+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Всего просмотров этой страницы: 554

Управление на търговията за Украйна Add to comparison table

идентификация на продукта: k2soft-154
Управление на търговията за Украйна Конфигурацията „Управление на търговията за Украйна“ е цялостно решение за автоматизиране на управленски и счетоводни задачи в предприятия, занимаващи се с всякакъв вид търговска дейност. Конфигурацията ви позволява да автоматизирате задачите по оперативно, управленско, счетоводно и данъчно счетоводство, счетоводно отчитане и заплащане на персонал, анализ и планиране на търговски операции, подготовка на задължителна (регулирана) отчетност, като по този начин се гарантира ефективно управление на съвременна търговска компания.

Конфигурацията „Управление на търговията за Украйна“ е цялостно решение за автоматизиране на управленски и счетоводни задачи в предприятия, занимаващи се с всякакъв вид търговска дейност. Конфигурацията ви позволява да автоматизирате задачите по оперативно, управленско, счетоводно и данъчно счетоводство, счетоводно отчитане и заплащане на персонал, анализ и планиране на търговски операции, подготовка на задължителна (регулирана) отчетност, като по този начин се гарантира ефективно управление на съвременна търговска компания.

Характеристика
 • Количество рабочих мест
  1
 • Операционная система
  Windows XP, Windows 10, Windows Server 2012, Windows 7
 • Страна
  Украина
 • производител
  BAS
Show all features (6)

Описание на продукта


Възможностите

 • Управление на търговията
 • Счетоводна отчетност
 • Счетоводство за банкови и касови транзакции
 • Управление на селищата
 • Счетоводство на дълготрайни активи
 • Управление на човешките ресурси и ведомост
 • Счетоводство на производството
 • счетоводство
 • Данъчно счетоводство
 • Формиране на регулирана отчетност
 • Характеристики на услугата


Предимства от използването

Отдел продажби

Мениджъри по продажби

 • Планирайте продажбите за своите клиенти /продуктови групи въз основа на статистическите данни за продажбите за предходни периоди;
 • Поддържайте база данни с потенциални и реални клиенти, сегментирайте клиентската база според различни критерии (по региони, класификация XYZ и ABC, по вид дейност и т.н.);
 • Фиксиране на контакти и преговори за предварителна продажба;
 • Обработвайте клиентски поръчки с цялата свързана информация (планирани дати, плащания, пратка, условия за доставка, цени, отстъпки);
 • Координира изпълнението на поръчките с отдела за обществени поръчки;
 • Контролира получаването на стоки по поръчка на клиенти;
 • Анализира плащанията и състоянието на взаимните разплащания за своите клиенти;
 • Начална доставка.

Началник отдел продажби

 • Анализира плана /факта на продажбите и рентабилността на продажбите на компанията в различни аналитични раздели (по отдели, отговорни мениджъри, групи продукти, доставчици и т.н.)
 • Анализира контактите с клиентите
 • Анализира клиентската база според различни критерии (по региони, класификация XYZ и ABC, по вид дейност и т.н.)
 • Анализира състоянието на поръчки и сетълменти
 • Анализира оборота и рентабилността на стоките, използва аналитични отчети за поддържане на приоритетни стоки /продуктови групи.

Отдел за покупки

Покупка на мениджъри

 • Следете нуждите на отдела по продажбите в закупените стоки (какви стоки са необходими и кога);
 • Олово и контрол на оборота на стоки;
 • Те анализират търсенето на стоки: кои позиции са увеличили търсенето или обратно, са бавни;
 • Те планират покупки (класиране по групи продукти или доставчици), за да гарантират, че складът не е пренатоварен и в същото време да предоставят на предприятието необходимите стоки навреме;
 • Поръчките се генерират автоматично: избор за всеки тип доставчик на продукт, който осигурява най-благоприятните условия за цена, наличност и доставка;
 • Записва се посещението за харчене на пари.

Ръководител отдел „Снабдяване“

 • Контролира мениджърите за покупки;
 • Следете текущите и окончателните планове на звената за възлагане на обществени поръчки;
 • Наблюдава и планира взаимни разплащания с доставчици, следи за изпълнение на договорните задължения по време на доставка, по броя на доставените стоки, материали или материали по договори.

Складов отдел

Персонал на склада

 • Инструмент за поддържане на складови счетоводни карти (разписки, разходи, складови поръчки).

Началник отдел Склад

 • Следи движението на склада в оперативния календар за търговия;
 • Той контролира действителните движения в склада;
 • Анализира несъответствията и идентифицира отговорниците за всяко несъответствие;
 • Следи ключовите показатели за ефективност на склада, като оборота на стоки.

Счетоводен отдел

Банков счетоводител

 • Той вижда списък с одобрени приложения за харчене на пари и с натискане на бутон прави завършена поръчка, след което попълва качването на плащания към системата Клиент-Банка и генерира счетоводни записи.

