+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
+38 (067) 901-63-22 Sun 09:00—18:00
sauazeblrbgrchnczednkdeunldusaespfinfrageogrcindidnirlitajpnkazkornorirnpolprtrousvksvnsweturukrrus

For example: VDoc

Shopping cart

0 goods
€0

Политика кофиденциальности

Декларация за поверителност

Тази Политика за конфиденциалност на лични данни (наричана по – нататък Декларация за поверителност) действа по отношение на цялата информация, която използва Интернет-магазин за софтуер на продукта "К2" ( по - долу наричани "Магазин К2" ),

разположен на името на домейна corp2.net може да за Потребителя по време на използването на "Магазин К2".

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ

1.1 В тази декларация за поверителност се използват следните термини:

1.1.1. "Администрация сайт, Онлайн магазин (наричан по – нататък- Администрация на сайта) " – упълномощени служители на управление, действащи от името на "Магазин K2", които организират и (или) осъществява обработка на личните данни, както и определя целите на обработката на личните данни, състава на лични данни, подлежащи на обработка, действия (операции), които са настъпили с лични данни.

1.1.2. "Лични данни" е всяка информация, свързана директно или непряко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (предмет личните данни).

1.1.3. "Обработка на лични данни" - всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции), които са ангажирани с помощта на средства за автоматизация или без използването на такива средства с лични данни, включително събиране, записване, систематизацию, натрупване, съхранение, уточняване (актуализация, промени), извличане, използване, прехвърляне (разпространение, осигуряване на достъп), обезличивание, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни.

1.1.4. "Защита на личните данни" - задължително за спазването на Оператора или по друг начин да получи достъп до лични данни лице изискване не се допуска тяхното разпространение без съгласието на субекта на лични данни или наличието на друго законно основание.

1.1.5. "Потребител на сайта за Онлайн магазин (наричан по - долу Потребител)" – лице, което има достъп до Сайта, чрез Интернет и ползва Сайт на онлайн магазин.

1.1.6. "Бисквитки" — малки фрагменти от данни, изпратено уеб сървъра и хранимый на компютъра на потребителя, на който уеб клиент или уеб-браузър, всеки път изпраща на уеб сървъра на HTTP заявката при опит за отваряне на страница от съответния сайт.

1.1.7. "IP адрес" е уникален мрежов адрес възел в компютърна мрежа, изградена на протокола IP.

2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Използването от Потребителя на уеб сайт "Магазин К2" означава съгласие с тази Политика на поверителност и условия на обработка лични данни на Потребителя.

2.2. В случай на несъгласие с Политиката на поверителност Потребителят трябва да прекрати използването на сайта на Интернет-магазина.

2.3.Тази Политика за конфиденциалност се отнася само за сайта "Магазин К2". "Магазин К2" не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети лица, на които Потребителят може да отидете за възможни връзки, достъпни на сайта на "Магазин К2" .

2.4. Администрацията на сайта не проверява валидността на личните данни, предоставени от Потребителя на сайта "Магазин К2".

3. ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3.1. Настоящата Политика на поверителност създава задължения на Администрацията на сайта", "Магазин К2" по неразглашению и осигуряване на режим за защита на поверителността на личните данни, които Потребителят предоставя при поискване на Администрацията на сайта при регистрация на онлайн магазин или при извършване на поръчката, за регистрация на Поръчката.

3.2. Личните данни, позволени за преработка в рамките на този Политиката за личните данни, предоставени от Потребителя чрез попълване на регистрационната форма на сайта на "Магазин К2" в раздели "Регистрация" и включва в себе си следния информация:

3.2.1. фамилия, име, име на фирма Потребителя;

3.2.2. телефон за контакт на Потребителя;

3.2.3. адрес на електронна поща (e-mail);

3.2.4. за партньори - вид на акаунта, държава, град, име на фирма, адрес, пощенски код, адрес на електронна поща (e-mail);

3.2.5. Потребител парола за достъп до системата "Магазин К2".

3.3. "Магазин К2" защитава Данните, които автоматично се прехвърлят в процеса на гледане на страници или реклама:

3.3.1. Блокирането на бисквитки може да доведе до може да доведе до невъзможност за за достъп до определени части от сайта "Магазин K2", който разрешение.

3.3.2. "Магазин К2" извършва събиране на статистически данни за IP адресите на своите посетители. Тази информация се използва с цел откриване и решаване на технически проблеми, за контрол на законността финансови плащания.

3.4. Всяка друга лична информация неоговоренная по-горе (история покупки, използвани браузъри и операционни системи и т.н.) подлежи на стабилен съхранение и нераспространению.

4. ЦЕЛТА НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Личните данни на Потребителя Администрация сайт, онлайн магазин може да се използва за:

4.1.1. Идентифициране на Потребителя, регистриран в сайта Онлайн магазин за поръчка и (или) на сключване на Договора покупко-продажба на стоки дистанционно начин с "Магазин К2".

4.1.2. Предоставяне на Потребителя за достъп до персонални ресурси на уеб сайт "Магазин К2".

4.1.3. Установяване на обратна връзка с Потребителя, включително посоката на уведомления, искания, свързани с използването на сайта "Магазин K2", предоставяне на услуги, обработка на запитвания и заявления от Потребителя.

