define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'nerusoft.com'); define('PATH_CURRENT_SITE', '/'); define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1); define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

Скрипт для Apache2, який потрібно додати в файл .htaccess в корні сайту (не підходить для варіанта Nginx, бо від не виконує ці файли :))

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] # add a trailing slash to /wp-admin RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule ^ - [L] RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L] RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L] RewriteRule . index.php [L]

Для зв'язки Nginx - PHP-FPM необхідно вставляти інший скрипт в налаштування домену Nginx. Цей скрипт різний в залежності від вибраної Вами схеми багато-сайтовості Wordpress.

Скрипт для Nginx для багато-сайтового Wordpress, що використовує підкаталоги:

map $uri $blogname{ ~^(?P<blogpath>/[^/]+/)files/(.*) $blogpath ; }  map $blogname $blogid{ default -999;  #Ref: http://wordpress.org/extend/plugins/nginx-helper/ #include /var/www/wordpress/wp-content/plugins/nginx-helper/map.conf ; }  server { server_name example.com ;  root /var/www/example.com/htdocs; index index.php;  location ~ ^(/[^/]+/)?files/(.+) {  try_files /wp-content/blogs.dir/$blogid/files/$2 /wp-includes/ms-files.php?file=$2 ;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  #avoid php readfile() location ^~ /blogs.dir {  internal;  alias /var/www/example.com/htdocs/wp-content/blogs.dir ;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  if (!-e $request_filename) {  rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;  rewrite ^(/[^/]+)?(/wp-.*) $2 last;  rewrite ^(/[^/]+)?(/.*\.php) $2 last;  }  location / {  try_files $uri $uri/ /index.php?$args ; }  location ~ \.php$ {  try_files $uri =404;  include fastcgi_params;  fastcgi_pass php; }  #add some rules for static content expiry-headers here }

Скрипт для Nginx, що використовує багато-доменність для Wordpress:

map $http_host $blogid {   default    -999;    #Ref: http://wordpress.org/extend/plugins/nginx-helper/   #include /var/www/wordpress/wp-content/plugins/nginx-helper/map.conf ;  }  server { server_name example.com *.example.com ;  root /var/www/example.com/htdocs; index index.php;  location / {  try_files $uri $uri/ /index.php?$args ; }  location ~ \.php$ {  try_files $uri =404;  include fastcgi_params;  fastcgi_pass php; }  #WPMU Files     location ~ ^/files/(.*)$ {         try_files /wp-content/blogs.dir/$blogid/$uri /wp-includes/ms-files.php?file=$1 ;         access_log off; log_not_found off;   expires max;     }  #WPMU x-sendfile to avoid php readfile() location ^~ /blogs.dir {  internal;  alias /var/www/example.com/htdocs/wp-content/blogs.dir;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  #add some rules for static content expiry-headers here }

Як набрати на клавіатурі букву ґ

Зіткнувся з проблемою набирання літери ґ в Віндовс. Гугл допоміг :).

Як оказалось, для того, щоб набрати цю букву, потрібно натиснути Правий Alt + г.

Якщо потрібно набрати велику літеру Ґ натискайте: Shift + Правий Alt + г.

Ресурси по програмуванню та адмініструванню українською мовою (оновлюється)

Основна проблема для українських програмістів, що бажають спілкуватись українською мовою – це велика кількість літератури, сайтів, книжок російською мовою. Як резульат, приходиться 99% часу читати
тексти на мові загарбника. Але, як оказалось, ящо поставити собі ціль, можна знайти досить багато сайтів рідною мовою. Більше того, інколи на цих сайтах пишуть досить цікаві речі.

В цьому пості, я буду писати інформацію про такі сайти.

http://bunyk.wordpress.com/ – Блоґ одного кібера. Досить цікавий блог по програмуванню.

http://wordpress.co.ua – Український WordPress. Сайт по українській локалізації всім відомої CMS-системи.

Реалізація багатомовності в WordPress

Одну і ту же задачу можна виконати декількома шляхами.

Розглянемо шляхи локалізації в системі WordPress:

1. Створення сайтів-клонів на різних мовах. Цей шлях буває досить корисним, особливо якщо Ви бажаєте створити різний контент на різних мовах. Але якщо Ви хочете синхронно перекладати статті на різних мовах може виникнути “розсихронізування”. Також такі сайти досить складно адмініструвати. Користувачам потрібно буде реєструватись заново на кожному з цих клонів. І програмні частини (плагіни, дизайни і так далі) потрібно буде правити стільки разів, скільки у Вас сайтів…

2. Використання багатосайтовості + плагінів перекладу.
Дуже корисний шлях, що доповнює попередній пункт, але в якому відсутні перелічені недоліки. В цьому випадку, використовується можливість багатосайтовості системи WordPress. Щоб включити такий режим, потрібно буде зробити деякі дії по налагодженню конфігураційних файлів Wordpres, htaccess а також встановленню плагіна перекладу.

В цьому випадку сайт на різних мовах працює на одному екземплярі системи WordPress. Як результат, Вам нема необхідності програмувати програмний код для кожного з сайту, налаштовувати дизайни для кожного
сайту. А команди автоматичного перекладу текстів позволяють пришвидчити переклад тексту за допомогою первинного машинного перекладу.

Цей спосіб найбільш вдалий для багатомовних сайтів, якщо Ви володієте мовами, що використовуються на сайті та бажаєте досягти більш-менш коректного перекладу.

3. Переклад за допомогою плагина скрипта від Google.
Компанія Google реалізувала механізм перекладу будь-якого сайту. Щоб реалізувати переклад цим способом Вам необхідно зайти на сайт Гугла. Взяти звідти деякі скрипти для перекладу та вставити в свій сайт.

4. Переклад за допомогою плагіна для перекладу Google.
Звичайно, для програмістів, що не володіють мовами програмування буде досить складно вставити скрипти по перекладну від Google, тому є чудовий плагін, що робить цю роботу автоматично, даже без заходу на сайт Ґуґла
:).

Цей щлях перекладу чудовий для тих, хто хоче за декілька хвилин переласти свій ресурс а також для тих, хто не володіє тими мовами на які хоче перекласти.

Недолік цього способу:
– Не завжди коректний машинний переклад.
– Переклад може займати декілька секунд (це відчувається при переході зі сторінки на сторінку).

Машинний переклад від Google

Технології Ґуґла досягли досить великих результатів в різних сферах діяльності. В тому числі і в перекладі.

Якщо Ви зайдете на сайт https://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT#ru/uk/ то побачите зліва поле вводу, куди вводиться текст і вказується яка це мова, а зправа – переклад на тій мові, яку Ви вибрали.

Наприклад:

Також, цікава можливість прослуховування тексту голосом. Якщо у Ґуґл є
звуковий переклад на вибраній мові, Ви побачите піктограму динаміку.
Натисніть її і почуєте текст голосом.

Звичайно, цей перекладач робить машинний переклад. Але він досить корисний для роботи…