+38 (067) 901-63-22 Вс 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Вс 09:00—18:00
usapolukr

Например: VDoc

Корзина

0 товара(ов) на сумму
0 грн.

Упрощенное налого-обложение для IT-компаний

Закон України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції», який набрав чинності 03 серпня 2012 року, встановлює два види податкових пільг для ІТ-сектору – це звільнення від сплати ПДВ та зменшення ставки податку на прибуток.

Розглянемо детальніше кожен із них:

І. У період з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з поставки програмної продукції.

До програмної продукції належить:

  1. результат комп’ютерного програмування у вигляді:
  • операційної системи,
  • комп’ютерної програми (системної, прикладної, розважальної та/або навчальної);
  • компонентів комп’ютерних програм;
  • інтернет-сайтів;
  • онлайн-сервісів;

2. криптографічні засоби захисту інформації (зокрема, електронні ключі)

ІІ. У період з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року ставка податку на прибуток, отриманий від діяльності в індустрії програмної продукції, для суб’єктів індустрії програмної продукції складає 5%.

Для використання цієї особливості оподаткування ІТ-бізнесу суб’єкту ІТ-індустрії необхідно отримати свідоцтво. Для цього до податкової служби за своїм місцезнаходженням підприємець подає реєстраційну заяву та документи, що підтверджують відповідність суб’єкта критеріям, що наведені нижче. Така заява подається не пізніш як за 30 календарних днів до початку кварталу, з якого суб’єкт передбачає отримувати право на використання особливостей оподаткування.

Отримати свідоцтво зможуть ІТ-підприємці, які протягом попередніх 4 послідовних кварталів відповідають таким критеріям:

1) питома вага доходів від здійснення видів ІТ-діяльності становить не менш як 70 % доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

2) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

3) у суб’єкта відсутній податковий борг;

4) щодо суб’єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом.

Для новоутворених ІТ-підприємців, які здійснюють діяльність протягом не менше 2 повних кварталів до дня подання реєстраційної заяви дозволяється при визначенні відповідності критеріям застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності суб’єкта.

Новоутвореними не вважаються суб’єкти, що утворились шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.

Видами економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, яка надає право на використання особливостей оподаткування є:

1) видання програмного забезпечення, включаючи видання і реалізацію (продаж, прокат та/або надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад або адаптацію несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та інші додатки; випуск комп’ютерних ігор для всіх платформ;

2) комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення (у тому числі з використанням комерційних або вільно розповсюджених модулів), включаючи розроблення структури і змісту та/або написання системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числі відновлення), прикладних програм (у тому числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі їх аудіовізуальних елементів); настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до потреб користувачів; написання програмних супроводжуючих інструкцій для користувачів;

3) консультування з питань інформатизації, включаючи планування та розроблення комп’ютерних систем, що поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів і використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, консультування з питань створення продукції програмного забезпечення і надання допомоги щодо технічних аспектів комп’ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та інформатизації;

4) діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням, включаючи надання послуг з місцевого керування і діяльності комп’ютерних систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам;

5) створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; обслуговування та супровід комплексів, систем і мереж, збудованих на базі інформаційних технологій; установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, впровадження, інтеграцію з іншими системами, підтримка (налагодження, консультування з питань розробки та експлуатації, модифікація та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографічних засобів захисту інформації; надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення (комп’ютерні програми);

6) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, включаючи діяльність, пов’язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору в режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із запитом, для широкого чи обмеженого кола користувачів (комп’ютеризований менеджмент); оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення.

При чому податківці мають право провести перевірку документів платника податку для встановлення достовірності поданих платником документів і підтвердження права ІТ-підприємця на застосування особливостей оподаткування. Така перевірка може бути проведена протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання реєстраційної заяви. За 15 робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви податкова включає підприємця до спецреєстру та видає йому свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування.

Вже з першого числа наступного місяця після включення до реєстру ІТ-приємець може користуватись особливим податковим режимом.

Проте, слід пам’ятати, що облік доходів та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від здійснення ІТ-дльності ведеться окремо від інших видів обліку.

При цьому, сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання прибутку, який оподатковується за пільговою ставкою, не враховується у інших видах витрат.

Взято с: http://www.my-business.com.ua/newittax

22.03.13, 16:34

Автор сообщения: К2® Рудюк Сергей Анатольевич (Блог К2 - http://corp2.net)