4.1.4. Определяне на местоположението на Потребителя, за да се гарантира сигурността, предотвратяване на измами.

4.1.5. Потвърждение за автентичността и пълнотата на личните данни, предоставени от Потребителя.

4.1.6. Създаване на сметка за извършването на покупки, ако Потребителят е дал съгласието си за създаване на потребителски акаунт.

4.1.7. Уведомяване на Потребителя на уеб Сайт "Магазин К2" за състоянието на Поръчката.

4.1.8. Обработка и получаване на плащанията, за потвърждение на данък или данъчни облекчения, за оспорване на плащане, за определяне на правото за получаване на кредитна линия от Потребителя.

4.1.9. Предоставяне на Потребителя на клиента и ефективна техническа поддръжка при възникване на проблеми, свързани с използването на Сайта "Магазин К2".

4.1.10. Предоставяне на Потребителя с негово съгласие, актуализации специални оферти, информация за цените, на бюлетина и други информация от името на "Магазин К2".

4.1.11. Изпълнението на рекламната дейност със съгласието на Потребителя.

4.1.12. Предоставяне на достъп на Потребителя на уеб сайтове или услуги партньори на уеб Сайт "Магазин К2" с цел получаване на актуализации и услуги.

5. НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Обработването на лични данни на Потребителя се извършва без ограничения на срока, по никакъв законен начин, включително и в областта на информационните системи на лични данни, с помощта на средства за автоматизация или без използване на такива средства.

5.2. Потребителят се съгласява, че Администрацията на сайта има право да предават лични данни на трети лица, по-специално, изпълнители За поръчка - водачите на превозни средства, единствено за целите на изпълнение и координация на поръчката от Потребителя, издадена в сайта "Магазин К2".

5.3. При загуба или разкриване на личните данни на Администрацията сайт информира Потребителя за загуба или разкриване на лични данни.

5.4. Администрацията на сайта предприема необходимите организационни и технически мерки за защита на личната информация от Потребителя неправомерен или случаен достъп, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, разпространение, както и от други неправомерно поведение от страна на трети лица.

5.5. Администрацията на сайта съвместно с Потребителя поема всички необходими мерки за предотвратяване на загуби или други отрицателни последствия, причинени от загуба или разглашением на личните данни Потребителя.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Потребителят е длъжен да:

6.1.1. Предоставяне на информация за лични данни, необходима за ползване на сайта "Магазин К2".

6.1.2. Актуализиране, допълване на предоставената информация относно лични данни, в случай на промяна на тази информация.

6.2. Администрацията на сайта е длъжен:

6.2.1 освен. Използват получената информация само за целите, посочени в sp 4 на тази Политика на поверителност.

6.2.2. Се предоставят за съхранение на поверителна информация в тайна, не разкрива без предварителното писмено разрешение на Потребителя, както също така не се извършват продажба, замяна, възпроизвеждането или разкриването е други възможни начини прехвърлените лични данни на Потребителя, с изключение на с. 5.2. тази Политика на Поверителност.

6.2.3. Да се вземат предпазни мерки за защита на личните данни личните данни на Потребителя съгласно реда, обикновено използван за защита на такъв тип информация в работещ бизнес оборота.

6.2.4. Изпълнение блокиране на лични данни, отнасящи се до съответния Потребителя, от момента на запитването или искането На потребителя или на неговия законен представител или упълномощен орган за защита на правата на субектите на личните данни в период на проверка, в случай на откриване на неистински лични данни или на неправомерно действие.

7. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

7.1. Администрацията на сайта не исполнившая своите задължения, носи отговорност за вреди, понесени от Потребител във връзка с злоупотребата на лични данни, в съответствие с законодателството на Руската Федерация, с изключение на случаите, предвидени процентни пункта 5.2. и 7.2. тази Политика на Поверителност.

7.2. В случай на загуба или разкриване на Поверителна информация Администрацията на сайта не носи отговорност, ако тази поверителната информация:

7.2.1. Стана публично достояние до нейната загуба или разкриване.

7.2.2. Беше получена от трета страна до момента на получаването му от Администрацията на сайта.

7.2.3. Е разкривана със съгласието на Потребителя.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1. Преди да отидете в съда по спорове, породени от връзката между Потребителя на уеб сайт "Магазин К2" и Администрацията на сайта задължително е представянето на вземания (писмено предложение за доброволно уреждане на спора).

8.2 .Получателят на вземания в рамките на 30 календарни дни от датата на за получаване на вземанията, писмено уведомява заявителя претенция за резултатите от разглеждане на претенции.

8.3. При не постигане на споразумение, спорът ще бъде отнесен за разглеждане от съдебен орган в съответствие с действащото законодателство Великобритания.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. Администрацията на сайта има право да променя своята Политика за конфиденциалност, без съгласие на Потребителя.

9.2. Новата декларация за конфиденциалност влезе в сила от датата на неговото настаняване на сайта на "Магазин K2", ако друго не е предвидено нова редакцията Политика на поверителност.

9.3. Всички оферти или въпроси относно тази Политика за поверителност следва да се отчитат rs@corp2.net.

9.4. Действаща Политика за поверителност, публикувани на страницата на адрес https://corp2.net.

ВНИМАНИЕ !

Данни за кредитни карти се обработват от платежната система на банката в особено сигурен начин за осигуряване на пълна безопасност.

This category does not contain any products.