Счетоводител на активи

 • Води ясна сметка за всички дълготрайни активи, които са в баланса на предприятието и извършва операции с дълготрайни активи, регулирани от закона: отчитане на получаване на нови дълготрайни активи, въвеждане в експлоатация, амортизация, индексиране за експлоатация, прехвърляне за ремонт, приемане от ремонт, фиксиране на завършен ремонт или модернизация на дълготрайни активи и др. фиксиране на прехвърлянето и продажбата на ОС и др .;
 • Всяко събитие, свързано с операционната система, се отразява в съответната печатна форма, одобрена от украинското законодателство;
 • OS картите се генерират автоматично.

Материален счетоводител

 • Не въвежда документи за движение на материали. За тази функция са отговорни мениджъри, търговци и служители на производствения отдел. Счетоводителят контролира точността на попълване на документи, своевременното им подаване, спазването на данните;
 • Той има набор от доклади, които улесняват процеса на контрол на данните за движението на материали и други запаси в предприятието.

Счетоводител / счетоводител на заплати

 • Работата на брояча се улеснява и се свежда до директното изчисляване на заплатите чрез използване на данни от подсистемите на счетоводството на персонала;
 • Ако компанията използва допълнителни видове такси, калкулаторът независимо създава формули за тяхното изчисляване, което създава независимост от всички програмисти. Служителят самостоятелно управлява методите на заплащане, които се приемат в предприятието;
 • Изчисляването на отпуск по болест, заплащане на ваканция и други видове изчисления, свързани с необходимостта от изчисляване на средната работна заплата за дълги периоди, се изчислява автоматично от системата. В същото време се отчита опитът на работещите в предприятието и статистиката на начисленията и отсъствията;
 • Лесно въвеждане на документи за корекция, което помага да се обърнат неправилни записи. Например, калкулаторът направи грешка при изчисляване на заплатите и в следващия период откри тази грешка. Той лесно коригира грешка, като въведе документ за корекция. В резултат системата автоматично отхвърля невалидни записи с правилни бележки за периодите на грешката и нейното поправяне. Важно е изискванията на закона да бъдат спазени без много време от страна на калкулатора;
 • Автоматично генерирани форми на регулирана отчетност, като „Форма-1DF“, декларация за данък върху доходите на физическите лица, отчети за единния социален данък, както и статистически отчети за труда.

Главен счетоводител

 • Автоматично генериране и попълване на пълен набор от стандартно регулирана отчетност - баланс, отчет за финансовите резултати, отчет за доходите, отчети за единния данък, изчисляване на акцизния данък и други. Благодарение на системата Zvit можете не само да генерирате тези отчети, но и да ги подпишете с електронен подпис и да ги изпратите по електронен път до необходимите органи.

За счетоводния отдел като цяло

 • Не е необходимо да въвеждате първични документи, защото: мениджърите по закупуване въвеждат информация за пристигането на стоки в системата, ръководителите на продажби въвеждат товарителници, търговците въвеждат информация за движението на стоки от складове, производственият отдел записва стоките, изразходвани по документи и фактури, и стоките, освободени от документи и отчети за смяна на производството. Счетоводителят трябва само да провери наличието и пълнотата на документите, да провери автоматичното попълване на сметките, чрез които се генерират счетоводните записи, и да одобри документа за формиране на счетоводните записи, т.е. да извършва счетоводно и данъчно счетоводство;
 • Удобни и прости форми за показване на първични документи или за контрол на тези документи;
 • Удобни форми на стандартни отчети за контрол на транзакции по сметки, като баланс, карта за сметка и др .;
 • Лицето, отговорно за данъчното счетоводство, анализира отклонението от данъчни и счетоводни суми. Поради факта, че стандартните отчети (анализ на сметки, баланс по сметката и др.) Веднага показват сумата за конкретни счетоводни разходи, сумата за същите разходи се вижда и в данъчното счетоводство. Така контролирането на несъответствията става изключително просто.

Финансов отдел

 • Инструмент за наблюдение и анализ на парите, от които се нуждаят служителите. Мениджърът може да одобри, отхвърли или отложи всяко от плащанията и да анализира текущата ситуация на календара за плащания - има ли достатъчно пари за компанията или се предвижда парична разлика? Така става възможно оптималното използване на средствата на предприятието.

HR служба

 • Пълноценна документация за персонала както на служители на пълен работен ден, така и на работници на непълно работно време, както и на служители, работещи по гражданскоправни договори;
 • Поддържане на персонал на организацията;
 • Съхранение на историята на персонала, което дава достъп до допълнителна информация и възможност за допълнителен анализ на предишни дейности;
 • Съхранение на стандартна и допълнителна информация за персонала. Например, счетоводно отчитане на данни за военнослужещите и в същото време лесно оформени печатни формуляри за подаване в службата за военно набиране;
 • Поддържане на допълнителна подробна информация за всеки служител. Например данни за размера на служителите за облекло, които да подготвят специализирана форма;
 • Таблиците се генерират автоматично въз основа на въвеждането на първични документи, като документи за персонал, придвижвания, отсъствия, отпуск по болест и др.

Цена: €550

В наличност


Доставка

Программные продукты поставляются в электронном виде

Быстрая оплата

Моментальная оплата покупок на сайте.

Подбор программ и услуг

Подбор программ и услуг по телефону, Viber, Telegram